Revolut yn Lansio Gwasanaethau Bancio yn Sbaen Sy'n Cynnwys Yswiriant Blaendal - Fintech Bitcoin News

Mae Revolut, platfform fintech blaenllaw a neobank, wedi derbyn trwydded bancio arbennig i weithredu yn Sbaen. Mae blaendaliadau defnyddwyr bellach wedi'u hyswirio hyd at € 100K, gyda'r yswiriant yn cael ei ddarparu gan Adnau a Buddsoddi Yswiriant, cwmni talaith yn Lithwania. Mae'r cwmni, sydd bellach â dros 800,000 o gwsmeriaid yn Sbaen, yn disgwyl tyfu ei sylfaen defnyddwyr gyda'r datblygiad newydd hwn.

Gall Cwsmeriaid Revolut yn Sbaen Uwchraddio i Banc Revolut

Mae Revolut, un o'r neobanks fintech mwyaf yn Ewrop, wedi derbyn trwydded fancio arbennig yn Sbaen, a gall nawr gynnig yswiriant blaendal i'w gwsmeriaid. Bydd amddiffyniad yr asedau a adneuwyd yn cael ei ddarparu gan gwmni talaith Lithwania o'r enw Adnau a Buddsoddi Yswiriant, a bydd yn cwmpasu symiau o hyd at € 100K (tua $ 115,000). Er mwyn derbyn yr amddiffyniad hwn dros eu hasedau, bydd yn rhaid i gwsmeriaid uwchraddio eu cyfrifon Revolut i gyfrifon Banc Revolut.

Nod y strategaeth yw cadw Revolut i dyfu yn Sbaen ar ôl i arolwg barn a wnaed y llynedd nodi y byddai mwy nag 80% o ddefnyddwyr yn adneuo mwy o arian yn y gwasanaeth pe baent wedi'u hyswirio. Yn yr un modd, nododd 60% y byddent yn defnyddio Revolut i setlo taliadau pe bai'r platfform yn cyflwyno opsiynau yswiriant.


Ehangu Ewropeaidd

Mae Revolut, sydd â’i wreiddiau yn y DU, wedi profi twf sylweddol yn Ewrop, gyda dros 18 miliwn o gwsmeriaid bellach. Cyrhaeddodd y platfform, a ddefnyddir yn gyffredin ledled y byd i wneud taliadau a thaliadau, yr Unol Daleithiau y llynedd.

Nid Sbaen yw’r wlad gyntaf lle mae Revolut wedi gwneud cais am drwydded bancio. Mae eisoes yn cynnig yr amddiffyniadau hyn i gwsmeriaid yng Ngwlad Belg, Denmarc, y Ffindir, yr Almaen, Gwlad yr Iâ, Lichtenstein, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, a Sweden, lle mae hefyd wedi llwyddo i gynnig cynhyrchion credyd i'w ddefnyddwyr. O ran y cynnig o yswiriant i’w gwsmeriaid, dywedodd Joe Heneghan, Prif Swyddog Gweithredol Revolut Bank:

Bydd lansiad y banc yn Sbaen yn darparu lefel uwch o ddiogelwch a hyder i'n cwsmeriaid, a bydd yn caniatáu inni lansio mwy o gynhyrchion a gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae Revolut hefyd wedi cynnig pryniannau arian cyfred digidol o'r app ers 2017, gan uno fintech a crypto mewn un platfform. Dim ond yn ddiweddar y mae un o'i gystadleuwyr uniongyrchol yn y maes, N26, wedi cyhoeddi cyflwyno masnachu cryptocurrency, gan alaru am ei oedi wrth gynnig y gwasanaethau hyn i gwsmeriaid.

Beth yw eich barn am drwydded fancio arbennig Revolut yn Sbaen? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.

sergio@bitcoin.com '
Sergio Goschenko

Mae Sergio yn newyddiadurwr cryptocurrency wedi'i leoli yn Venezuela. Mae'n disgrifio'i hun fel un sy'n hwyr i'r gêm, gan fynd i mewn i'r cryptosffer pan ddigwyddodd y cynnydd mewn prisiau yn ystod mis Rhagfyr 2017. Gan fod ganddo gefndir peirianneg gyfrifiadurol, byw yn Venezuela, a chael ei effeithio gan y ffyniant cryptocurrency ar lefel gymdeithasol, mae'n cynnig safbwynt gwahanol am lwyddiant crypto a sut mae'n helpu'r rhai sydd heb fancio a thanwario.

Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Nid yw Bitcoin.com yn darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.

Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/revolut-launches-banking-services-in-spain-featuring-deposit-insurance/


YouTube fideo