Pris ETH i ostwng i $922 erbyn Rhagfyr 10, Coincodex yn Rhagfynegi - Marchnadoedd a Phrisiau Newyddion Bitcoin

Disgwylir i bris ether doler yr Unol Daleithiau, sydd ar hyn o bryd yn hofran tua $1,200, ostwng i…

Mae data opsiynau Bitcoin yn dangos teirw yn anelu at bris $ 17K BTC erbyn diwedd dydd Gwener

Cwympodd pris Bitcoin (BTC) i $15,500 ar Dachwedd 21, gan yrru'r pris i'w lefel isaf…

Mae cydbwysedd glowyr Bitcoin yn taro 14-mis yn isel, gan arwyddo gobaith ar gyfer byd crypto

Achosodd cydbwysedd glowyr Bitcoin (BTC) yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf bwysau yn y farchnad, gan arwain at…

Dadansoddiadau Prisiau Dyddiol Bitcoin, Ethereum, Filecoin, ac ApeCoin - Crynhoad 7 Rhagfyr

Mae'r farchnad crypto fyd-eang wedi gweld newid negyddol parhaus mewn perfformiad. Mae'r data diweddar ar gyfer…

Dywed Quant Analyst PlanB Bod Rali Bitcoin 5,800% yn Dod, Yn Galw'r Pris Cyfredol yn 'Dwyn'

Mae'r dadansoddwr meintiol poblogaidd PlanB yn dyblu ei ragolwg o rali enfawr ar gyfer…

Glowyr Crypto yn Kazakhstan i Brynu Pŵer Gwarged yn Unig, O dan y Bil Asedau Digidol - Newyddion Mwyngloddio Bitcoin

Caniateir i gwmnïau sy’n echdynnu arian cyfred digidol yn Kazakhstan brynu trydan gormodol yn unig ar…

Adeiladu Apiau DeFi, GameFi, A NFTs Ar Rwydwaith BTC Gyda Chadwyn wBTC 

Gall creu NFTs, GameFi, neu hyd yn oed cymwysiadau datganoledig fod yn drafferth, yn enwedig pan fyddwch chi'n bwriadu…

Mae Rwsia yn Disgwyl Cynnydd Sylweddol yng Nghyfran y Glowyr Crypto o Ddefnydd Pŵer - Newyddion Mwyngloddio Bitcoin

Efallai y bydd y diwydiant mwyngloddio crypto yn gweld cynnydd deublyg yn ei gyfran o ddefnydd pŵer Rwsia…

Dywed Mazars fod cronfeydd wrth gefn BTC defnyddwyr ar Binance yn gwbl gyfochrog

Cadarnhaodd archwiliwr De Affrica Mazars ar Ragfyr 7 fod cyfnewid arian cyfred digidol Binance yn meddu ar reolaeth dros 575,742.42…

Mae Pris BTC yn Troi i Lawr o'r Uchaf Diweddar ac yn Dal yn uwch na $16.7K

Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion diweddaraf Bitcoin's Sideways Move…

Arloeswr Bitcoin yn wynebu treial ar gyfer osgoi talu treth a busnes crypto didrwydded

Mae arloeswr Bitcoin adnabyddus ac actifydd Libertaraidd Ian Freeman ar hyn o bryd yn wynebu cyhuddiad o wyth cyfrif yn…

Gallai Bitcoin Price Osgoi Downtrend Arall os yw'n Cau Uwchben Un Lefel Allweddol

Ymestynnodd pris Bitcoin ei ddirywiad o dan y lefel $ 17,000. Gallai BTC osgoi cwymp mawr os…

JPMorgan Chase Prif Swyddog Gweithredol Jamie Dimon Yn Cyffelybu Crypto i Pet Rocks - Yn Galw am Fwy o Reoleiddio - Newyddion Sylw Bitcoin

Dywed Prif Swyddog Gweithredol JPMorgan Chase, Jamie Dimon, fod tocynnau crypto fel creigiau anifeiliaid anwes. Mae’r Pwyllgor Gwaith hefyd yn credu…

Bitcoin․com yn Cwblhau Gwerthiant Tocyn VERSE $50M, Yn Lansio Tocyn ar Adnod DEX - Datganiad i'r wasg Bitcoin News

datganiad i'r wasg Bitcoin.com, ecosystem ddigidol a llwyfan hunan-gadw diogel lle gall defnyddwyr yn ddiogel ac yn hawdd…

Mae cronfeydd wrth gefn Bitcoin Binance yn ddigonol, meddai'r archwilydd

Rhyddhaodd Binance, prif gyfnewidfa crypto'r byd yn ôl cyfaint masnachu, ganlyniadau ei gronfeydd wrth gefn Bitcoin ...

Marathon glöwr Bitcoin yn archwilio Compute North cais: Bloomberg

Mae Marathon Digital Holdings Inc. wedi cyflogi cynghorwyr i helpu i lywio cais posibl am ei bartner…

Mae Bitcoin yn cymryd safiad bullish ond mae hynny'n gwarantu diddordeb prynwr yn BTC

Ymwadiad: Canfyddiadau'r dadansoddiad canlynol yw unig ganfyddiadau'r awdur ac ni ddylent…

A fydd Arafu Mewn Hamper Mwyngloddio BTC Pris Tymor Byr Bitcoin?

Ar ôl mis cythryblus ar gyfer Bitcoin ym mis Tachwedd, ychydig o ddangosyddion sy'n nodi bod y BTC…

Jim Cramer o Mad Money yn Cynghori Buddsoddwyr i Gael Allan o Crypto - Yn dweud 'Nid yw Byth yn Rhy Hwyr i Werthu' - Marchnadoedd a Phrisiau Newyddion Bitcoin

Mae gwesteiwr Mad Money, Jim Cramer, wedi cynghori buddsoddwyr i werthu eu crypto, gan bwysleisio bod…

Deiliaid Bitcoin yn Dangos Cronni Newydd Cyflym Am y Tro Cyntaf Mae'r Arth hwn, Signal Gwaelod?

Mae data ar gadwyn yn dangos bod deiliaid Bitcoin wedi cronni rhywfaint o ffres yn ddiweddar, rhywbeth a allai arwain…

Mae Binance yn Rhannu Bitcoin Adroddiad Archwilio Prawf o Gronfeydd Wrth Gefn

9 eiliad yn ôl | Darllen 2 funud Cyhoeddodd Exchange News Binance ar Twitter ei fod yn…

Mae pris BTC yn taro mis Rhagfyr newydd yn isel wrth i Bitcoin ostwng 2% gyda stociau Asia

Cyrhaeddodd Bitcoin (BTC) isafbwyntiau newydd y mis ar Ragfyr 7 wrth i farchnadoedd Asiaidd ostwng yn ystod masnachu. BTC/USD…

Hyb Mwyngloddio BTC Ewrasiaidd mwyaf yn Kazakhstan Tynhau Rheolau ar gyfer Glowyr

Vladislav Sopov Trydan o arwerthiannau, trethi newydd a dwy drwydded yn lle un: Senedd Kazakhstan yn pasio…

Cwympiadau BTC/USD fel Targedau Pris $16,500

Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y newyddion diweddaraf am y newyddion diweddaraf Pris Bitcoin…

Adroddiad Archwilio Prawf O Gronfeydd Wrth Gefn Binance Bitcoin Nawr

Yn ddiweddar, datgelodd Binance, cyfnewidfa arian cyfred digidol fwyaf y byd fanylion hanfodol ei poeth ac oer…

Cwmni Archwilio Gorau yn Darganfod Cronfeydd Wrth Gefn Binance (BTC) Wedi'u Cyfochrog gan Fwy na 100%

Mae gan y cawr cyfnewid crypto Binance ddigon o gronfeydd wrth gefn i gefnogi Bitcoin ei ddefnyddwyr (BTC), yn ôl byd-eang…

Streic yn Lansio Trosglwyddiadau Arian a Alluogir gan Rwydwaith Mellt Bitcoin i Affrica - Newyddion Fintech Bitcoin

Gall defnyddwyr Strike yn yr Unol Daleithiau, platfform taliadau digidol a adeiladwyd ar Rwydwaith Mellt Bitcoin, nawr…

Mae Bitcoin a ddelir gan glowyr yn suddo i isafbwyntiau 1 flwyddyn; Pwll beius

Mae glowyr Bitcoin yn wynebu cyfnod heriol oherwydd ansicrwydd parhaus mewn prisiau a phrinder ynni byd-eang.…

Prif Swyddog Gweithredol Paxful yn Cefnogi Addysg Bitcoin yng Nghynhadledd Bitcoin Affrica

Dywedodd Ray Youssef, sylfaenydd Paxful, platfform masnachu P2P, yn ystod Cynhadledd Bitcoin Affrica…

Mae Saylor MicroStrategy yn Dywed Mae XRP yn Ddiogelwch, Yn Tywio Bitcoin Fel Yr Unig Nwydd Crypto ⋆ ZyCrypto

Hysbyseb Mae Michael Saylor wedi dweud bod XRP yn ddiogelwch, gan nodi bod…