Morgan Stanley yn Cymharu Bitcoin (BTC) â Tesla (TSLA)


article image

Alex Dovbnya

Mae'r cawr bancio Americanaidd Morgan Stanley wedi gwneud cyffelybiaethau rhwng Bitcoin a Tesla

Cawr bancio Americanaidd Morgan Stanley yn ddiweddar wedi cymharu perfformiad Bitcoin (BTC) â pherfformiad Tesla (TSLA).

Fel y dengys y siart isod, maent wedi bod yn masnachu fwy neu lai yn lockstep dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae stoc Tesla wedi colli tua $500 biliwn o'i gap marchnad dros y ddau fis diwethaf yn unig.

BTC
Delwedd gan twitter.com

Mae’r curiad hanner triliwn o ddoleri wedi cymryd doll ar werth net y Prif Swyddog Gweithredol Elon Musk, sydd bellach ar fin llithro o dan y tecoon ffasiwn Ffrengig Bernard Arnault ar restr y bobl gyfoethocaf yn y byd.

Mae Musk, sydd wedi bod yn brysur yn ymhelaethu ar bropaganda asgell dde eithafol ar Twitter ar ôl cymryd drosodd y platfform cyfryngau cymdeithasol, wedi taflu goleuni negyddol ar Tesla.

Fel y noda Morgan Stanley, mae’r llanast ar Twitter o bosibl wedi amlygu sawl maes o’r economi i risg, gan gynnwys teimlad defnyddwyr, partneriaethau masnachol, cefnogaeth i’r farchnad gyfalaf a chysylltiadau’r llywodraeth.

Rhai arbenigwyr Credwch y gallai fod pwysau ar gyfarwyddwyr Tesla i ffrwyno'r prif weithredwr. Mae bwrdd y gwneuthurwr e-gar wedi cael ei feirniadu fel mater o drefn am ddiffyg annibyniaeth ar Musk.

Nawr bod Tesla wedi colli'r hyn sy'n cyfateb i dri Disney a phedwar Nikes mewn dim ond blwyddyn, mae dyfodol y cwmni wedi'i gwestiynu.

Hyd yn hyn, mae Morgan Stanley yn cynnal safbwynt braidd yn optimistaidd, gan ddadlau bod yn rhaid bod rhyw fath o newid teimlad o amgylch yr argyfwng Twitter a fyddai'n tawelu pryderon cyfranddalwyr.

Mae Citi, banc amlwg arall, yn dadlau bod y stoc yn cynnig masnach risg-gwobr gytbwys ar y pris cyfredol.

Mae TSLA i lawr 60% o'i uchafbwynt erioed. Yn y cyfamser, mae BTC i lawr 76.21%.

Ffynhonnell: https://u.today/morgan-stanley-compares-bitcoin-btc-to-tesla-tsla