Mae Awdurdodau Gwlad Thai yn Targedu Deiliaid Crypto Japan i Hybu Twristiaeth - Marchnadoedd sy'n Dod i'r Amlwg Bitcoin News

Mae'n ymddangos bod gan Wlad Thai ddiddordeb mewn dal sylw deiliaid crypto Japan trwy dwristiaeth. Mae'r wlad eisiau sefydlu man twristaidd cyfeillgar i crypto a'r wlad gyntaf wedi'i thargedu yw cenedl yr haul sy'n codi.

Nod y Rhaglen yw Ychwanegu Segmentau Newydd Gyda 'Gwariant Uchel'

Mae Per Bangkok Post, Awdurdod Twristiaeth Gwlad Thai (TAT) yn ceisio rhoi’r genedl fel y cyntaf i groesawu deiliaid crypto trwy dargedu twristiaid o Japan yn y cyfnod cynnar.

Rhoddir y symudiad yng nghyd-destun y pandemig a darodd dwristiaeth galed Gwlad Thai. Mae'r rhaglen yn edrych ymlaen at bwysleisio segmentau â “gwariant uchel.”

Ar ôl cynnal trafodaethau gyda'r Gymdeithas Hybu Technoleg (Gwlad Thai-Japan), penderfynodd y TAT y dylai'r targed hwnnw fod yn ddeiliaid crypto-asedau Japaneaidd.

Fe wnaethant gefnogi eu datganiadau trwy ddibynnu ar y perfformiad ym mhrisiau crypto dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Yn hynny o beth, mae'r rhediad tarw hefyd yn annog y TAT i astudio'r posibilrwydd i weithredu arian digidol mewn mannau twristiaeth ledled Gwlad Thai.

Canmolodd Yuthasak Supasorn, llywodraethwr TAT, y farchnad cryptocurrency a'i chydnawsedd â disgwyliadau Gwlad Thai i gryfhau twristiaeth mewn oes ôl-bandemig:

Os gallwn baratoi'r wlad ar gyfer y farchnad cryptocurrency, bydd yn helpu i ddenu mwy o gyfleoedd gan dwristiaid sy'n gwario llawer, yn enwedig y cenedlaethau ifanc a chyfoethog.

Gallai Hyd yn oed Elon Musk Fod â 'Diddordeb' mewn Ymweld â Gwlad Thai, Meddai Swyddogol

Trwy ddyfynnu ffigurau Ymchwil Dalia, dywed Bangkok Post fod 11% o cryptocurrencies Japaneaidd eu hunain, yn uwch na’r cyfartaledd byd-eang o 7%. Anogir niferoedd o'r fath mewn rhyw ffordd gan yr awdurdodau twristiaeth i dargedu Japan mewn safiad cyntaf.

Fe awgrymodd Supasorn hefyd am y posibilrwydd y gallai Prif Swyddog Gweithredol Tesla, Elon Musk, “fod â diddordeb mewn ymweld â Gwlad Thai” ar ôl lansio’r rhaglen.

Eleni, penderfynodd y llywodraeth sefydlu nod cyrraedd tramor i 8 miliwn o dwristiaid, i lawr o 10 miliwn. Yn dal i fod, mae'r TAT yn disgwyl defnyddio ymgyrch werthu enfawr ar ôl mis Ebrill i ddenu twristiaid yn ystod trydydd chwarter 2021.

Beth ydych chi'n ei feddwl am weithredu strategaeth sy'n gysylltiedig â crypto i ddenu twristiaid deiliaid crypto i Wlad Thai? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau isod.

Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/thailand-authorities-are-targeting-japan-crypto-holders-to-boost-tourism/