A fydd arysgrifau Ordinals yn tanio dadeni NFT Bitcoin?


  • Ailddechreuodd nifer yr arysgrifau Ordinals ei duedd dros 100,000 o amser yn y wasg.
  • Arhosodd ORDI yn uwch na'i bris rhestru er gwaethaf gostyngiadau.

Mae cynnwys y tocyn Ordinals yn y rhestrau ar gyfnewidfeydd wedi arwain at ddiddordeb o'r newydd mewn arysgrifau, yn unol ag ystadegau diweddar. Yn ogystal, mae'r arysgrifau hyn wedi ail-lunio'r gofod NFT, gyda Bitcoin [BTC] Ordinals NFTs yn cymryd yr awenau o ran amser y wasg.

Mae trefnolion yn parhau i fod yn weithredol

Er gwaethaf profi dirywiad nodedig mewn gweithgaredd ychydig fisoedd yn ôl, parhaodd yr arysgrifau Bitcoin Ordinals. Dangosodd archwiliad diweddar o'r gyfrol ddyddiol ar Dune Analytics fod atgyfodiad.

Datgelodd y data, gydag ychydig eithriadau yn unig, fod cyfrif dyddiol yr arysgrifau wedi aros yn gyson uwch na 100,000. Hefyd, mae wedi rhagori ar hanner miliwn o fewn diwrnod.

Ar adeg ysgrifennu hwn, roedd y cyfrif arysgrifau dyddiol dros 400,000. Gellid priodoli'r diddordeb newydd hwn yn rhannol i restr ORDI ar gyfnewidfeydd.

Sut mae ORDI wedi dod ymlaen ers y rhestru?

Dangosodd dadansoddiad o'r siart amserlen ddyddiol ar gyfer ORDI duedd pris cadarnhaol parhaus. Er gwaethaf gweld gostyngiadau, datgelodd y siart ei fod wedi aros uwchlaw ei bris rhestru cychwynnol.

Yn ôl yr offeryn amrediad prisiau, bu cynnydd rhyfeddol o dros 70% o'i werth rhestru. Roedd y tocyn yn masnachu ar tua $22.8, sy'n adlewyrchu gostyngiad bach o tua 5%.

Ordinals duedd pris dyddiol

Ffynhonnell: TradingView

Bitcoin Ordinals Mae NFTs bellach yn dominyddu cyfaint masnach

Yn ôl data gan CryptoSlam, mae NFTs a ysbrydolwyd gan Ordinals wedi cofnodi'r cyfaint gwerthiant dyddiol uchaf yn ystod y 24 awr ddiwethaf. Roedd y data a arsylwyd yn dangos bod yr NFTs hyn yn hawlio'r deg man uchaf o ran cyfaint dyddiol.

Roedd casgliad Rats BRC-20 NFT yn arwain y cynnydd hwn, gyda chyfaint gwerthiant dyddiol o bron i $4 miliwn ar adeg yr adroddiad hwn. Mae'r casgliad wedi gweld dros 1,000 o drafodion yn ymwneud â mwy na 600 o brynwyr a gwerthwyr.


Faint yw gwerth 1,10,100 ORDIs heddiw?


Ar ben hynny, mae effaith y casgliadau NFT hyn wedi symud Bitcoin i'r safleoedd NFT am y tro cyntaf. Yn unol â CryptoSlam, roedd gan y rhwydwaith Bitcoin y safle uchaf mewn gwerthiannau NFT o amser y wasg.

Roedd cyfaint gwerthiant dyddiol Bitcoin dros $38 miliwn hefyd, gan ragori ar rwydweithiau NFT sefydledig fel Ethereum [ETH] a Solana [SOL].

Ffynhonnell: https://eng.ambcrypto.com/will-ordinals-inscriptions-spark-bitcoins-nft-renaissance