Mae Trafodion Morfilod enfawr Bitcoin yn Symud Mwy na $ 1,900,000,000 yn Crypto

Mae gweithgaredd morfil crypto wedi taro traw twymyn dros y 24 awr ddiwethaf wrth i fuddsoddwyr â phoced dwfn symud gwerth bron i $ 2 biliwn o Bitcoin.

Mae'r cyfriflyfr dosbarthedig sy'n monitro Whale Alert wedi adrodd am ddwsinau o drafodion BTC enfawr yn ystod y diwrnod olaf.

Roedd un o'r mwyaf yn ymwneud â morfil yn adleoli 7,731 BTC gwerth $ 414.75 miliwn o waled anhysbys i waled ar wahân o darddiad anhysbys.

Mae trafodiad arall yn dangos endid treigl uchel sy'n symud 5,000 BTC gwerth $ 276.11 miliwn o waled anhysbys i Bitstamp cyfnewid crypto, lle gallai o bosibl gael ei werthu ar y farchnad agored.

Symudodd deiliad Bitcoin arall 2,941 BTC gwerth $ 160.12 miliwn rhwng dwy waled o darddiad anhysbys.

Ar y cyfan, trosglwyddodd morfilod Bitcoin gyfanswm o 35,512 BTC gwerth $ 1.92 biliwn yn y 24 awr ddiwethaf.

Symudodd naw trafodiad BTC o gyfnewidfeydd crypto i waledi anhysbys. Symudodd pedwar trafodiad BTC rhwng cyfnewidfeydd crypto tra bod tri thrafodiad yn gweld BTC yn cael ei drosglwyddo o waledi anhysbys i gyfnewidfeydd crypto, lle gallent gael eu gwerthu neu eu masnachu yn y farchnad agored.

Symudodd dau endid eu BTC rhwng waledi o darddiad anhysbys. Yn ogystal, trosglwyddodd un morfil BTC o blatfform gwarchodol crypto i gyfnewidfa crypto. Fe symudodd morfil arall BTC o blatfform gwarchodol i waled anhysbys.

Dyma'r crynodeb o'r trafodion BTC mwyaf dan sylw.

Daw'r cynnydd mewn gweithgaredd morfilod yng nghanol cywiriad Bitcoin a welodd y cwymp cryptocurrency mwyaf i isafswm o saith diwrnod o $ 48,967.

Ar adeg ysgrifennu, mae BTC yn masnachu ar $ 51,592, yn ôl CoinMarketCap.

Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifiwch i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook a Telegram

Gwiriwch y Penawdau Newyddion Diweddaraf

Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.

Delwedd dan Sylw: Shutterstock / cinzia murgia

 

Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2021/02/23/massive-bitcoin-whale-transactions-move-more-than-1900000000-in-crypto/