Mae Bitcoin yn Sefydlogi Ar Ôl Ymylon Galwadau Tanwydd Plunge Mwyaf yn y Mis

Plymiodd prisiau Bitcoin cymaint â 19% mewn dydd Llun gwerthu treisgar, y mwyaf o'r flwyddyn yn nhermau doler gyda cholled o fwy na $ 10,000, cyn adfer yn gyflym a setlo tua $ 54,000.

  • Bitcoin yn masnachu oddeutu $ 53,884.35 ar 21:00 UTC (4 pm ET). Llithro 6.45% dros y 24 awr flaenorol.

  • Ystod 24 awr Bitcoin: $ 47,780.75- $ 47,943.85 (CoinDesk 20)

  • Mae BTC yn masnachu rhwng ei gyfartaleddau 10 awr a 50 awr ar y siart yr awr, signal i'r ochr ar gyfer technegwyr marchnad.

Daeth newid prisiau'r dydd yn sylweddol ar draws cyfnewidfeydd mawr Bitfinex, Bitflyer, Bitstamp, Coinbase, Gemini, ItBit, Kraken a Poloniex. Roedd y gyfrol yn cynyddu i uwch na $ 8 biliwn, y lefelau uchaf mewn bron i bythefnos. Er cymhariaeth, roedd y ffigur tua $ 5.8 biliwn ddydd Gwener.

Fel yr adroddodd CoinDesk yn gynharach, dangosodd data blockchain biliynau o ddoleri o bitcoin yn cael eu trosglwyddo i gyfnewidfeydd ddydd Sul, gan fod dyblu mewn prisiau i lefelau uwch na $ 58,000 eleni yn ôl pob golwg wedi ysgogi rhai masnachwyr i gymryd elw. 

Cysylltiedig: Mae Fed's Powell yn Cynnig Glimmer Gobaith Bitcoin Bulls wrth i Bris ostwng i $ 45K

Aeth y rhan fwyaf o'r mewnlifau cyfnewid bitcoin hyn i'r Gemini yn yr Unol Daleithiau, yn ôl cwmni dadansoddol blockchain CryptoQuant, gan nodi y gallai'r cywiriad gael ei arwain yn bennaf gan fuddsoddwyr a masnachwyr yn yr UD.

Aeth dangosydd arall a ddarparwyd gan CryptoQuant, y “premiwm Coinbase,” sy'n olrhain y bwlch rhwng pâr BTC / USD Coinbase Pro a phâr BTC / USDT Binance sy'n cynnwys y tenn sefydlogcoin, hefyd yn negyddol yn ystod oriau masnachu cynnar yr Unol Daleithiau ddydd Llun - a welir fel arwydd o alw sefydliadol diffygiol.

Roedd rhai dadansoddwyr a masnachwyr yn optimistaidd y byddai prisiau'n gwella'n gyflym, ac y gallai'r cywiriad fod wedi bod yn iach i'r farchnad ar ôl iddo redeg i fyny yn rhy bell, yn rhy gyflym.

Mae gwerthiant dydd Llun “heb amheuaeth yn ganlyniad masnachwyr rhy hyderus â throsoledd anghynaliadwy,” meddai Bendik Norheim Schei, pennaeth ymchwil Arcane Research, wrth CoinDesk. “Mae wedi bod yn bragu ers cryn amser, gan fod y premiymau ar ddyfodol wedi bod yn uchel iawn yn ddiweddar. Roedd dympio a datodiadau masnachwyr trosoledd heddiw yn angenrheidiol ac yn iach ar gyfer y farchnad. ”

Cysylltiedig: Mae Banc Mwyaf India yn Ymuno â Rhwydwaith Taliadau Blockchain JPMorgan

Wrth siarad â CoinDesk yr wythnos diwethaf, roedd dadansoddwyr a masnachwyr wedi rhybuddio y gallai bitcoin wynebu mwy o gyfnewidioldeb oherwydd marchnad sydd wedi’i gor-drosoli, lle mae’r “gyfradd ariannu” ar gyfartaledd ar bethau parhaus bitcoin - ffi y mae masnachwyr yn ei thalu am drosoledd sydd wedi’i hymgorffori yn y contractau deilliadau - wedi wedi codi'n sydyn ar draws cyfnewidfeydd mawr, i lefel nas gwelwyd ers mis Chwefror 2020.

Trodd y farchnad yn hynod o bullish yr wythnos diwethaf ar ôl i'r gwneuthurwr cerbydau trydan Tesla gyhoeddi ei fuddsoddiad bitcoin $ 1.5 biliwn, felly nid yw'n syndod bod cywiriad yn dilyn y cyfnod rhedeg serth, meddai Hunain Naseer, uwch olygydd yn Cipolwg OKEx.

“Am y tro, hyd yn oed gyda’r pris yn bownsio’n ôl, nid yw’r farchnad mewn cynnydd, ac mae angen i bitcoin gydgrynhoi ac adennill lefelau $ 55,000,” ychwanegodd Naseer.

Mae Ether yn gostwng yn fwy sydyn, tra bod mwy na $ 25 miliwn mewn benthyciadau DeFi wedi ymddatod

Roedd Ether, yr cryptocurrency ail-fwyaf trwy gyfalafu marchnad, i lawr ddydd Llun, gan fasnachu oddeutu $ 1,768.24 a llithro 8.32% mewn 24 awr fel 21:00 UTC (4:00 pm ET).

O'i gymharu â bitcoin, roedd ymateb ether i werthiant dydd Llun yn fwy difrifol, ychydig ddyddiau ar ôl iddo fewngofnodi uchel newydd bob amser yn uwch na $ 2,000 ddydd Gwener.

“Gydag ether yn masnachu un cam y tu ôl i bitcoin, mae’r gwendid wedi lledu yma i raddau uwch yn dilyn y toriad aflwyddiannus o $ 2,000 dros y penwythnos,” ysgrifennodd cwmni meintiau QCP Capital o Singapore yn ei sianel Telegram ddydd Llun.

Ar hyn o bryd mae Ether yn profi ar lefel gefnogol allweddol oddeutu $ 1,700, fel y nodwyd gan QCP. Os bydd hynny'n methu, y lefel gefnogaeth nesaf fyddai $ 1,470.

Tra bod ether yn parhau i blymio, mae'r ffioedd nwy ar Ethereum blockchain hefyd wedi cyrraedd yr uchafbwyntiau uchaf erioed ddydd Llun, yn ôl data o Blockchair.

Mae ffioedd nwy uchel hefyd yn debygol o gyfrannu at ddatodiad gwerth $ 25 miliwn ar lwyfannau benthyca cyllid datganoledig (DeFi), fel yr adroddodd CoinDesk. 

Darllenwch fwy: $ 25M mewn Benthyciadau DeFi a Ddiddymwyd fel Ether Price Falls

Marchnadoedd eraill

Mae'r asedau digidol ar y CoinDesk 20 yn bennaf mewn dydd Llun coch. Enillwyr nodedig ar 21:00 UTC (4:00 pm ET):

Collwyr nodedig:

  • Tegeirian (OXT) - 13.55%

  • Ethereum Classic (ETC) - 12.71%

  • Rhwydwaith OMG (OMG) - 12.58%

  • Arian Parod Bitcoin (BCH) - 11.85%

  • Algorand (ALGO) - 11.33%

Ecwiti:

Nwyddau:

Trysorau:

Storïau Perthnasol

Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/market-wrap-bitcoin-stabilizes-margin-213139577.html