Protocol Datganoledig ADALend yw Dyfodol DeFi ar Rwydwaith Cardano

delwedd erthygl

Arman Shirinyan

Mae ADALend yn defnyddio blockchain Cardano i lansio protocol benthyca effeithlon gyda'r cyflymder prosesu uchaf a chostau isel

Cynnwys

  • Blockchain Cardano
  • Lle ADALend ym maes DeFi

Mae ADALend yn adeiladu protocol benthyca datganoledig, wedi'i reoleiddio gan y gymuned, sy'n dod yn rhan o atebion ariannol modern a hyblyg ar blockchain Cardano.

Mae ADALend yn bwriadu dod yn rhan o'r ecosystem gwasanaethau ariannol fyd-eang ar gyfer asedau digidol yn y dyfodol. Bydd y protocol yn darparu cymeradwyaeth benthyciad cyflym, cyfochrog auto, dalfa ddi-ymddiriedaeth a darpariaeth hylifedd ar gyfer y marchnadoedd asedau digidol datganoledig.

Blockchain Cardano

Swyddogaethau ADALend ar y blockchain Cardano modern a ddyluniwyd ar gyfer cymwysiadau â galluoedd amrywiol fel y protocol a grybwyllwyd. Mae Cardano yn caniatáu i apiau weithio mewn ecosystem scalable, diogel a thryloyw sy'n defnyddio technoleg flaengar ac sy'n cael ei huwchraddio a'i datblygu ymhellach yn gyson.

Mae rhwydwaith Cardano yn un o'r ychydig cryptocurrencies adnabyddus gydag un o'r rhwydweithiau blockchain mwyaf hygyrch yn y diwydiant. Mae prif fantais y blockchain yn gorwedd yn y cwmni y tu ôl iddo. Mae Sefydliad IOHK gyda Charles Hoskinson wrth y llyw wedi creu sylfaen ar gyfer un o'r asedau blockchain mwyaf hanfodol yn y diwydiant. Mae'r prosiect yn dal i gael ei ddatblygu yn yr un sylfaen ac mae ganddo ddyfodol disglair o'i flaen.

Mae Cardano (ADA) yn cael ei gefnogi’n gyson gan dimau datblygwyr cryf sy’n gweithio’n gyson ar ddatblygu prosiectau’r cwmni. Lansiodd ei weithrediad diweddaraf o dechnoleg contractau craff ei bris tocyn sylfaenol yn yr awyr gyda thwf o fwy na 100%.

Bydd potensial scalability sylweddol y blockchain a'i gydymffurfiad â cheisiadau datganoledig yn bodloni gofynion yn y dyfodol mewn amrywiol feysydd, gan gynnwys cyllid datganoledig.

Lle ADALend ym maes DeFi

Y brif nodwedd y mae Cardano blockchain yn dod â hi i'r bwrdd yw'r costau gweithredol y mae'n rhaid i ddefnyddwyr cymwysiadau DeFi eu talu'n gyson. O'i gymharu â ffioedd Ethereum, mae Cardano yn darparu system sylweddol rhatach i weithio gyda hi. Gall ceisiadau wario, derbyn a chychwyn contractau bron i 99% yn rhatach ar gyfer yr un gweithrediadau ar Ethereum.

Mewn rhai amgylchiadau, cyrhaeddodd ffioedd Ethereum mor uchel â $ 150 y trafodiad, sy'n gost annerbyniol i ddiwydiant lle mae rhai cymwysiadau a defnyddwyr yn gwneud hyd at gannoedd o drafodion y mis, yn ogystal â chymwysiadau sy'n defnyddio'r rhwydwaith yn drwm ac yn gwneud miloedd o trafodion yr awr.

Yn ogystal â chostau sylweddol is, mae Cardano yn darparu prosesu trafodion yn gynt o lawer, ac mae ei god cod yn cael ei ddatblygu yn yr iaith raglennu a ddefnyddir yn helaeth gan Haskell.

Bydd ADALend yn defnyddio oraclau Chainlink ac Ergo i greu profiad mwy diogel ac effeithlon i gleientiaid. Trwy ddefnyddio prosiect pyllau oracle Ergo, gall defnyddwyr weithio o fewn pensaernïaeth oracl mwy ffurfweddadwy nad yw'n dibynnu ar lawer o ffynonellau data oracl sengl.

Ffynhonnell: https://u.today/adalend-decentralized-protocol-is-future-of-defi-on-cardano-network


YouTube fideo