BitcoinEthereumBinary.com Yn Lansio Masnachu Opsiynau Deuaidd Bitcoin & Ethereum

BitcoinEthereumBinary.com neu mae BEB yn blatfform Opsiynau Deuaidd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr Bitcoin ac Ethereum osod rhagfynegiadau symud prisiau syml ar barau crypto. Mae Opsiynau Deuaidd wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd oherwydd ei symlrwydd ac wedi denu diddordeb masnachwyr sy'n chwilio am elw cyflym a hawdd.

Ar hyn o bryd mae'r platfform yn rhoi Bitcoin ac Ethereum am ddim i'r holl ddefnyddwyr newydd sy'n cofrestru nawr. Maent hefyd yn cynnig rhaglen gysylltiedig anhygoel i bawb. Mae defnyddwyr sy'n cofrestru gyda'ch cyswllt atgyfeirio yn derbyn gostyngiad o 50% ar ffioedd masnachu. Yn ei dro, pryd bynnag y bydd y defnyddiwr cyfeiriedig hwnnw'n gosod crefftau - mae 100% o'r ffi fasnachu honno'n cael ei gredydu i'ch cyfrif yn Bitcoin ac Ethereum ar unwaith.

“Rydyn ni'n rhoi Bitcoin ac Ethereum am ddim i'r holl ddefnyddwyr newydd er mwyn iddyn nhw allu profi'r platfform BEB am ddim. Y cyfan sydd ei angen yw cyfeiriad e-bost i arwyddo a dechrau arni. ”

“Mae gennym hefyd y rhaglen atgyfeirio cyswllt orau sydd ar gael i'n holl ddefnyddwyr. Bydd unrhyw un sy'n ymuno â'ch cyswllt atgyfeirio yn cael 50% oddi ar ffioedd masnachu. Pryd bynnag y bydd eich atgyfeiriad yn gosod masnach, mae 100% o'r ffi fasnachu yn cael ei gredydu i chi ar unwaith. Mae'n fuddugoliaeth i bawb. Fe allech chi wneud elw sylweddol dim ond o atgyfeirio eraill. ”

Gall defnyddwyr adneuo BTC, ETH, neu FDM. Yna maen nhw'n dewis pâr crypto ac amser setlo. Yr amseroedd setlo sydd ar gael yw 1 munud, 5 munud, 15 munud, 30 munud, a 60 munud. Yna bydd defnyddwyr yn dewis uchel i ragweld y bydd y pris yn uwch ar amser setlo, neu'n isel i ragweld y bydd y pris yn is ar amser setlo. Bydd enillwyr yn cael eu talu ar unwaith ar amser setlo.

“Opsiynau Deuaidd Crypto yw’r ffordd symlaf a chyflymaf i ennill mwy o crypto. Ni all pawb ddeall masnachu ymyl neu fasnachu deilliadol. Gydag Opsiynau Deuaidd, rydych yn syml yn rhagweld a fydd y pris yn codi neu'n gostwng. Gall unrhyw un a phawb chwarae ac ennill. ”

Mae BEB yn cynnig ystod eang o barau i ddefnyddwyr roi rhagfynegiadau ar:

BCH / EUR, BCH / USD, BCH / USDT, BNB / ETH, BNB / USDT, BSV / USDT, BTC / EUR, BTC / JPY, BTC / KRW, BTC / USD, BTC / USDT, DASH / ETH, DASH / USDT, EOS / USD, ETC / USDT, ETH / EUR, ETH / KRW, ETH / USD, ICX / USDT, LINK / USDT, LTC / ETH, LTC / EUR, LTC / USD, LTC / USDT, MIOTA / USDT, NEO / USDT, ONT / USDT, QTUM / USDT, WAN / ETH, XMR / USDT, XRP / ETH, ZEC / USDT, ZRX / USDT

“Daw'r holl ddata a gyflwynir ac a ddefnyddir ar BEB o CryptoCompare. Nhw yw'r gorau o ran prisiau pâr crypto amser real. Maent yn agregu'r prisiau o sawl cyfnewidfa. ”

Mae gan y platfform ddyluniad glân, sy'n ei gwneud hi'n hawdd iawn ei lywio a hyd yn oed yn haws ei ddefnyddio. Mae cofrestru ar gyfer cyfrif yn broses syml a rhad ac am ddim sydd ond angen cyfeiriad e-bost dilys. Bydd rhywfaint o crypto ar eich cyfrif eisoes i chi chwarae ag ef.

“Mae gan bawb eu strategaeth eu hunain. Mae gan barau llai rhagweladwy daliadau uwch. Gall chwaraewyr da go iawn ennill tua 85% o'r amser. Nid fflip darn arian mohono mewn unrhyw fodd. ”

Dylai defnyddwyr crypto gael llawer o hwyl gyda'r un hon. I'r rhai nad oes ganddynt crypto, gallwch hefyd brynu crypto ar blatfform BEB trwy eu partner cyswllt Changelly.


Opsiynau Deuaidd Bitcoin & Ethereum


Newyddion Coronavirus yn Fyw