Mae'r Gyngres yn Cyflwyno Bil Crypto sy'n Newid Gêm Fel Pris Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Cardano, XRP Sinks

Mae'r llanw yn y farchnad crypto wedi troi.

Heddiw suddodd pris bitcoin 4%. Mae pris y crypto ail-fwyaf, ethereum, i lawr 3.5%. Yn y cyfamser, llithrodd pris BNB 1.9%, cardano 3.3%, XRP 3.4%, a solana 4.9%.

Fodd bynnag, un o'r prif gatalyddion yw bragu a allai newid prisiau arian cyfred digidol.

Wrth i'r Ffed fwrw ymlaen â'i ymchwiliad crypto i ddoler ddigidol - a fyddai'n creu cystadleuaeth am arian cyfred digidol mawr, megis bitcoin, ethereum, solana, XRP, a BNB - mae un cyngreswr yn ceisio gwahardd arian cyfred digidol a gyhoeddir gan y llywodraeth.

Y dydd Mercher diwethaf hwn, cyflwynodd Cynrychiolydd Gweriniaethol Minnesota, Tom Emmer, fesur a fyddai'n rhoi mwy llaith ar bwerau'r Ffed i gyhoeddi arian cyfred digidol yn uniongyrchol i ddinasyddion America, y mae'n credu y byddai'n rhoi'r genedl ar lwybr awdurdodaidd.

“Byddai ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr agor cyfrif yn y Ffed i gael mynediad at CBDC yn yr Unol Daleithiau yn rhoi’r Ffed ar lwybr llechwraidd tebyg i awdurdodaeth ddigidol Tsieina,” meddai mewn datganiad. “Mae’n bwysig nodi nad oes gan y Ffed, ac na ddylai, yr awdurdod i gynnig cyfrifon banc manwerthu.”

Er bod Cadeirydd Ffed Jerome Powell wedi dweud y gallai cryptos gydfodoli â cryptocurrencies a gyhoeddir gan fanc canolog, mae'r cyngreswr yn dadlau y byddai CBSD yn caniatáu i'r Ffed oruchwylio Americanwyr, sy'n trechu holl bwrpas arian cyfred digidol datganoledig.

“Gallai CBDC sy’n methu â chadw at y tair egwyddor sylfaenol hyn alluogi endid fel y Gronfa Ffederal i symud ei hun i mewn i fanc manwerthu, casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy am ddefnyddwyr, ac olrhain eu trafodion am gyfnod amhenodol,” meddai.

Chwyddo allan

Fis Gorffennaf diwethaf, lansiodd y Ffed ymchwiliad i weld a ddylai gyflwyno ei arian cyfred digidol ei hun.

“Rydyn ni’n meddwl ei bod hi’n wirioneddol bwysig bod y banc canolog yn cynnal system arian a thaliadau sefydlog er budd y cyhoedd. Dyna un o'n swyddi ni,” meddai Cadeirydd y Ffederasiwn, Jerome Powell. Yn ddiweddarach nododd fod yn cynnwys y “arloesi trawsnewidiol” mewn taliadau digidol, gan gyfeirio at y chwyldro o cryptocurrencies.

Ni roddodd y Ffed unrhyw linell amser ac awgrymodd na fyddant yn ei rhuthro. “Rwy’n meddwl ei bod yn bwysig ein bod yn cyrraedd rhywle lle gallwn wneud penderfyniad gwybodus am hyn a gwneud hynny’n gyflym…Dydw i ddim yn meddwl ein bod ar ei hôl hi. Rwy’n meddwl ei bod yn bwysicach gwneud hyn yn iawn na’i wneud yn gyflym,” meddai Powell yn ei gynhadledd newyddion ar ôl y cyfarfod.

Nid yw’r Ffed wedi gwneud unrhyw benderfyniad eto, ond y dydd Mawrth hwn dywedodd Powell wrth un o bwyllgorau Senedd yr Unol Daleithiau y byddent yn rhyddhau’r adroddiad hynod ddisgwyliedig ar arian cyfred digidol banc canolog “o fewn wythnosau.”

Edrych i'r dyfodol

Mae arian cyfred digidol a gefnogir gan y llywodraeth yn codi stêm ledled y byd.

Ar hyn o bryd, mae 87 o wledydd (sy'n cyfrif am dros 90% o CMC y byd) yn ystyried lansio eu cryptocurrencies eu hunain, yn ôl Cyngor yr Iwerydd. Mae 14 ar rediad prawf, gan gynnwys Tsieina, ac mae naw eisoes wedi lansio, gyda Nigeria yn cyflwyno ddiwethaf.

Yn y cyfamser, mae'r gwledydd gyda'r banciau canolog mwyaf-yr Unol Daleithiau, Japan, ardal yr Ewro, a’r DU—ar ei hôl hi.

Mae mabwysiadu arian cyfred digidol a gyhoeddir gan fanc canolog ymhlith economïau mawr yn ddatblygiad a wylir yn agos ymhlith buddsoddwyr crypto oherwydd nid yw'n glir eto sut y byddent yn effeithio ar arian cyfred digidol mawr.

Mae Jerome Powell o'r farn y byddai arian cyfred a gyhoeddir gan fanc canolog yn gwneud arian cyfred digidol yn ddiwerth. “Fyddech chi ddim angen stablau; ni fyddai angen arian cyfred digidol arnoch, pe bai gennych arian cyfred digidol yr Unol Daleithiau,” meddai Powell yn ystod gwrandawiad cyngresol fis Gorffennaf diwethaf.

Mae eraill yn credu y byddai doler ddigidol yn cael effaith groes, wrth-reddfol. Mae Greg King, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Osprey, yn dadlau y byddai'n tanio adlach dros bryderon preifatrwydd ac yn gwthio mwy o bobl i mewn i arian cyfred digidol datganoledig.

Mewn cyfweliad gyda CNBC ar ôl sylwadau Powell, dywedodd King: “Dychmygwch fod arian cyfred fiat y byd yn cael ei ddigideiddio. Rydw i mewn gwirionedd yn meddwl bod hynny'n gwthio mwy o bobl i mewn i rywbeth fel bitcoin oherwydd, a dweud y gwir, byddai hynny'n rhoi hyd yn oed mwy o reolaeth i lywodraethau nag sydd ganddyn nhw eisoes o amgylch eu cyflenwad arian, ac mae llawer o bobl yn mynd i bitcoin oherwydd pryderon am y math hwnnw o reolaeth.”

Arhoswch ar y blaen i'r tueddiadau crypto gyda Yn y cyfamser mewn Marchnadoedd…

Bob dydd, rwy'n rhoi stori allan sy'n egluro beth sy'n gyrru'r marchnadoedd crypto. Tanysgrifiwch yma i gael fy nadansoddiad a chasgliadau crypto yn eich blwch derbyn.

Ffynhonnell: https://www.forbes.com/sites/danrunkevicius/2022/01/14/congress-introduces-a-game-changing-crypto-bill-as-the-price-of-bitcoin-ethereum-bnb- solana-cardano-xrp-sinciau/


YouTube fideo