Collodd Cap y Farchnad Crypto $ 260B mewn Diwrnod wrth i Bitcoin lithro i $ 50K (Gwylio'r Farchnad)

Arddangoswyd natur hynod gyfnewidiol y farchnad crypto eto yn ystod y 24 awr ddiwethaf, gyda bitcoin yn arwain y ras gyda gostyngiad enfawr o $ 11,000. Mae'r mwyafrif o ddarnau arian amgen hefyd wedi ymuno â'r reid i'r de, ac mae cap y farchnad crypto wedi colli mwy na $ 260 biliwn mewn diwrnod.

Bitcoin yn cwympo i $ 50K (Unwaith eto)

Derbyniodd y naratif “dim dyddiau diflas yn crypto” fwy o gadarnhad yn ystod y 24 awr ddiwethaf, ond y tro hwn mewn goleuni negyddol. Roedd Bitcoin newydd baentio ei uchaf erioed-uchel yn uwch na $ 58,400, a chan ei fod yn ymddangos yn eithaf bullish i'r ased, newidiodd y sefyllfa ymhen ychydig oriau.

Aeth BTC i'r de yn egnïol a chollodd dros $ 11,000 o werth i isafswm intraday o $ 47,500. Yn fuan ar ôl y cwymp enfawr hwn, cymerodd y teirw y llyw a gyrru'r cryptocurrency yn ôl i $ 55,000.

Fodd bynnag, ni allai bitcoin gynnal ei adferiad a gostwng o dan $ 50,000 unwaith eto. Ar adeg ysgrifennu'r ysgrifen hon, mae'r crypto cynradd wedi adennill peth tyniant ac ar hyn o bryd mae'n eistedd ychydig yn uwch na'r marc $ 50,000 chwaethus.

Yn y pen draw, mae cyfalafu marchnad BTC wedi colli mwy na $ 100 biliwn mewn diwrnod ac wedi gostwng ymhell o dan y lefel $ 1 triliwn.

BTCUSD. Ffynhonnell: TradingView
BTCUSD. Ffynhonnell: TradingView

Altcoins mewn Môr o Goch

Fel mae'n digwydd yn nodweddiadol yn ystod cywiriad sydyn, mae gan y mwyafrif o ddarnau arian amgen hyd yn oed yn waeth na'u harweinydd. Mae Ethereum wedi gostwng dros 15% ar raddfa 24 awr i $ 1,600. Er gwybodaeth, paentiodd y crypto ail-fwyaf ATH newydd yn ystod y penwythnos ar uwch na $ 2,040. O'r herwydd, mae ETH i lawr o fwy na $ 400 mewn ychydig ddyddiau.

Mae Binance Coin, a oedd hefyd wedi cynyddu i'r lefelau uchaf erioed o gwmpas $ 350 yn ddiweddar, wedi plymio i $ 235. Mae Polkadot (-8%), Cardano (-5%), Ripple (-12%), Litecoin (-15%), Chainlink (-17%) hefyd ymhell yn y coch o'r deg uchaf.

Trosolwg o'r Farchnad cryptocurrency. Ffynhonnell: Meintioli Crypto
Trosolwg o'r Farchnad cryptocurrency. Ffynhonnell: Meintioli Crypto

Mae colledion pellach yn amlwg o Dodo (-25%), Elrond (-24%), Siacoin (-23%), IOST (-23%), 1inch (-23%), Ontoleg (-22%), Aave (- 20%), Curve Dao Token (-20%), Tonnau (-20%), BitTorrent (-20%) a mwy.

O ganlyniad, mae cyfalafu cronnus marchnad holl asedau cryptocurrency wedi plymio mwy na $ 260 biliwn i $ 1.5 triliwn.

Cap Marchnad Crypto. Ffynhonnell: CoinMarketCap
Cap Marchnad Crypto. Ffynhonnell: CoinMarketCap
CYNNIG ARBENNIG (Noddedig)
Binance Futures Taleb AM DDIM 50 USDT: Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a chael 10% oddi ar ffioedd a 50 USDT wrth fasnachu 500 USDT (cynnig cyfyngedig).

Cynnig Arbennig PrimeXBT: Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a nodi cod CRYPTOPOTATO35 i gael bonws am ddim o 35% ar unrhyw flaendal hyd at 1 BTC.

Ymwadiad: Gwybodaeth awduron a ddyfynnir ar CryptoPotato. Nid yw'n cynrychioli barn CryptoPotato ynghylch a ddylid prynu, gwerthu neu ddal unrhyw fuddsoddiadau. Fe'ch cynghorir i gynnal eich ymchwil eich hun cyn gwneud unrhyw benderfyniadau buddsoddi. Defnyddiwch wybodaeth a ddarperir ar eich risg eich hun. Gweler Ymwadiad am ragor o wybodaeth.

Siartiau cryptocurrency gan TradingView.

Ffynhonnell: https://cryptopotato.com/crypto-market-cap-lost-260b-in-a-day-as-bitcoin-slides-to-50k-market-watch/