Mae Glassnode yn rhybuddio deiliaid Bitcoin ynghylch pryderon ffyrnig am werthu

  • Rhybuddiwyd deiliaid Bitcoin yn erbyn gostyngiad sydyn yn y pris oherwydd gwerthiant
  • Mae 15% o sail cost BTC yn fwy na'r pris sy'n ddangosydd bearish 
  • Dadansoddwyd UTXO a metrig dosbarthu prisiau sylweddol gan Glassnode

Gwerthwyd darn beirniadol o stocrestr Bitcoin am gost fwy nag y mae BTC ar hyn o bryd, a allai fod yn bwyntydd negyddol ar gyfer yr adnodd cyfrifiadurol mwyaf yn unol â'r archwiliad crypto gan Glassnode. 

Roedd Bitcoin yn cyfnewid ar $ 57,377.69 ar adeg cyfansoddi ac mae i lawr oddeutu 4.5% o'r man lle cafodd ei brisio saith diwrnod cyn hynny. Mae BTC hefyd i lawr bron i 17% o'i uchaf heb ei ail o $ 69,044.77, y daeth iddo oddeutu pedwar diwrnod ar ddeg cyn hynny. 

- Hysbyseb -

Sylwodd Glassnode fod gan 15% o'r cyflenwad Bitcoin ragosodiad cost ar y gadwyn sy'n fwy amlwg na $ 57,000, y mae'r cwmni'n honni ei fod yn bwyntydd negyddol o bosibl. 

Yn gyffredinol, mae 15% o'r cyflenwad tanddwr wedi bod yn ddigonol i wneud anfantais atblygol gan dybio na all cost adfer i lefelau mwy arwyddocaol mewn cyfnod amser synhwyrol. 

Darnau arian gwahanol 

Yn yr un modd, mae'r cwmni'n archwilio'r metrig cynnyrch cyfnewid heb ei wario (UTXO) cydnabyddedig gwerth (UPRD). Mae Dosbarthiad Pris Gwireddedig UTXO (URPD) yn dangos ar ba gostau y gwnaed y trefniant cyfredol o Bitcoin UTXOs; er enghraifft, mae pob bar yn dangos mesur y BTC presennol a symudodd ddiwethaf y tu mewn i'r cynhwysydd gwerth a ddiffiniwyd ymlaen llaw. 

Mae gwahanol griwiau o ddarnau arian o lefelau allweddol i gyd trwy 2021, a'r mwyaf yw'r 1.9 Miliwn BTC a symudwyd i rywle yn yr ystod o $ 60k a $ 68k. 

Gallai'r pentwr stoc uwchben hwn roi gwrthwynebiad cyn hir iawn pe bai deiliaid tanddwr yn gobeithio gadael ar ôl beth bynnag a allai fod yn achos coll eisoes. 

Gall cymysgedd y newidynnau hyn achosi arafu grym y farchnad, a sefydlu top cyfagos. Un ddyfais i gydnabod y newid hwn mewn grym yw'r Graddiant a Weithredir gan y Farchnad 28 diwrnod. Cyflwynwyd y mesuriad hwn mor hwyr i Workbench fel rhag-set, ac mae'n mesur y newid cyffredinol mewn grym rhwng gwerth hapfasnachol (cost), a mewnlifau cyfalaf naturiol dilys (cost gydnabyddedig). Mae dealltwriaeth o'r diagram yn unol â'r canlynol. 

Pris BTC UTXO 

Mae Dosbarthiad Pris Gwireddedig UTXO (URPD) yn dangos ar ba gostau y gwnaed y trefniant cyfredol o Bitcoin UTXOs, er enghraifft mae pob bar yn dangos mesur y BTC presennol a symudodd ddiwethaf y tu mewn i'r cynhwysydd gwerth a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Mae gwahanol griwiau o ddarnau arian o lefelau allweddol i gyd trwy 2021, a'r mwyaf yw'r 1.9 Miliwn BTC a symudwyd i rywle yn yr ystod o $ 60k a $ 68k. 

Gallai'r pentwr stoc uwchben hwn roi gwrthwynebiad cyn bo hir pe bai deiliaid tanddwr yn gobeithio codi a symud ymlaen. 

Hefyd darllenwch: GOFYNION STORIO TRAFOD VITALIK BUTERIN, SYLWEDDOLDEB PBS

Rydyn ni wedi sefydlu'r gwerth hwnnw wedi'i dynnu i lawr, a bod STHs wedi cymryd rhan yn effeithiol ar ddwy ochr y symudiad trwy wneud elw enfawr ar yr uchafbwyntiau, a gwario i ennill y buddsoddiad gwreiddiol yn ôl yn agos at yr isafbwyntiau. 

Ar hyn o bryd byddwn yn edrych ar yr arddangosfa o eiddo STH trwy Gymhareb STH MVRV a Phris Gwireddu STH. Fel STH SOPR, mae'r mesuriadau hyn yn gyffredinol wedi bod yn foddion uchel ar gyfer gwirio sefyllfaoedd a barn economaidd trwy ddilyn y gost yn erbyn rhagosodiad costau STHs.

Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2021/11/25/glassnode-warns-bitcoin-holders-over-fierce-concerns-for-sell-off/


YouTube fideo