Ethereum Poised To Dramatig Perfformio'n well na Bitcoin ac Altcoins Eraill, Dadansoddwr Rhagfynegiadau Justin Bennett

Mae strategydd a ddilynir yn agos o'r farn bod Ethereum (ETH) yn paratoi ar gyfer rali drawiadol a fydd yn gorbwyso gweddill y marchnadoedd crypto.

Justin bennett yn dweud ei 90,400 o ddilynwyr Twitter y gallai setup ETH ar siart masnachu Bitcoin (BTC) weld y crypto rhif dau yn neidio tuag at lefelau 0.105 a 0.160 BTC, sy'n hafal i tua $ 6,000 a $ 9,100 ar adeg ysgrifennu.

“Mae ETH / BTC yn edrych yn barod.

Rwy'n credu bod ETH yn gorbwyso popeth fwy neu lai dros yr wythnosau nesaf. "

delwedd
ffynhonnell: Justin Bennett / Twitter

Wrth ystyried tueddiadau crypto ehangach, y dadansoddwr yn awgrymu y gallai ETH, yn ogystal â BTC, hefyd gynnig cliwiau i fuddsoddwyr ynghylch ble mae'r marchnadoedd dan y pennawd.

“Mae pawb yn edrych at BTC am gliwiau am y cylch hwn. Ond beth os daw ETH yn brif ddangosydd?

Ar gap marchnad hanner triliwn doler a goruchafiaeth 19% ar y farchnad, nid yw Ethereum yn fain. Amser i roi sylw cyfartal i'r ddau, [yn fy marn i]. "

Bennett nesaf deifio i mewn i lefelau prisiau Ethereum. Mae'n dyfynnu $ 4,000 fel cefnogaeth feirniadol ac yn gweld toriad o $ 4,600 fel cyfle i dorri allan yn llawer uwch.

“Potensial ETH uwch yn uwch na $ 4,000. Yn edrych bullish i mi.

Gwrthiant yw $ 4,400. Uwchlaw $ 4,600 ac rydyn ni'n lleuad. ”

delwedd
ffynhonnell: Justin Bennett / Twitter

Ar adeg ysgrifennu, mae ETH yn cael ei brisio ar $ 4,245, i lawr 2.45% ar y diwrnod.

Gan symud ymlaen i'r crypto uchaf, Justin Bennett yn dweud bod yn rhaid i Bitcoin ddal $ 55,000 a thorri heibio i $ 60,000 os yw’n gobeithio am rali rhyddhad ar ôl cwympo’n ddiweddar o uchafbwynt newydd bob amser uwch na $ 68,500.

“Mae BTC yn edrych yn eithaf da yma ar gyfer rali rhyddhad yn ôl i’r rhanbarth $ 63,000.

Angen dal y llinell ar $ 55,000 a mynd trwy $ 60,000. ”

delwedd
ffynhonnell: Justin Bennett / Twitter

Mewn dilyniant tweet, Mae Bennett yn parhau i fod yn optimistaidd cyn belled ag y gall BTC ymladd heibio cannwyll goch ar y siart.

“BTC, hyd yn hyn, cystal.

Torri'r llinell duedd 4 awr hon ac rydyn ni mewn busnes. "

delwedd
ffynhonnell: Justin Bennett / Twitter

Mae Bitcoin yn newid dwylo am $ 57,097 ar adeg ysgrifennu.

Gwiriwch Weithredu Prisiau

Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifiwch i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook a Telegram

Syrffio'r Cymysgedd Hodl Dyddiol

 
Gwiriwch y Penawdau Newyddion Diweddaraf

 

Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.

Delwedd dan Sylw: Shutterstock / Ellerslie

Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2021/11/25/ethereum-poised-to-dramatically-outperform-bitcoin-and-other-altcoins-predicts-analyst-justin-bennett/


YouTube fideo