Cap marchnad Bitcoin o dan $ 1 triliwn ar ôl 'diwrnod craziest yn hanes Dyfodol BTC'

Ychydig ddyddiau ar ôl i gap marchnad Bitcoin ymchwyddo heibio i $ 1 triliwn, mae'n ôl i sgwâr un ar gyfer cryptocurrency blaenllaw'r farchnad. Ar gefn cwymp pris o 17% ar y siartiau, gostyngodd cap marchnad y cryptocurrency yn is na'r lefel uchod, gyda'r un peth yn cael ei weld yn hofran o amgylch y marc $ 900 biliwn, adeg y wasg. Mewn gwirionedd, gwelodd y gostyngiad dywededig BTC yn mynd mor isel â $ 45,767 ar y siartiau.

Ffynhonnell: CoinMarketCap

Yn fwy na hynny, yn ystod y 24 awr ddiwethaf gwelwyd y datodiad mwyaf digwyddiad ar draws Bitcoin Futures. Galwodd Bybt, cydgasgiwr data crypto-gyfnewid, ef “y diwrnod craziest yn hanes Bitcoin Futures.” Yn ôl yr un peth, diddymwyd swyddi 470,000 o fasnachwyr am swm o $ 4.4 biliwn ar draws crypto-gyfnewidfeydd.

Gwelwyd mwyafrif o'r datodiadau hyn ar draws safleoedd hir wedi'u trosoli, gyda llawer o fasnachwyr yn clocio'u colledion mwyaf sylweddol ers dechrau'r rhediad tarw.

Dylid nodi, fodd bynnag, bod rhai masnachwyr wedi nodi eu bod wedi'u diddymu'n annheg oherwydd rhai “damweiniau fflach” ar draws rhai cyfnewidiadau.

Mewn gwirionedd, adroddiadau awgrymu bod pris ETH ar Kraken wedi cwympo i lawr i $ 700 ar unwaith, cyn codi yn ôl i $ 1700. Yn yr un modd, dywed rhai masnachwyr fod pris ADA ar Kraken wedi taro $ 0.15 yn fyr, gan arwain at lawer o fasnachwyr yn cael eu “diddymu yn annheg.”

Mewn gwirionedd, roedd Kraken yn gyflym i wneud sylwadau ar y damweiniau fflach dywededig, gyda'r platfform yn nodi y gwelwyd ymchwydd mewn cyfaint gwerthu ar draws sawl cyfnewidfa. Fodd bynnag, nid oedd ymateb y gyfnewidfa wedi argyhoeddi'r mwyafrif o fasnachwyr.

“Peidiwch â cheisio honni bod archebion gwerthu cyfreithlon wedi gwthio Eth i $ 700. Ni ddigwyddodd hyn yn unman arall yn y farchnad gyfan, ”meddai un defnyddiwr ar Twitter

Yn ôl eraill, mae gan y materion a arsylwyd ar y gyfnewidfa rywbeth i'w wneud â diffyg hylifedd digonol Kraken.

Mae gwneuthurwyr marchnad yn tueddu i gael gwared ar eu bots pan fydd anwadalrwydd gormodol yn y farchnad, gan arwain at gael gwared ar yr holl hylifedd i bob pwrpas, gan sbarduno un stop-golled ar ôl y llall.


Cofrestrwch Ar Gyfer Ein Cylchlythyr


Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/bitcoins-market-cap-below-1-trillion-after-craziest-day-in-btc-futures-history/