Dadansoddiad Pris Bitcoin: Ai $ 55K oedd y Gwaelod Lleol?

Mae'r dangosyddion technegol yn dangos arwyddion posib o waelod ar $ 55.4K. Mae pris Bitcoin wedi adeiladu sylfaen o gefnogaeth yn yr ardal ganol $ 50K yn ddiweddar, gyda dargyfeiriad bullish yn ffurfio ar yr RSI 4-awr.

Mae'n ymddangos bod teirw wedi camu i mewn ac wedi amddiffyn $ 56.2K, sy'n lefel dechnegol o gefnogaeth. Mae'r duedd gyffredinol mewn metrigau ar gadwyn yn parhau i fod yn bullish er gwaethaf yr anwadalrwydd diweddar.

Y Technegol

Mae'r duedd a'r strwythur tymor hwy yn parhau i fod yn bullish er gwaethaf y tynnu i lawr yn ddiweddar. Mae BTC wedi bod yn gwneud uchafbwyntiau uwch ac isafbwyntiau uwch ers y gwaelod tynnu'n ôl yng nghanol y cylch ym mis Gorffennaf.

Yn achos datodiad arall, mae'n bwysig edrych am y gefnogaeth uptrend technegol beirniadol ar oddeutu $ 53.2K. Mae hon yn lefel allweddol y mae'n rhaid i'r teirw ei gwarchod yn ychwanegol at y gefnogaeth gydlifol ar $ 53K i $ 52.7K.

Mae arwyddion tymor byr o waelod yn ffurfio gyda'r RSI 4 awr yn tueddu yn uwch gydag ail brawf yr isafbwyntiau o $ 55.4K. Yn y tymor byr, mae'n hanfodol i'r teirw amddiffyn $ 55.4K a dechrau ffurfio uchafbwyntiau uwch ac isafbwyntiau uwch. Mae hefyd yn bwysig iawn gweld BTC yn cau wythnosol yn uwch na $ 60K i droi pethau technegol agos at y tymor hyd yn oed yn fwy bullish.

Bydd ffurfio uchafbwyntiau uwch ac isafbwyntiau uwch yn cynyddu tebygolrwydd gwaelod ar $ 55.4K a bydd yn helpu'r dangosyddion momentwm i symud ymlaen o ffrâm amser isel i siartiau ffrâm amser uwch.

img1_btc
Siart gan TradingView

Yr Ar-Gadwyn

Ar y cyfan, ni welodd y tynnu i lawr ddosbarthiad ymosodol gan ddeiliaid tymor hir a glowyr. Mae hyn yn awgrymu bod y tynnu'n ôl yn ysgwydiad tymor byr yn hytrach na dechrau marchnad arth. Cafodd ei yrru gan ymddatodiadau hir a gwerthu panig darnau arian iau.

Er gwaethaf yr anwadalrwydd, mae glowyr yn ôl yn cronni, gyda'u cronfeydd wrth gefn yn cynyddu am dros wythnos. At ei gilydd, mae carfannau hŷn yn parhau i ddal BTC heb unrhyw arwyddion o duedd dosbarthiad ymosodol yn dangos.

img2_btc
Siart gan TradingView

Hyd yn oed gyda BTC yn cywiro bron i 20%, mae cronfeydd wrth gefn cyfnewid yn parhau i ostwng, gan wneud isafbwyntiau aml-flwyddyn newydd. Hyd yn hyn heddiw, dosbarthodd carfannau 12-i-18-mis a 6-i-12-mis, gan achosi pigyn yn LTH SOPR a CDD.

Mae'n debyg nad yw hyn yn bryder gan ein bod fel arfer yn gweld dosbarthiad cyfnodol o rai carfannau hŷn. Bydd yn rhaid i ni gadw llygad arnynt i wylio am fwy o ddosbarthiad. Bydd yn peri mwy o bryder os gwelwn ddosbarthiad ymosodol cyson gan y grwpiau hyn, yn enwedig os yw BTC yn parhau i ostwng ac yn cau o dan $ 53K.

O ystyried nad yw'r holl garfannau a glowyr hŷn eraill yn dosbarthu'n ymosodol ar hyn o bryd, ac mae cronfeydd wrth gefn cyfnewid yn parhau i wneud isafbwyntiau aml-flwyddyn, mae'r duedd gyffredinol mewn cadwynau yn parhau i fod yn bullish.

Casgliad

Mae data Bullish ar y gadwyn yn parhau i wneud y tynnu'n ôl yn ddiweddar yn gyfle prynu deniadol rhwng $ 58.3K i $ 53K. Cyn belled nad yw darnau arian a glowyr hŷn yn cychwyn tueddiad o ddosbarthiad ymosodol tra bo'r pris yn gostwng, gallwn ddisgwyl parhad marchnad y tarw.

Mae angen i'r teirw amddiffyn yr isafbwyntiau agos-dymor ar $ 55.4K i gadarnhau a dilysu bod gwaelod wedi'i ffurfio. Tueddiad dosbarthiad tebyg i'r Nid yw marchnad darw 2017 wedi cychwyn eto, sy'n awgrymu'n gryf bod tebygolrwydd y farchnad darw yn ymestyn i Ch1 2022 neu'n hwyrach yn cynyddu.

Bydd hyn yn bullish iawn i BTC gan y bydd yn gwneud y rali yn fwy cynaliadwy.

Ffynhonnell: https://cryptopotato.com/bitcoin-price-analysis-was-55k-the-local-bottom/


YouTube fideo