Mae dipiau Bitcoin o dan $ 48,000 wrth i bron i $ 6 biliwn mewn dyfodol crypto gael ei ddiddymu

Mae pris bitcoin wedi gostwng o dan $ 48,000 o bron i $ 57,500 ddydd Llun wrth i swyddi deilliadau gwerth bron i $ 6 biliwn gael grym yn cael ei ddiddymu gan gyfnewidfeydd crypto.

Yn ystod y 24 awr ddiwethaf, diddymwyd gwerth $ 5.65 biliwn o ddiddordeb agored gan gyfnewidfeydd crypto, yn ôl y traciwr Bybt.com. Hynny yw, mae crypto yn cyfnewid swyddi gor-gyfartaledd masnachwyr penodedig.

Mae masnachwyr yn goresgyn, neu'n masnachu ar ymylon, gan feddwl y byddai pris bitcoin yn codi ac y byddent yn elwa mwy. Ond pan fydd pris bitcoin yn mynd yn is na phris datodiad eu swyddi, mae cyfnewidfeydd yn gorfodi diddymu neu gau eu safleoedd oherwydd ni all masnachwyr gyflawni gofynion ymylol eu swyddi wedi'u trosoli.

Cafodd mwy na 645,000 o fasnachwyr eu diddymu yn ystod y 24 awr ddiwethaf, a digwyddodd y gorchymyn datodiad sengl mwyaf ar Huobi ar gyfer bitcoin, gwerth $ 20.66 miliwn, yn ôl Bybt.

O ran cyfanswm y datodiadau ar draws cyfnewidfeydd, Binance oedd â'r gyfran fwyaf (dros $ 2.5 biliwn), ac yna Huobi (tua $ 1.40 biliwn) ac OKEx (dros $ 745 miliwn). O ran asedau crypto, swyddi bitcoin oedd yn ffurfio'r mwyafrif o ddatodiadau, ac yna ether (ETH) a XRP.Ymddengys bod y datodiadau i'r uchaf yn hanes crypto. Er nad yw data'r gorffennol ar gael ar unwaith, mae datodiadau BitMEX y llynedd yn darparu synnwyr da. Gwelodd BitMEX, y gyfnewidfa dyfodol crypto fwyaf ar y pryd, werth dros $ 700 miliwn o ddatodiadau bryd hynny.

Mae Bitcoin yn masnachu ar oddeutu $ 47,900 ar adeg ysgrifennu, yn ôl TradingView.

Darllen Cysylltiedig

Ffynhonnell: https://www.theblockcrypto.com/linked/95769/bitcoin-dips-below-48000-as-nearly-6-billion-in-crypto-futures-are-liquidated?utm_source=rss&utm_medium=rss