Llwyfan blockchain brand moethus Arianee yn anelu at raddfa, yn lansio L2 ar Polygon

Mae Arianee wedi lansio haen 2 wedi'i bweru gan CDK Polygon i gyhoeddi a rheoli pasbortau cynnyrch digidol ar gyfer gwahanol frandiau a chwmnïau moethus. Mae darparwr seilwaith blockchain brand moethus Arianee wedi dad...

ICO Cyntaf Erioed ar Bitcoin Blockchain Yn mynd yn firaol yn yr Wythnos Lansio

Mae Bitcoin Dogs wedi rhyddhau i'r cryptosffer y Cynnig Darnau Arian Cychwynnol (ICO) cyntaf erioed ar y blockchain cysegredig Bitcoin. Mewn ychydig mwy nag wythnos, mae wedi dal dychymyg buddsoddwyr a...

Arolwg Rhyddhau Ripple ar Blockchain a Thaliadau Crypto

Cymerodd Ripple ran mewn arolwg gyda dros 100 o arweinwyr taliadau. Dywedodd 77% o'r cyfranogwyr fod taliadau blockchain yn fuddiol. Tynnodd 60% o'r cyfranogwyr sylw at ansicrwydd rheoleiddiol yn y gofod crypto...

Mae sector EV Malaysia yn tapio blockchain ar gyfer gwasanaethau gwell

Mae triawd o chwaraewyr sector cerbydau trydan Malaysia (EV) wedi nodi bwriad i drosoli technoleg blockchain i fynd i'r afael â heriau dybryd yn y diwydiant. ACO Tech, Malaysia Modurol, Roboteg a...

Mae'r Arfordir yn Glir ar gyfer Blockchain a Chyflymiad Crypto: Pantera

Mae Pantera Capital yn meddwl y gallai'r gwaethaf fod drosodd i'r diwydiant blockchain a cryptocurrency. Mae'r gronfa gwrych yn credu bod absenoldeb digwyddiadau trychinebus yn gadarnhaol ar gyfer crypto. Yn ôl Pantera, ail...

Mae Paris Saint-Germain yn cychwyn gyriant Web3 fel dilysydd blockchain newydd ar gyfer Chiliz Chain

Nod clwb pêl-droed Ffrainc yw archwilio gwahanol lwybrau yn y sector arian cyfred digidol, gan ddechrau gyda dod yn ddarparwr seilwaith i Chiliz Chain. Cawr pêl-droed Ffrainc Paris Saint-Germain (PSG...

Paris Saint-Germain (PSG) yn Dod yn Ddilyswr Blockchain Swyddogol ar gyfer Cadwyn Chiliz

Mae un o'r clybiau pêl-droed mwyaf enwog a chreadigol yn y byd, Paris Saint-Germain (PSG), yn cryfhau ei gysylltiad â Socios.com, partner swyddogol PSG Fan Token, a'i ymwneud â ...

Dyrchafu'r Digwyddiad Blockchain Mwyaf a Arweinir gan Fyfyrwyr yn Nhwrci

Ankara, Twrci - 2-3 Mawrth 2024 Yn dilyn llwyddiant ein digwyddiad y llynedd, lle gwnaethom groesawu dros 1000 o gyfranogwyr, mae Cymuned Blockchain ODTÜ yn falch o gyhoeddi'r Blockchain y bu disgwyl mawr amdano...

Y Fforwm Technegol Arwain ar gyfer Haen 3 Blockchain Solutions

[DATGANIAD I'R WASG - Darllenwch Ymwadiad] Mae Uwchgynhadledd L3 yn gyfres o ddigwyddiadau a gychwynnwyd gan zkLink sy'n addysgu, ymhelaethu, ac yn rhannu ymchwil am statws presennol datblygiad Haen 3 o'r byd...

Llwyfan NFT yn Lansio Emulator Nintendo 64 Clasurol ar Bitcoin Blockchain Gan Ddefnyddio Ordinals BTC

Mae platfform tocyn anffyngadwy (NFT) yn lansio efelychydd Nintendo clasurol ar Bitcoin (BTC) gan ddefnyddio trefnolion BTC. Mewn cyhoeddiad newydd, dywed platfform NFT, Pizza Ninjas, ei fod wedi lansio'n llwyddiannus ...

Lumerin yn Cyhoeddi Integreiddiad Newydd Gyda Phorth DEX ar gyfer Mwyngloddio Bitcoin Datganoledig a Masnachu Hashpower Traws-Gadwyn

DATGANIAD I'R WASG. CHICAGO - Chwefror 22, 2024 - Lumerin, marchnad Hashpower datganoledig wedi'i adeiladu ar Arbitrum sydd wedi adeiladu technoleg i wneud Bitcoin hashrate ased hylif sy'n caniatáu mynediad byd-eang i ...

PSG yn Cymryd Rôl Newydd fel Dilyswr Cadwyn Chiliz, Arloesol Blockchain Chwaraeon

Mae PSG, tîm pêl-droed byd-enwog, wedi partneru â Chiliz Chain a Socios.com i ddatblygu'r Fan Token gan ddefnyddio technoleg blockchain. Bydd y bartneriaeth hon yn lansio PSG i oes ddigidol newydd fel Chi...

Cylch yn Rholio Allan USDC Brodorol ar y Blockchain Celo, Ehangu Mynediad Stablecoin

Mae Circle wedi integreiddio USDC yn uniongyrchol ar y blockchain Celo, gan alluogi trafodion cyflymach a rhatach gyda'i stablau brodorol. Mae hyn yn cyd-fynd â chenhadaeth gyffredin Circle a Celo o gynyddu...

Mae AELF yn Chwyldroi Blockchain Solutions gyda Google Cloud

Mae AELF, darparwr datrysiadau blockchain blaenllaw, yn gweithio gyda Google Cloud, darparwr cyfrifiadura cwmwl gorau. Mae'r cysylltiad hwn yn dod ag oes blockchain newydd i mewn. Y nod yw cynnig diogelwch, effeithiol i fusnesau...

PSG yn dod yn ddilyswr blockchain clwb pêl-droed cyntaf

Mae cawr pêl-droed Ffrainc Paris Saint-Germain wedi dod yn ddilyswr ar blockchain Chiliz. PSG bellach yw'r clwb pêl-droed cyntaf i redeg dilysydd ar gyfer rhwydwaith arian cyfred digidol. Mae'r neidio $PSG Fan Token ...

Mae Bitcoin Cats yn llamu i mewn i hapchwarae Blockchain gyda 1CAT Chain Testnet

Mewn datblygiad cyffrous ar gyfer y gymuned hapchwarae blockchain, mae Bitcoin Cats, prosiect sy'n trosoledd cadernid blockchain Bitcoin, wedi datgelu cynlluniau i lansio ei testnet Cadwyn 1CAT. Cynllun...

Partneriaid Paris Saint-Germain (PSG) Chiliz Blockchain fel Dilyswr, Pris CHZ i fyny 9%

Mae Paris Saint-Germain (PSG) wedi cadarnhau ei gydweithrediad â Chiliz blockchain a Socios.com trwy gymryd y rôl arloesol o ddod yn ddilyswr blockchain swyddogol ar Gadwyn Chiliz. ...

Circle yn Cyhoeddi Cynlluniau i Ddileu Cefnogaeth i'r USDC yn raddol ar y Blockchain Tron a sefydlwyd gan Justin Sun

Mae cyhoeddwr Stablecoin Circle yn dod â chefnogaeth i ben ar gyfer ei ddarn arian digidol wedi'i begio â doler yr UD ar y blockchain Tron (TRX). Dywed Circle y bydd yn rhoi’r gorau i mintio USDC ar rwydwaith effeithiol Justin Sun a sefydlwyd ar unwaith…

Rali Masnachwyr Americanaidd Y tu ôl i ICO Blockchain Bitcoin Cyntaf

Mae Bitcoin, y blockchain OG a cryptocurrency, ac mae'n debyg y rheswm pam rydych chi'n darllen hwn, wedi rhoi rheswm arall i bobl wenu - fel pe na bai ei gymeradwyaeth ETF yn ddigon! Mae Bitcoin Dogs wedi bod yn ...

y tîm pêl-droed cyntaf i ddilysu blockchain

Mae Paris-Saint Germain wedi datgan mai hwn fydd y tîm pêl-droed cyntaf i ddilysu blockchain. Mae'r clwb Ffrengig felly yn ddilyswr Cadwyn Chiliz sy'n cynnal y PSG Fan Tokens. Paris-Sant...

Gwawr Newydd ar gyfer Effeithlonrwydd Blockchain

Mewn symudiad digynsail sy'n nodi carreg filltir arwyddocaol mewn technoleg blockchain, mae Polygon Labs a StarkWare wedi ymuno i gyflwyno Circle STARKs. Mae'r prom prawf cryptograffig arloesol hwn ...

Cylch yn Cyhoeddi Diwedd i Gefnogaeth USDC Ar Tron Blockchain

Mae Circle wedi cyhoeddi ei benderfyniad i ddod â chefnogaeth i'r USD Coin (USDC) ar y Tron blockchain i ben. 1/ Rydym yn dod â USDC i ben ar y blockchain TRON mewn cyfnod pontio graddol. Yn effeithiol ar unwaith, byddwn yn ...

Archwilio'r Cysyniad: Beth Yw Nod Mewn Blockchain?

Mae technoleg Blockchain wedi chwyldroi sut rydym yn canfod ymddiriedaeth a diogelwch digidol, gan osod y sylfaen ar gyfer cryptocurrencies fel Bitcoin ac Ethereum, yn ogystal â myrdd o gymwysiadau eraill. Yn...

Tîm Pêl-droed Ffrainc PSG i Dod yn Gyntaf i Redeg Dilyswr Blockchain

Sylwch fod ein polisi preifatrwydd, telerau defnyddio, cwcis, a pheidiwch â gwerthu fy ngwybodaeth bersonol wedi'u diweddaru. Yr arweinydd mewn newyddion a gwybodaeth am arian cyfred digidol, asedau digidol a'r dyfodol...

Greg Ward ar CoinGeek Weekly Livestream: Effaith amgylcheddol Blockchain, logiau na ellir eu cyfnewid, microdaliadau

Ar bennod saith, tymor pedwar o'r CoinGeek Weekly Livestream, ymunodd Greg Ward oSmartLedger Solutions â Kurt Wuckert Jr i siarad am effaith amgylcheddol blockchains, sut mae boncyffion digyfnewid yn cyrraedd ...

Mae Partneriaethau Arloesol Hedera yn Ailddiffinio Blockchain

Mecanwaith Consensws Unigryw: Mae Hedera yn defnyddio'r consensws hashgraff, dull newydd sy'n galluogi trwybwn trafodion uwch, hwyrni is, a gwell diogelwch o'i gymharu â blockchain traddodiadol ...

Gallai Defi ar blockchain BTC gronni $225b, meddai Pantera Capital

Mae dadansoddwyr yn Pantera Capital yn gweld cyfle hanner triliwn-doler wrth ddod â chyllid datganoledig i Bitcoin, gan wneud apiau datganoledig sy'n seiliedig ar Bitcoin o bosibl yn asedau uchaf yn crypto. Prifddinas Pantera...

Mae AMD yn annog cydweithrediad i wella rhyngweithrededd blockchain

Mewn datblygiad nodedig, mae Advanced Micro Devices (AMD), datblygwr lled-ddargludyddion amlwg, yn ehangu ei bresenoldeb i ofod Web3 trwy gyflwyno cyflymyddion caledwedd gradd menter i boliau ...

Ariannu datblygwr modiwlaidd blockchain Inco

Yn ddiweddar, gwnaeth Inco, datblygwr blaengar technoleg blockchain modiwlaidd, donnau ym myd cryptocurrencies gyda llwyddiant ei rownd ariannu $4.5 miliwn, dan arweiniad y prif awyrell cripto...

Flare yn Lansio XDFi: Chwyldro DeFi gyda Phrotocol Dyfodol Datganoledig Cydymffurfio

Mae Flare, y blockchain data, a Sindric Solutions wedi partneru i gyflwyno XDFi, technoleg dyfodol datganoledig chwyldroadol a ddatblygwyd gan weithwyr proffesiynol Wall Street. Gyda'i genhadaeth i ddarparu...

Wormhole ac AMD Forge Alliance i Chwyldroi Rhyngweithredu Blockchain 

Ddydd Mercher, datgelodd y platfform rhyngweithredu blockchain Wormhole ei fod yn cydweithio â chwmni lled-ddargludyddion rhyngwladol Americanaidd AMD (Dyfeisiadau Micro Uwch). Mae Wormhole yn bwriadu defnyddio...

Y Flwyddyn Mae Blockchain yn Chwyldro Rheoli Asedau Traddodiadol gyda zkEVM a Chydgrynhoi Hylifedd ar Raddfa Sefydliadol

Mae'r zkEVM, sy'n gallu cyflawni trafodion contract smart o fewn amgylchedd sero-brawf, wedi sefydlu ei hun yn gadarn mewn seilwaith blockchain. Nawr gall buddsoddwyr sefydliadol dapio i...