Mae Cronni Bitcoin yn Cyflymu wrth i Morfilod Brynu 0.29% o Gyfanswm Cyflenwad BTC mewn Wythnos: Dadansoddiad

Mae pris Bitcoin sy'n masnachu o dan $ 60,000 ers dros wythnos bellach wedi caniatáu i rai morfilod gronni mwy o ddognau o'r ased. Mae data ar y gadwyn yn awgrymu bod deiliaid tymor hir a morfilod wedi prynu 0.29% o gyfanswm y cyflenwad mewn dim ond wythnos.

Cronni Morfilod Bitcoin

Byth ers ei uchafbwynt ar $ 69,000 ar Dachwedd 10fed, mae pris bitcoin wedi bod ar y cwymp, gan golli tua 20% o'i werth a gwaelod o dan $ 56,000 wythnos yn ddiweddarach. Er y gallai'r gostyngiad egnïol hwn mewn prisiau mewn cyfnod cymharol fyr ysgwyd rhai dwylo gwan, nid yw'n wir gyda deiliaid tymor hir (LTHs) a morfilod.

Mae'r grŵp olaf, a ystyrir yn nodweddiadol yn endidau sy'n cynnwys rhwng 100 a 10,000 BTC, wedi bod ar sbri prynu, fel yr amlinellwyd gan y cwmni dadansoddol Santiment. Maent wedi defnyddio'r cyfle i brynu bitcoin ar gyfraddau rhatach (o'i gymharu â 15 diwrnod yn ôl) ac maent wedi cronni tua 59,000 o ddarnau arian mewn dim ond wythnos - yr un cyfnod o saith diwrnod pan arhosodd pris BTC yn is na $ 60,000.

Mae'n debyg bod rhai o'r pryniannau hynny wedi dod o'r morfil trydydd-mwyaf. Fel yr adroddwyd yn flaenorol, prynodd yr endid anhysbys werth oddeutu $ 375 miliwn o BTC mewn un diwrnod ar ddeg.

Ymddygiad Morfil Bitcoin. Ffynhonnell: Santiment
Ymddygiad Morfil Bitcoin. Ffynhonnell: Santiment

Mae'n werth nodi bod morfilod yn tueddu i brynu mwy o ddarnau arian pan fydd pris yr ased wedi oeri yn dilyn rali sylweddol, fel y mae'r siart uchod yn dangos. Roedd hyn yn wir ddechrau mis Gorffennaf a mis Medi, pan oedd eu daliadau wedi dirywio. Wrth iddyn nhw ddechrau cronni, serch hynny, fe aeth pris BTC ar y gofrestr hefyd.

Tynnu'n ôl BTC ac Ymddygiad LTHs

As CryptoPotato a amlinellwyd yn ddiweddar, mae nifer y bitcoins a dynnwyd yn ôl o gyfnewidfeydd wedi dechrau codi, gyda mwy na 23,000 o ddarnau arian wedi'u symud i waledi oer. Yn ogystal, mae deiliaid tymor hir hefyd wedi gwrthod mynd i banig werthu dognau sylweddol o'u swyddi BTC yn ystod y pris.

Dangosodd data o Glassnode eu bod wedi lleihau eu daliadau o ddim ond 0.7% yn ystod mis ar ôl cyrraedd uchafbwynt o 13.5 miliwn o bitcoins.

Mewn cyferbyniad, mae deiliaid tymor byr wedi ymateb yn fwy i'r anwadalrwydd gwell ac wedi gwerthu dognau BTC mwy arwyddocaol.

CYNNIG ARBENNIG (Noddedig)

Binance Free $ 100 (Exclusive): Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a derbyn $ 100 am ddim a 10% oddi ar ffioedd ar Binance Futures y mis cyntaf (telerau).

Cynnig Arbennig PrimeXBT: Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a nodi cod POTATO50 i gael bonws 50% am ddim ar unrhyw flaendal hyd at $ 1750.

Ffynhonnell: https://cryptopotato.com/bitcoin-accumulation-accelerates-as-whales-buy-0-29-of-btcs-total-supply-in-a-week-analysis/