'Storm berffaith' wrth i bitcoin lwyfannu damwain penwythnos sy'n ei roi ar fin 'chwalu.' Dyma beth mae teirw crypto yn ei ddweud.

Mae'n ymddangos bod dirywiad mewn stociau byd-eang yn gorlifo i'r farchnad crypto eginol, gyda…

Glowyr Bitcoin yn Kazakhstan Dioddef Oherwydd Prinder Ynni Cenedlaethol

Mae nifer o lowyr crypto Tsieineaidd yn cael eu cicio allan eto, ond y tro hwn, nid Beijing yw…

Rhith-dir Yn gyfagos i Ystad Sandbox Snoop Dogg yn Gwerthu am $ 450K yn Ethereum - Newyddion Blockchain Bitcoin

Datgelodd y rapiwr poblogaidd Americanaidd Snoop Dogg ddiwedd mis Medi ei fod wedi caffael tir…

Mae El Salvador yn Caffael 150 Bitcoins fel Llithriadau Pris BTC Islaw $ 50k

Nid yw El Salvador yn cefnogi ei fabwysiadu Bitcoin (BTC), wrth iddo barhau i ychwanegu…

Dogecoin a Bitcoin ymhlith y crypto mwyaf Googled yn yr UD

Arweiniodd Doge a BTC y duedd crypto yn yr UD gyda'r nifer fwyaf o chwiliadau ar…

3 Arwydd Ar-Gadwyn Sy'n Fflachio Ychydig Cyn Cwymp Dyddiol $ 16K Bitcoin

Plymiodd pris Bitcoin mewn diwrnod trwy golli $ 16,000 o werth mewn oriau, a’r gweddill…

Dywed Cadeirydd SEC nad yw’n cefnogi dull Bitcoin “oddi ar y grid” tuag at gyllid

O'r diwedd, mae Cadeirydd yr SEC, Gary Gensler, yn datgelu ei safiad ar Bitcoin trwy ddweud nad yw'n cefnogi ei…

Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Chainlink, Filecoin Hit Hardest in Market Wipeout

Yr wythnos hon mewn darnau arian. Darlun gan Mitchell Preffer ar gyfer Decrypt. Ar ôl wythnos addawol i ddechrau, Bitcoin…

Morfilod Yn Symud Symud $ 320,000,000 yn Bitcoin i Gyrchfan Sengl - Dyma Lle Mae'r Crypto dan y Pennawd

Symudodd morfilod crypto dros 5,800 Bitcoin (BTC) gwerth mwy na $ 327 miliwn i mewn i un…

SEC Turns Down Ail BTC Spot ETF

Mae WisdomTree wedi dod yn gwmni buddsoddi diweddaraf y mae ei gais am restru cronfa masnachu-cyfnewid Bitcoin (ETF)…

Bitcoin Cash, Cosmos, Dadansoddiad Pris y Sandbox: 04 Rhagfyr

Ar adeg pan darodd Bitcoin y marc $ 47,000 oherwydd gwerthiant marchnad ehangach, Bitcoin Cash…

Mae El Salvador yn Cynyddu Daliad Bitcoin I Dros $ 60 Miliwn, mae Justin Sun Justin Tron yn Cipio Mwy o BTC Mewn Undod ⋆ ZyCrypto

Hysbyseb Siopau tecawê allweddol El Salvador yn prynu'r dip, gan ychwanegu 150 Bitcoins arall…

Odell Beckham Jr yw'r Athletwr Diweddaraf i Dderbyn Cyflog BTC

Mae dwsinau o chwaraewyr chwaraeon wedi troi at crypto i ennill eu cadw, a nawr Odell Beckham…

Mae Crypto Flash Crash yn annog El Salvador i Brynu’r Dip - 150 Bitcoins Ychwanegwyd at y Trysorlys - Marchnadoedd a Phrisiau Newyddion Bitcoin

Wrth i’r farchnad crypto daflu biliynau o ddoleri, prynodd El Salvador y dip, gan fanteisio ar…

Plunges Bitcoin. Dyma Pam. | Barron's

Maint testun Mae Bitcoin wedi bod ar sleid ers tua mis. Rutmer Visser / Dreamstime Y pris…

Mae Goldman Sachs a banciau eraill yn archwilio opsiynau benthyca BTC

TL; DR Breakdown Mae Goldman Sachs a sefydliadau ariannol eraill yn ceisio defnyddio BTC fel cyfochrog ar gyfer benthyciadau.…

Mae pris Bitcoin yn arwain ton bearish gyda gostyngiad o 20%

Mae'r farchnad crypto yn profi un arall o'i hiccups, gyda'r prisiau'n cwympo'n eithaf…

Mae Pris Bitcoin Yn Dal i Aros Yn Fwlis Er gwaethaf Eirth Yn Cael Y Rheolaeth Dros Y Rali! - Coinpedia - Cyfryngau Newyddion Fintech & Cryptocurreny

Mae'n ymddangos bod y penwythnosau'n hollol bearish ar gyfer y gofod crypto y dyddiau hyn. Mae'r ased yn tueddu i…

Mae gan ETH symudiad parabola yn erbyn BTC yn y dyfodol agos

Mae ETH wedi mynd i olygfa ddiflas wrth i ddadansoddwyr bwyso a mesur achos arth BTC mae ETH / BTC bron yn…

Mae Justin Sun yn Gwario $ 7M ar Bitcoin i 'Brynu y Dip a Paru' Llywydd El Salvador

Dywed Justin Sun, sylfaenydd platfform crypto Tron, iddo brynu 150 bitcoin ychwanegol fel…

Plunge Bitcoin A Thocynnau Digidol Eraill Ynghanol Anwadalrwydd Mewn Marchnadoedd Ariannol

Syrthiodd Topline Bitcoin 16% dros nos ddydd Sadwrn yng nghanol plymiad ehangach o cryptocurrencies wrth i fuddsoddwyr barau’n fwy o risg…

MetaGods Yn Codi Buddsoddiad $ 3M i Ddatblygu RPG Gweithredu 8-Bit Chwarae-i-Ennill - Datganiad i'r wasg Bitcoin News

datganiad i'r wasg DATGANIAD I'R WASG. Mae MetaGods, gêm chwarae rôl 8-did gyntaf y byd i chwarae rôl wedi'i hadeiladu ar y…

Mae Ethereum yn gweithredu fel 'gwrych' mewn damwain prisiau Bitcoin wrth i ETH / BTC daro 3-blynedd yn uchel

Plymiodd Ether tocyn brodorol Ethereum (ETH) ochr yn ochr â cryptocurrencies eraill ar Ragfyr 4. Yn dal i fod, mae ei symud yn anfantais…

Dadansoddiad Prisiau BTC, ETH, XRP, ADA a BNB ar gyfer Rhagfyr 4

Denys Serhiichuk Pa ddarn arian sydd wedi dychwelyd i'r duedd bullish yn gynt na'r lleill? Mae'r penwythnos wedi…

Mae El Salvador yn defnyddio gostyngiad pris Bitcoin i gael 150 BTC arall

El Salvador, gwlad fach a wnaeth lawer o sŵn yn gynharach eleni trwy dderbyn…

Economi Crypto Yn Colli Biliynau mewn Dirywiad yn y Farchnad, Llithro Prisiau Bitcoin Mwy na 25% mewn 30 Diwrnod - Diweddariadau Marchnad Bitcoin News

Gostyngodd gwerth nifer fawr o cryptocurrencies yn ystod oriau mân y bore (ar ôl 12: 00…

Dyn Aur Yn Edrych I Mewn i Fenthyca â Chefnogaeth Bitcoin wrth i Adroddiadau Swyddi Siomio

Noddir y bennod hon gan NYDIG. Dadlwythwch y bennod hon Ar y rhifyn hwn o “The Breakdown Weekly…

Peter Schiff Yn Enwi Rheswm Go Iawn y Tu ôl i Bitcoin Drop

Mae beirniad asedau digidol poblogaidd Arman Shirinyan yn credu mai mesurau yn erbyn chwyddiant yw’r gwir reswm y tu ôl i…

Damweiniau Bitcoin 20% - Trustnodes

Plymiodd Bitcoin dros nos ar ôl i werthiant a ddechreuodd yn ystod agoriad y stociau ddwysáu Shanghai hwn…

Bitcoin Price Tumbles Ar ôl Wall Street Selloff

Syrthiodd Bitcoin a cryptocurrencies eraill yn sydyn ddydd Sadwrn, arwydd arall bod buddsoddwyr yn tynnu’n ôl o fod yn fwy peryglus…