Mae Ethereum Yn Cydgrynhoi ac yn Dilyn Tuedd Bitcoin

System ariannol ddatganoledig ar gyfer defnyddio ceisiadau yn ddiogel yw Ethereum. Mae hefyd yn blatfform cryptocurrency. Gall defnyddwyr gofrestru a defnyddio'r cyfrif Ethereum ar gyfer trafodion. Mae'n defnyddio coed Merkle i wella scalability a sicrhau blociau bloc. 

ETH yw cryptocurrency Ethereum, ac mae llawer o bobl yn cymharu hyn â Bitcoin. BTC ac ETH yw'r ddau cryptocurrencies gorau yn y byd. Gallwch eu defnyddio i drafod arian mewn gwledydd eraill heb gymorth sefydliadau ariannol.

Dadansoddiad Prisiau ETHAr adeg ysgrifennu, mae pris Ethereum oddeutu $ 4365. Mae'n bearish yn y siart ddyddiol. Ar ôl cyrraedd yr ATH o $ 4900, mae bellach yn cydgrynhoi. Fel Bitcoin, mae hefyd yn cywiro'r pris. Dechreuodd ei gyfnod bullish ar 30 Medi 2021 a dechreuodd gydgrynhoi o ail wythnos mis Tachwedd. Nawr mae'n sefyll ar ei gefnogaeth flaenorol o $ 3900. 

Wrth ysgrifennu'r dadansoddiad hwn, mae RSI yn 50 oed, sy'n sefydlog, ond ni allwn gael unrhyw gyfeiriad o hyn yn unig. Mae MACD yn bearish, ac mae'r llinell las yn llawer is na'r llinell goch, ond mae hefyd yn dangos cyfaint da. Mae'r Band Bollinger hefyd yn bearish oherwydd bod yr ychydig gannwyllbren olaf yn hanner isaf BB. Mae llinell Symud Cyfartalog hefyd yn adlewyrchu negyddoldeb. Ar y cyfan, mae pob un ohonynt yn dangos signalau gwerthu. 

A fydd ETH yn parhau â'i daith wyneb i waered? Mae'r patrwm siart dyddiol presennol yn dangos y gallai gywiro am ychydig ddyddiau yn fwy. Mae llawer o arbenigwyr o'r farn bod llawer o lywodraethau'n dod â deddfau newydd i reoleiddio cryptocurrencies. Mae'n un o'r rhesymau dros gwymp y farchnad.  

Yn wir, mae'n dod â mwy o gyfleoedd prynu. Ethereum yw'r cryptocurrency mwyaf poblogaidd ar ôl Bitcoin, a bydd yn creu ATH newydd yn fuan iawn. 

Mae bellach yn cydgrynhoi rhwng yr ystod o $ 3950 a $ 4450. Nid ydym yn credu mai dyma'r amser iawn i fuddsoddi yn ETH. Yn ôl ein rhagfynegiad pris Ethereum cyflawn, mae'n bryd cadw llygad barcud ar yr holl brisiau crypto. Os yw'n torri unrhyw un o'r lefelau hyn, yna dylem feddwl am brynu a gwerthu o'r newydd.

Ffynhonnell: https://www.cryptonewsz.com/ethereum-is-consolidating-and-following-the-trend-of-bitcoin/


YouTube fideo