Cofnod 63.1K Opsiynau BTC yn dod i ben ddydd Gwener, A yw'r Panig Pris Sbardun hwn?

Mae'r farchnad yn cynhesu'r wythnos hon gyda 61.3K o opsiynau BTC ar fin dod i ben ddydd Gwener. Mae'r ffactor hwn yn awgrymu bod rhywbeth mawr yn bragu gyda phris BTC.

Bu ffrwydrad o opsiynau BTC. Ar ôl trochi byr tua diwedd mis Ionawr, mae opsiynau Bitcoin wedi bod yn cyrraedd y lefelau uchaf erioed ym mis Chwefror. Am y rhan fwyaf o fis Chwefror, mae llog agored wedi bod yn cyrraedd $ 1.5B bob dydd. Ddydd Gwener 19eg, am y tro cyntaf, cadarnhaodd cyfnewidiadau Deribit am y tro cyntaf dros $ 1B llog agored.

O bell ffordd, ddydd Llun 22ain, nododd y diwrnod mwyaf dirlawn ym marchnad dyfodol Bitcoin trwy fasnachu $ 135B. Arweiniodd cyfnewidfa Binance gyda hyn yn cyrraedd dros $ 44B, cynhyrchodd Huobi a OKEx $ 36B a $ 22B yn y drefn honno. Nododd y niferoedd hyn gryn ddiddordeb mewn deilliadau ac arwydd mawr bod symudiad sylweddol mewn prisiau ar y gorwel.

Mae data sgiw o opsiynau Bitcoin sy'n dod i ben ddydd Gwener hwn yn dangos bod gan 4,400 bris streic o $ 48,000. Y pris streic ail-uchaf yw $ 40,000 gyda 3,900 o opsiynau ar agor. Mae cyfanswm opsiynau agored llog agored $ 3B ynghyd â tybiannol yn ôl Skew.

Opsiynau BTC Buddsoddwyr

Mae llog agored yn cynrychioli dyfodol Bitcoin nad yw wedi'i gau naill ai gan y prynwr neu'r gwerthwr. Mae dyfodol Bitcoin wedi bod yn ffordd a ffefrir i rai buddsoddwyr gael amlygiad i Bitcoin. Gall buddsoddwyr ddyfalu symudiad prisiau'r ased digidol heb orfod bod yn berchen ar yr ased digidol ei hun. Mae rhai o fuddion y dull hwn yn cynnwys, nid yw buddsoddwyr yn poeni am gael waled Bitcoin nac yn poeni am ei ddiogelwch. Yn ogystal, mae llai o bryder ynghylch rheoleiddio gan fod y cyfnewidfeydd sy'n eu cynnig yn cael eu rheoleiddio gan y Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau (CFTC).

Yn y gorffennol, mae opsiynau agored Bitcoin wedi effeithio ar bris gwirioneddol Bitcoin. Gyda 63.1K opsiynau Bitcoin ar fin dod i ben ddydd Gwener a'r mwyafrif o fuddsoddwyr yn dyfalu cwymp i $ 48K, mae Bitcoin eisoes yn gwaedu. Ar adeg y wasg, mae Bitcoin yn masnachu tua $ 49K fel teirw ac eirth yn tassel dros y sefyllfa ganolog $ 50K. Ers cyrraedd yr uchaf cyfredol o $ 57K, seibiodd y farchnad gyda'r ymddangosiadol yn sbarduno ymateb. Yn dibynnu ar ba bris y mae Bitcoin yn cau'r wythnos, mae'r diddordeb agored ar fin gweld rhai buddsoddwyr yn cael eu diddymu.

Er nad yw opsiynau'n effeithio'n uniongyrchol ar brisiau, mae eu dylanwad yn ddiymwad. Bydd yr wythnos yn profi lefel uchel o gyfnewidioldeb yn enwedig nawr bod y pris wedi gostwng i'r rhanbarth $ 50K. Erbyn hyn mae'n ymddangos bod yr ystod wedi'i gosod rhwng $ 48K a $ 57K gyda chyfaint masnachu yn effeithio'n fawr ar ba mor gyflym y mae prisiau'n symud o duedd arth i darw ac i'r gwrthwyneb. Mae dadansoddwyr wedi bod yn gyflym i gynghori deiliaid i beidio â chynhyrfu ac i werthu yn ystod y dipiau gan y bydd morfilod yn gyflym i fynd â'u pentwr.

nesaf Newyddion Bitcoin, Nwyddau a Dyfodol, newyddion Cryptocurrency, Newyddion y Farchnad, Newyddion

John Kiguru

Mae Kiguru yn ysgrifennwr coeth gyda hoffter o arloesi, cyllid, a chydgyfeiriant y ddau. Yn glynu'n gadarn wrth allu arloesol ffurfiau cryptograffig o arian a'r blockchain. Pan nad yw yn ei swyddfa, mae wedi tiwnio i mewn i Nas, Eminem, a The Beatles.

Ffynhonnell: http://feedproxy.google.com/~r/coinspeaker/~3/RGFqrPk_sqc/