Sleidiau Dominiwn Bitcoin Islaw 40% am y tro cyntaf mewn 6 mis - Diweddariadau i'r Farchnad Bitcoin News

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae pris bitcoin wedi bod yn hofran islaw'r ystod $ 60K ac mae eiriolwyr arian digidol yn pendroni pa ffordd mae'r farchnad dan y pennawd nesaf. Ar adeg ysgrifennu, roedd yr economi crypto yn cael ei phrisio ar $ 2.81 triliwn ac mae goruchafiaeth marchnad bitcoin wedi suddo o dan y rhanbarth 40% ers sawl diwrnod bellach.

Llithro Dominiwn Bitcoin i 39.7%, Tra bod Dominiwn Ethereum yn Gorchymyn 19%

Cyrhaeddodd pris bitcoin (BTC) $ 69K ar Dachwedd 10, a chwe diwrnod yn ddiweddarach ar yr 16eg, gostyngodd y pris o dan y parth $ 60K ac nid yw wedi dychwelyd uwchlaw'r rhanbarth hwnnw ers hynny. Heddiw, yn ôl agregwyr marchnad darnau arian crypto mae tua 11,117 o ddarnau arian yn cael eu masnachu ar 525 o gyfnewidfeydd cryptocurrency. Mae gwerth yr holl ddarnau arian crypto 11K sy'n bodoli oddeutu $ 2.81 triliwn a chynyddodd mewn gwerth 3.9% dros y 24 awr ddiwethaf.

Sleidiau Dominiwn Bitcoin Islaw 40% am y tro cyntaf mewn 6 mis
Lefelau goruchafiaeth Bitcoin (BTC) ac ethereum (ETH) ddydd Iau, Tachwedd 25, 2021, am 12:00 yr hwyr (EST).

Mae gan Bitcoin (BTC) gyfalafu marchnad cyffredinol o tua $ 1.1 triliwn a dydd Iau, Tachwedd 25, goruchafiaeth BTC yw 39.7%. Nid yw goruchafiaeth BTC wedi bod mor isel â hyn ers canol mis Mai 2021, nac oddeutu chwe mis yn ôl. Y tro diwethaf iddo fod yn is na 40% cyn y cwymp ganol mis Mai oedd tair blynedd yn ôl ar Fehefin 17, 2018. Mae ystadegau gan Coingecko.com yn nodi bod gan yr ail ased crypto blaenllaw, ethereum (ETH), oddeutu 19% o'r goruchafiaeth y farchnad ddydd Iau. Mae gan Ether brisiad marchnad o oddeutu $ 525 biliwn ar adeg ysgrifennu.

Er bod gan ethereum (ETH) gyfran sylweddol o oruchafiaeth, mae llwyth o asedau crypto eraill yn yr 20 safle uchaf hefyd wedi bod yn chwyddo mewn gwerth ac yn cynyddu eu lefelau goruchafiaeth eu hunain. Mae darn arian Binance (BNB) yn gorchymyn 4.02% o'r economi crypto $ 2.78 triliwn ac mae'r tennyn sefydlogcoin (USDT) yn cipio 2.74%. Mae Solana (SOL) wedi cynyddu mewn gwerth cryn dipyn eleni ac ar hyn o bryd, mae SOL yn gorchymyn 2.43% o werth cyffredinol yr economi crypto. Mae Cardano (ADA) yn un arall sy'n dal mwy na 2% gan mai prisiad marchnad ADA ddydd Iau yw 2.13% o'r economi crypto.

11,116 Gorchymyn Asedau Crypto $ 1.68 Triliwn mewn Gwerth Fiat

Dim ond pum ased crypto arall sy'n rheoli mwy nag 1% o werth fiat yr economi crypto ac mae gan chwe darn arian fwy na 0.5% o'r gwerth $ 2.81 triliwn. Yn ddiddorol, roedd goruchafiaeth bitcoin (BTC) yn uwch na'r ystod 60% am ddau fis eleni, ond llithrodd goruchafiaeth BTC o dan 60% ar ddiwedd mis Chwefror. Ffaith ddiddorol arall yw bod goruchafiaeth BTC yn uwch na'r rhanbarth 80% yn ystod ei oes gyfan (minws ychydig o achosion byr) hyd at ddiwedd mis Chwefror 2017.

Nid yw goruchafiaeth BTC erioed wedi dychwelyd yn ôl uwchlaw'r rhanbarth 80% ond fe gyrhaeddodd 70% ar Ionawr 3, 2021, pen-blwydd y rhwydwaith yn 12 oed. Mae gan Bitcoin lawer mwy o gystadleuaeth nag a wnaeth yn y dyddiau cynnar, oherwydd cyn 2013 dim ond ychydig gannoedd o gystadleuwyr oedd. Erbyn i BTC lithro o dan yr ystod goruchafiaeth o 80% yn 2017, roedd ychydig filoedd o asedau digidol amgen. Yn dal i fod, mae BTC yn dal ei hun gyda $ 1.1 triliwn mewn gwerth fiat tra bod 11,116 o asedau crypto yn dal $ 1.68 triliwn mewn gwerth fiat.

Tagiau yn y stori hon
ada, BCH, Bitcoin (BTC), goruchafiaeth bitcoin, bnb, BTC, Dominance BTC, Cryptocurrencies, dogecoin, ETH, goruchafiaeth ETH, goruchafiaeth Ether, Ethereum, Ethereum (ETH), SOL, Solana, USDT, XRP

Beth ydych chi'n ei feddwl am oruchafiaeth bitcoin yn suddo o dan y parth 40%? Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y pwnc hwn yn yr adran sylwadau isod.

Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Coingecko.com,

Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Nid yw Bitcoin.com yn darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.

Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/bitcoin-dominance-slides-below-40-for-first-time-in-6-months/


YouTube fideo