Morfil Ethereum Enfawr yn Dechrau Cronni Pedwar Altcoins Wrth i Farchnadoedd Bitcoin a Crypto Adennill

Aeth un morfil mega ar sbri siopa altcoin hyd at $30.6 miliwn.

Mae'r traciwr blockchain-trafodiad WhaleStats yn datgelu bod y waled morfil Ethereum a enwir Light prynu 399,999 OMG am $2,451,999.

Mae Sefydliad OMG, a elwid gynt yn Rhwydwaith OMG, yn ateb graddio Ethereum haen-2 sy'n integreiddio â waledi prif ffrwd. Mae'r ased crypto safle 122, OMG, yn costio $5.95.

Y waled morfil 4ydd cyfoethocaf hefyd prynwyd gwerth miliwn cŵl o rwydwaith oracl datganoledig Chainlink (LINK) am gyfanswm o $25,170,000.

Ar adeg ysgrifennu, Chainlink yw'r arian cyfred digidol 17eg safle ac yn masnachu am $25.19.

Y waled hefyd llwytho i fyny ar ddarn arian meme poblogaidd Shiba Inu (SHIB), yn prynu swm syfrdanol o 58.9 biliwn o docynnau am $1,906,592.

Mae Shiba Inu wedi bod yn ymladd ei ffordd yn ôl o isafbwyntiau misol ar Ionawr 9fed ac ar hyn o bryd mae'n cael ei brisio ar $0.00003.

Yr altcoin olaf ar restr i-wneud Light oedd llwyfan hapchwarae blockchain chwarae-i-ennill Gala (GALA). Y morfil cuddio 3,260,000 o docynnau GALA am $1,137,691.

Mae Gala yn cael dechrau bras i'r flwyddyn newydd, ar ôl gostwng o $0.45 i'w brisiad presennol o $0.32.

Mae WhaleStats yn adrodd bod Light hefyd wedi gwneud enfawr prynu o'r tocyn Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC), gan ollwng $86,428,000 syfrdanol ar 2,000 WBTC.

Ar hyn o bryd mae Bitcoin wedi'i lapio yn werth $ 42,849, yr un peth â'r Bitcoin crypto uchaf (BTC).

Yn olaf, WhaleStats tweetio bod SHIB wedi dod yn tocyn mwyaf poblogaidd ymhlith y waledi Ethereum blaenllaw gyda 15.75% o'r holl ddaliadau.

“Yn union i mewn: roedd SHIB Shibtoken wedi dod yn ôl i fod [y] safle tocyn mwyaf yn ôl gwerth doler ymhlith y 1000 waledi morfil ETH uchaf.”

Ffynhonnell: WhaleStats

Gwiriwch Weithredu Prisiau

Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifiwch i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook a Telegram

Syrffio'r Cymysgedd Hodl Dyddiol

 
Gwiriwch y Penawdau Newyddion Diweddaraf

 

Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.

Delwedd dan Sylw: Shutterstock/Alberto Andrei Rosu/Andy Chipus/Vladimir Sazonov

Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2022/01/14/massive-ethereum-whale-begins-accumulating-four-altcoins-as-bitcoin-and-crypto-markets-recover/


YouTube fideo