ETH Yn ôl Uwchben $1,200, wrth i Gronfa Ffederal ar fin Polisi Colyn - Diweddariadau'r Farchnad Newyddion Bitcoin

Symudodd Ethereum yn ôl uwchlaw $1,200 ddydd Iau, wrth i farchnadoedd barhau i ymateb i gofnodion diweddaraf y Pwyllgor Marchnad Agored Ffederal (FOMC). Roedd adroddiad ddoe yn awgrymu y gallai Cronfa Ffederal yr Unol Daleithiau golyn at gynnydd llai mewn cyfraddau llog “yn fuan.” Roedd Bitcoin yn ddigyfnewid i raddau helaeth yn y sesiwn heddiw.

Bitcoin

Bitcoin (BTC) wedi'i gyfuno'n bennaf ddydd Iau, yn dilyn newyddion y gallai Cronfa Ffederal yr Unol Daleithiau gael ei gosod i symud i ffwrdd o'i pholisi codi cyfraddau ymosodol.

Roedd cofnodion FOMC dydd Mercher yn dangos “Roedd mwyafrif sylweddol o’r cyfranogwyr o’r farn y byddai arafu’r cynnydd yn debygol o fod yn briodol yn fuan.”

Daw’r newyddion wrth i chwyddiant yn yr Unol Daleithiau ddechrau arafu, yn dilyn sawl cynnydd yn y gyfradd gefn wrth gefn.

BTC/USD – Siart Dyddiol

Yn dilyn symud i uchafbwynt rhyngddyddiol o $16,771.48 ddydd Mercher, BTCMae / USD yn masnachu ar $ 16,544.58 ar hyn o bryd.

O edrych ar y siart, daw hyn wrth i'r mynegai cryfder cymharol 14 diwrnod (RSI) fethu â thorri allan o nenfwd yn 40.35.

Ar hyn o bryd, mae'r mynegai yn masnachu ar y lefel 39.90, gyda momentwm bellach yn symud tuag at downtrend, ac yn arbennig i lawr o 38.00.

Ethereum

Ar y llaw arall, ethereum (ETH) symud yn uwch yn sesiwn heddiw, gyda'r tocyn yn dringo'n uwch na'r lefel $1,200.

ETHCododd /USD i uchafbwynt o $1,211.63 yn gynharach yn y dydd, lai na 24 awr ar ôl masnachu ar y lefel isaf o $1,153.53.

Gwelodd y symudiad ethereum rasio uwchlaw lefel gwrthiant diweddar o $1,180, gan gyrraedd uchafbwynt pum diwrnod yn y broses.

ETH/USD – Siart Dyddiol

Fel y gwelir o'r siart, daw'r cynnydd yn y pris wrth i'r RSI ddringo uwchben nenfwd yn 42.00, ac ar hyn o bryd mae'n olrhain ar 42.50.

Er gwaethaf hyn, mae pwynt gwrthiant uwch yn 43.00, a ysgogodd rhai teirw cynharach i ddiddymu eu safleoedd.

Er mwyn cyrraedd $1,250, sy'n ymddangos fel y targed ar gyfer teirw sy'n weddill, yn gyntaf bydd angen i'r RSI symud y tu hwnt i 43.00.

Cofrestrwch eich e-bost yma i anfon diweddariadau dadansoddi prisiau wythnosol i'ch mewnflwch:

A ydych yn disgwyl unrhyw ymchwyddiadau pellach i mewn ETH wythnos yma? Gadewch eich meddyliau yn y sylwadau isod.

Eliman Dambell

Mae Eliman yn dod â safbwynt eclectig i ddadansoddiad o'r farchnad, roedd yn flaenorol yn gyfarwyddwr broceriaeth ac yn addysgwr masnachu manwerthu. Ar hyn o bryd, mae'n gweithredu fel sylwebydd ar draws amrywiol ddosbarthiadau asedau, gan gynnwys Crypto, Stocks a FX.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.

Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/bitcoin-ethereum-technical-analysis-eth-back-ritainfromabove-1200-as-federal-reserve-set-to-pivot-policy/