Gallai Kazakhstan droi at bwer niwclear i gefnogi glowyr Bitcoin

Mae Kazakhstan yn ystyried troi at bŵer niwclear i fynd i’r afael â’r materion sy’n wynebu’r grid pŵer oherwydd mewnlifiad glowyr Bitcoin i’r wlad ar ôl gwaharddiad Tsieineaidd ar cryptocurrencies. 

Mae ecsodus glowyr o China i Kazakhstan wedi arwain at a argyfwng sylweddol yn grid pŵer yr olaf, gyda gweithrediadau mwyngloddio yn bwyta cryn dipyn o egni. 

Cynnydd o 8% yn y Defnydd 

Mae Kazakhstan wedi gweld naid sylweddol o 8% yn y defnydd o drydan domestig yn 2021, naid sydd wedi'i phriodoli i fewnlifiad glowyr Bitcoin o China. Yn ôl data a gafwyd o'r Financial Times, mae Kazakhstan wedi derbyn 87,849 o rigiau mwyngloddio Bitcoin gan gwmnïau Tsieineaidd yn ystod y flwyddyn gyfredol. Mae hyn yn dilyn dadl China ar crypto, a gallem weld y nifer hwnnw'n cynyddu. 

Mae'r cynnydd yn y defnydd wedi gweld diffyg sylweddol yn y grid pŵer, gan arwain at gyflenwad pŵer afreolaidd a gwasanaethau trydan annibynadwy, gan waethygu'r materion sy'n wynebu'r boblogaeth leol. 

Yr Ateb Niwclear  

Cyfeiriodd Arlywydd Kazakhstan, wrth gyfarfod â bancwyr ar y 19eg o Dachwedd, â'r syniad o orsaf ynni niwclear i fynd i'r afael â'r straen sy'n cael ei roi ar seilwaith pŵer y wlad ar hyn o bryd. Wrth siarad â'r bancwyr, dywedodd yr Arlywydd, 

“Wrth edrych i’r dyfodol, bydd yn rhaid i ni wneud penderfyniad amhoblogaidd ynglŷn ag adeiladu gorsaf ynni niwclear.”

Mae pŵer niwclear yn parhau i fod yn eithaf amhoblogaidd yn Kazakhstan, gydag unig orsaf ynni niwclear y wlad yn cau ei ddrysau ym 1999. Er bod Kazakhstan yn cynhyrchu tua 41% o gyflenwad Wraniwm y byd, mae dinasyddion yn parhau i fod yn gawell am ynni niwclear ar ôl blynyddoedd o brofi arfau atomig o dan yr Undeb Sofietaidd. 

Er gwaethaf anesmwythder y boblogaeth, mae Presiden Tokayev yn parhau i fod yn awyddus i gael datrysiad niwclear ac roedd hefyd wedi awgrymu refferendwm ar y mater ychydig flynyddoedd yn ôl. Wrth siarad mewn fforwm busnes yn Rwseg, dywedodd yr Arlywydd, 

“Credaf fy hun ei bod yn bryd ystyried y mater hwn yn sylweddol gan fod angen gorsaf ynni niwclear ar Kazakhstan.” 

Perygl Peryglu Refeniw Treth Sylweddol 

Er na chysylltodd yr Arlywydd Takoyev yr orsaf ynni niwclear arfaethedig â glowyr Bitcoin neu weithrediadau mwyngloddio, mae Takoyev hefyd yn sylweddoli pe bai Kazakhstan yn methu â chadw glowyr Bitcoin yn y wlad, gallai fod mewn perygl o golli tua $ 1.58 biliwn mewn refeniw treth a gynhyrchir gan weithrediadau mwyngloddio. 

Mae'r prinder pŵer eisoes wedi dechrau dangos eu heffaith, gyda marchnad flaenllaw Bitcoin Xive yn lapio'i gweithrediadau yn y wlad. Mewn neges drydar, nododd cyd-sylfaenydd Xive, Didar Bekbau, iddo benderfynu cau gweithrediadau mwyngloddio yn Kazakhstan oherwydd “cyflenwad trydan cyfyngedig o’r grid pŵer.” 

Mannau Mwynaf Bitcoin Mwyaf Newydd 

Mae Kazakhstan wedi gweld mewnlifiad enfawr o lowyr o China, ac o ganlyniad, mae hashrate y wlad wedi cynyddu bedair gwaith i fwy na 18%, ac ym mis Awst, daeth Kazakhstan y lleoliad mwyngloddio Bitcoin ail-fwyaf yn y byd, y tu ôl i Unol Daleithiau America yn unig. America, sy'n cyfrif am dros 35% o weithrediadau mwyngloddio BTC y byd. 

Fodd bynnag, mae Kazakhstan hefyd wedi wynebu sawl her wrth geisio byw hyd at ei safle fel y ganolfan ail-fwyaf o weithrediadau mwyngloddio BTC yn y byd. Yn ôl ym mis Hydref, aeth gwaith pŵer glo mwyaf Kazakstan oddi ar-lein, gyda Chwmni Gweithredu Grid Trydan Kazakhstan (KEOC) beio glowyr Bitcoin am y toriad. 

Fodd bynnag, o 2022, bydd angen i lowyr BTC yn Kazakhstan dalu premiwm am bŵer, gyda’r dreth newydd yn ychwanegu un tenge Kazakhstani fesul cilowat-awr a ddefnyddir. 

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.

Ffynhonnell: https://cryptodaily.co.uk/2021/11/kazakhstan-could-turn-to-nuclear-power-to-support-bitcoin-miners


YouTube fideo