Cardano neu Bitcoin? Vitalik Buterin Yn Gofyn i Gymuned Ethereum Ddewis Amgen Gorau

delwedd erthygl

Alex Dovbnya

Mae cymuned Ethereum wedi dewis y dewisiadau amgen mwyaf hyfyw trwy arolwg Twitter a bostiwyd gan Vitalik Buterin

Mae rhaglennydd Rwseg-Canada, Vitalik Buterin, wedi mynd at Twitter i benderfynu pa arian cyfred digidol y mae cymuned Ethereum yn ei weld fel y dewis arall mwyaf hyfyw.

Gofynnodd i'w 3.1 miliwn o ddilynwyr pa arian cyfred - ac eithrio ETH - a fyddai'n fwyaf tebygol o ddod yn brif ddull talu a storfa werth 13 mlynedd o nawr.

Os nad ni, yna pwy?

Gyda dros 401,000 o bleidleisiau, mae Bitcoin yn arwain ym mhôl piniwn cyntaf Buterin. Ar ôl ymddangos ar y brig yn fyr, daeth Cardano yn ail gyda chyfran o 29.4% o'r bleidlais. Mae Solana, a ddaeth i'r amlwg yn ddiweddar fel y “lladdwr Ethereum gorau,” yn drydydd (14%). Dim ond 7% o'r ymatebwyr oedd yn ddigon rhesymol i ragweld y byddai doler yr Unol Daleithiau yn parhau i fod yn arian cyfred blaenllaw'r byd yn 2035.

Mae arolwg barn ar wahân, sydd wedi denu mwy na 147,000 o bleidleisiau, wedi Binance Coin ar y blaen gyda chyfran o 39% o'r bleidlais. Daw Tron yn ail, ac yna Neo.

Dechreuodd llawer o gymunedau swllt ar eu prosiectau eu hunain mewn ymateb i Buterin. Gosododd cyd-sylfaenydd Dogecoin ei ddarn arian meme hefyd yn y sylwadau. Fel yr adroddwyd gan U.Today, dechreuodd Tesla dderbyn DOGE yn swyddogol ar gyfer rhai cynhyrchion yn gynharach heddiw, a arweiniodd at gynnydd pris o 17%.

Er bod Ethereum wedi cynhyrchu enillion serol y llynedd, mae rhai dadansoddwyr, gan gynnwys Nikolaos Panigirtzoglou JPMorgan, yn honni y gallai'r darn arian meme barhau i golli ei gyfran o'r farchnad eleni oherwydd ei faterion graddio.

Roedd Buterin yn amlwg mewn hwyliau hunan-ddilornus yn seiliedig ar ei weithgaredd Twitter. Yn ddiweddar, gofynnodd cyd-sylfaenydd Ethereum i ddefnyddwyr Twitter anfon yr enghreifftiau mwyaf di-dor o feirniadaeth yn ei erbyn. Roedd y biliwnydd yn cofio sut y cafodd ei alw ar un adeg yn “ben crac estron.”

Dechreuodd defnyddwyr hefyd rannu'r memes mwyaf poblogaidd gyda Buterin.

Ffynhonnell: https://u.today/cardano-or-bitcoin-vitalik-buterin-asks-ethereum-community-to-pick-top-alternative


YouTube fideo