NEWYDDION BITCOIN

A fydd bitcoin yn goroesi damwain Nvidia posibl?

Disgwylir i Nvidia, arweinydd y byd mewn cyfrifiadura AI, gael adroddiad enillion gwael yn ddiweddarach heddiw. Gyda'r newyddion hwn yn pwyso'n drwm ar farchnadoedd stoc traddodiadol, a fydd hyn hefyd yn arwain at ddamwain yn y pris bitcoin? Top lleol ar gyfer bitcoin? Ar hyn o bryd mae Bitcoin i lawr tua 3% o'r uchafbwynt blynyddol o $5...

NEWYDDION ETHEREWM

Mae Reddit yn cael ei fuddsoddi mewn Bitcoin ac Ethereum, Sioeau Ffeilio SEC

Fe wnaeth platfform cyfryngau cymdeithasol Reddit ffeilio datganiad cofrestru S-1 gyda'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) ddydd Iau, mewn ymgais i fynd yn gyhoeddus ar Gyfnewidfa Stoc Efrog Newydd (NYSE). Datgelodd y ffeilio fod y cwmni wedi buddsoddi rhywfaint o'i “gronfeydd arian parod gormodol” mewn cryptocurren lluosog ...

NEWYDDION CRYPTO

Rhestrau ProBit GTAI, Yn Agor Drysau i Fasnachwyr Newydd yn Crypto Space

Mae cyfnewid arian cyfred digidol ProBit Global wedi rhestru tocyn GT Protocol, GTAI. Dechreuodd masnachu, adneuon a thynnu'n ôl Chwefror 15. Mae deiliaid tocynnau GTAI yn elwa o dechnolegau Web3 ac AI GT Protocol, gan gynnig atebion ar draws marchnadoedd CeFi, DeFi, a NFT. Cyfnewid arian cyfred digidol o fri...

NEWYDDION CYLLID

A yw polio BNB yn iawn i chi? Pwyso a mesur risgiau a gwobrau!

Staking has emerged as a popular way for crypto enthusiasts to earn rewards by supporting the operations of their preferred blockchain networks. BNB, the native token of the Binance Smart Chain, offers staking opportunities that allow holders to earn passive income while contributing to the network’...

NEWYDDION TECH

Mae morfilod Shiba Inu a Dogecoin yn edrych i ennill yn fawr gyda $888k o Option2Trade (O2T)

cyfrannwr Wedi'i bostio: Chwefror 22, 2024 Mewn arddangosfa ddisglair o uchelgais a strategaeth, mae morfilod o gymunedau Shiba Inu (SHIB) a Dogecoin (DOGE) yn bwrw eu rhwydi yn llydan i ddal y rhodd syfrdanol o $888k o Option2Trade (O2T). Mae'r symudiad digynsail hwn yn tanlinellu diddordeb brwd mewn ...

NEWYDDION NFT

Mae Shiba Inu yn Plymio i'r Byd NFT gan Gofleidio Safon ERC-404

Mae tîm Shiba Inu yn mentro i fyd NFTs gyda'u casgliad diweddaraf, SHEboshis, yn cofleidio safon tocyn ERC-404. Nod y symudiad hwn yw archwilio posibiliadau newydd o fewn ecosystem Ethereum a'r farchnad crypto ehangach, gan ysgogi hylifedd Ethereum. Mae tîm Shiba Inu (SHIB) wedi...

NEWYDDION BLOCKCHAIN

Llwyfan blockchain brand moethus Arianee yn anelu at raddfa, yn lansio L2 ar Polygon

Mae Arianee wedi lansio haen 2 wedi'i bweru gan CDK Polygon i gyhoeddi a rheoli pasbortau cynnyrch digidol ar gyfer gwahanol frandiau a chwmnïau moethus. Mae darparwr seilwaith blockchain brand moethus Arianee wedi datblygu haen 2 newydd wedi'i hadeiladu ar Polygon i raddio ei blatfform pasbort cynnyrch digidol a ddefnyddir gan amrywiol ...