Gallai Torri Bitcoin Y Gwrthiant Cydlifiad Hwn Adferiad

Mae Bitcoin yn ceisio cywiriad wyneb i waered uwch na $ 57,000 yn erbyn Doler yr UD. Gallai BTC ennill cyflymder os oes agos uwchlaw'r gwrthiant $ 58,000.

  • Mae Bitcoin yn wynebu gwrthiant ger y lefelau $ 58,000 a $ 58,500.
  • Mae'r pris bellach yn masnachu ger $ 57,500 a'r cyfartaledd symudol syml 100 awr.
  • Roedd toriad uwchlaw llinell duedd bearish fawr gyda gwrthiant ger $ 57,100 ar siart yr awr y pâr BTC / USD (porthiant data o Kraken).
  • Rhaid i'r pâr setlo uwchlaw $ 58,000 i ddechrau cynnydd o'r newydd yn y tymor agos.

Mae Pris Bitcoin yn Dal i Brwydro

Arhosodd pris Bitcoin mewn ystod uwchlaw'r parth cymorth $ 55,500. Ffurfiodd BTC sylfaen uwchlaw'r lefel $ 55,500 ac ar hyn o bryd mae'n ceisio ton adfer gweddus.

Roedd toriad uwchlaw'r lefelau gwrthiant $ 56,500 a $ 57,000. Heblaw, roedd toriad uwchlaw llinell duedd bearish fawr gyda gwrthiant ger $ 57,100 ar siart yr awr y pâr BTC / USD. Roedd y pâr hyd yn oed yn sbeicio uwchlaw'r lefel $ 57,500 a'r cyfartaledd symudol syml 100 awr.

Fodd bynnag, mae'r pris yn dal i gael trafferth i ennill cyflymder uwchlaw'r lefel $ 58,000. Mae uchel yn cael ei ffurfio ger $ 58,222 ac mae'r pris bellach yn cydgrynhoi enillion.

Gwthiodd yr eirth y pris yn is na lefel graddfa 23.6% Fib y symudiad i fyny o'r swing $ 55,909 yn isel i $ 58,222 o uchder. Mae cefnogaeth ar unwaith yn agos at y lefel $ 57,500. Mae'r gefnogaeth fawr gyntaf bellach yn ffurfio ger y lefel $ 57,000.

Price Bitcoin

Ffynhonnell: BTCUSD ar TradingView.com

Mae lefel 50% Fib y symudiad i fyny o'r swing $ 55,909 yn isel i $ 58,222 o uchder hefyd yn agos at $ 57,000. Mae'r gefnogaeth fawr nesaf yn agos at y lefel $ 56,500, y gallai'r pris ailddechrau ei ddirywiad tuag at y prif gefnogaeth chwalu ar $ 55,500.

Uwchben wedi'i gapio yn BTC?

Os yw bitcoin yn aros yn uwch na'r gefnogaeth $ 56,500, gallai barhau i godi. Ar yr wyneb i waered, mae gwrthiant cychwynnol yn agos at y lefel $ 58,000.

Mae'r gwrthiant allweddol nesaf yn agos at y lefel $ 58,500. Efallai y bydd cau uwchlaw'r lefelau $ 58,000 a $ 58,500 o bosibl yn cychwyn cynnydd cyson yn y tymor agos. Mae'r gwrthiant mawr nesaf yn eistedd ger y lefel $ 60,000.

Dangosyddion Technegol:

MACD yr awr - Mae'r MACD bellach yn colli cyflymder yn y parth bearish.

RSI yr awr (Mynegai Cryfder Cymharol) - Mae'r RSI ar gyfer BTC / USD ymhell uwchlaw'r lefel 50.

Lefelau Cymorth Mawr - $ 56,500, ac yna $ 56,000.

Lefelau Gwrthiant Mawr - $ 58,000, $ 58,500 a $ 60,000.

Ffynhonnell: https://www.newsbtc.com/analysis/btc/bitcoin-confluence-resistance-58k/


YouTube fideo