Cartesi: yr AO cyntaf ar blockchain

Mae Cartesi yn galw ei hun yn Blockchain OS cyntaf. Mae OS yn sefyll am System Weithredu ac mae'n adnabyddus…

Y trilemma blockchain: A oes modd mynd i'r afael ag ef byth?

Gellir dadlau mai Blockchain trilemma yw'r broblem dechnegol anoddaf i'w datrys o fewn Web3. Sut mae rhwydweithiau blockchain…

Yn dyner yn cyflwyno efelychiadau TXN ar ei borth blockchain ar gyfer datblygiad dApp effeithlon » CryptoNinjas

Yn dyner, cyhoeddodd crewyr llwyfan datblygu blockchain, heddiw mai dyma'r datblygiad gwe3 cyntaf…

Techfest IIT Bombay yn Cyflwyno Uwchgynhadledd Blockchain Ryngwladol

Mae Techfest IIT Bombay, gŵyl dechnoleg Fwyaf Asia yn cynnal yr Uwchgynhadledd Blockchain Ryngwladol a fydd yn cymryd…

Mae US DOJ yn cyhuddo cyn CTO o gwmni blockchain am gynllun twyll

Dywedodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau eu bod wedi arestio Rikesh Thapa, y cyn brif swyddog technoleg…

Mae Telegram yn Cyflwyno Cofrestriadau Dim-SIM Gyda Rhifau wedi'u Pweru gan Blockchain - Coinotizia

Mae negesydd poblogaidd Telegram bellach yn caniatáu i ddefnyddwyr agor cyfrifon heb yr angen i ddarparu eu ffôn symudol…

Marchnad AI Blockchain 2022-2028: Buddsoddiadau Tyfu mewn AI a Sector Hybu Blockchain - ResearchAndMarkets.com

DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Mae’r adroddiad “Blockchain AI Market 2022-2028” wedi’i ychwanegu at gynnig ResearchAndMarkets.com. Y blockchain byd-eang…

Mae Telegram yn Cyflwyno Cofrestriadau Dim-SIM Gyda Rhifau wedi'u Pweru gan Blockchain - Newyddion Bitcoin

Mae negesydd poblogaidd Telegram bellach yn caniatáu i ddefnyddwyr agor cyfrifon heb yr angen i ddarparu eu ffôn symudol…

Mewnwelediadau Strategol ar Systemau Parcio Clyfar yn y Dyfodol: Y Farchnad Fyd-eang i Gyrraedd $18 biliwn Erbyn 2030 Gyda IoT, Blockchain, a RFID yn Ail-lunio Modelau Busnes a Gwella Atebion Rheoli - ResearchAndMarkets.com

DUBLIN – (BUSINESS WIRE) – Mae’r adroddiad “Insights Strategol ar Systemau Parcio Clyfar yn y Dyfodol” wedi’i ychwanegu at gynnig ResearchAndMarkets.com.…

FBI yn arestio CTO cychwyn blockchain am honnir iddo ddwyn dros $1 miliwn

Mae awdurdodau’r Unol Daleithiau wedi arestio’r cyn brif swyddog technoleg a chyd-sylfaenydd Blockparty, un o ddigwyddiadau blockchain…

Partneriaid Decentralised Pictures gyda chefnogaeth Coppola gyda Kevin Smith ar Ŵyl Ffilm SMODCastle a Gwobr Ariannu Ffilm DCP

Mae Smith a Decentralized Pictures yn cydweithio i ddefnyddio technoleg blockchain i ddarparu cyfleoedd i ddarpar dalent trwy…

Mae staking ar Chainlink Blockchain Platform Yn Mynd yn Fyw gyda Mwy o Ddiogelwch

Nododd Chainlink y bydd y nodwedd stancio newydd yn rhan annatod o “Chainlink Economics 2.0”…

Mae Prif Swyddog Gweithredol Blockchain Ar-lein yn rhybuddio y gallai Bitcoin chwalu i $8k gan fod 'argyfwng FTX heb ei ddatrys'

O ystyried bod cwymp FTX wedi achosi gostyngiad o fwy na 60% yn y gwerth…

Llywodraeth yr Ariannin yn Creu Pwyllgor Blockchain Cenedlaethol

“Mae technolegau Blockchain wedi dod i’r amlwg fel un o’r datblygiadau arloesol mwyaf ym maes technolegau gwybodaeth,…

Mae Tether yn ychwanegu Yuan Tsieineaidd ar y môr i Tron blockchain

Mae Tether Operations Limited (Tether) yn gwmni sy'n gweithredu'r platfform tether.to gyda chymorth blockchain. Mae'r endid…

Cyfnewidfa ddatganoledig gwobr ffermio TOKeniK i gael ei lansio ym mis Chwefror

Rhagfyr 7, 2022 - TOKENIK, gwobr ffermio DEX cyntaf y byd gyda dApps DeFi adeiledig - yw…

Mewnwelediadau ar Farchnad Fyd-eang Blockchain-fel-Gwasanaeth hyd at 2027 - Amcangyfrifir bod Marchnad yr UD yn $490.2 Miliwn - ResearchAndMarkets.com

DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Mae’r adroddiad “Blockchain-as-a-Service: Global Strategic Business Report” wedi’i ychwanegu at arlwy ResearchAndMarkets.com. Mae'r byd-eang…

Darparwr Data Blockchain Chainlink yn Lansio Mantoli Ei Chysylltiad Tocyn Brodorol

Mae rhwydwaith Chainlink wedi galluogi mwy na $6.6 triliwn mewn gwerth trafodion eleni, meddai Nazarov.…

Gallai uno Ethereum fod wedi arwain at golled o 40% ar gyfer refeniw Hive Blockchain

Amcangyfrifodd dadansoddwr mwyngloddio Bitcoin (BTC) Jaran Mellerud y gallai uno Ethereum (ETH) fod wedi arwain at…

Beth Yw Coeden Merkle Mewn Blockchain A Sut Mae'n Gweithio?

Siopau cludfwyd allweddol: Mae’r goeden Merkle yn fath o goeden hash ddeuaidd sydd â 3 math…

Post Voyager Yn Arwyddo Mou Gyda Neopin i Adfywio'r Ecosystemau Blockchain Cydfuddiannol

[DATGANIAD I'R WASG - Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig, 23 Tachwedd 2022] Mae POST VOYAGER CLOUD (POST VOYAGER o hyn ymlaen) wedi…

Prosiect Hapchwarae Blockchain Web3 Oasys yn Cau Rownd Ariannu Strategol Gyda Chyfranogiad Galaxy Interactive a Nexon - Blockchain Bitcoin News

Mae Oasys, prosiect blockchain Web3 sy'n canolbwyntio ar Gamefi, wedi cyhoeddi ei fod wedi cau rownd ariannu strategol dan arweiniad…

Post Voyager yn Arwyddo Cytundeb Mou Gyda Neopin I Adfywio'r Ecosystemau Blockchain Cydfuddiannol

Mae Duabi, Emiradau Arabaidd Unedig, 23 Tachwedd, 2022, Chainwire POST VOYAGER CLOUD (POST VOYAGER o hyn ymlaen), wedi cyhoeddi'n swyddogol y…

Hive Blockchain Pivots i BTC Mwyngloddio Yn dilyn Uno ETH

Mae refeniw cwmnïau mwyngloddio a oedd yn dibynnu'n helaeth ar Ethereum wedi cael ei dorri yn dilyn yr Uno. Mae'r…

Tri Opsiwn Unigryw sy'n Canolbwyntio ar Blockchain: Heliwm, Runfy Token, ac Avalanche

Lle/Dyddiad: - Rhagfyr 5ed, 2022 am 2:19 pm UTC · Darllen 4 mun Ffynhonnell: Runfy Token…

Dyma Beth Mae Vitalik yn Meddwl Mae Blockchain yn Dda Ar Gyfer (a Beth Sy Ddim)

Cyhoeddodd cyd-sylfaenydd Ethereum, Vitalik Buterin, bost blog ddydd Llun yn adolygu datblygiad amrywiol blockchain…

Mae Riot Blockchain yn cynhyrchu record 521 Bitcoin ym mis Tachwedd; cynlluniau i newid pwll glo

Pwll Mwyngloddio Riot Blockchain, Cwmni Technoleg yng Ngogledd America Mae Riot Blockchain, Inc yn mwyngloddio bitcoin…

Amseru Perffaith ar gyfer Lansio Ap Rhagfynegi Chwaraeon Seiliedig ar Blockchain, Maincard

– Hysbyseb – Mae Maincard wedi datgelu ei newyddion diweddaraf – ar Dachwedd 19eg, ddiwrnod cyn y…

Beth yw Polygon Blockchain? Sut Mae MATIC yn Gweithio A Pam Mae'n Bwysig; Eglurwyd

Mae Polygon Blockchain yn ddatrysiad graddio haen-2 Ethereum sy'n galluogi trafodion cyflymach a rhatach. Mae'n lleihau…

Mae Ripple CTO yn Pocio Tyllau Yn ChatGPT Dadleuon yn Honni nad yw XRPL wedi'i Ddatganoli'n Wirioneddol

- Hysbyseb - Galwodd Schwartz ddiffygion yn nadleuon OpenAI chatbot ChatGPT, gan honni bod yr XRPL…