Prifysgol Affrica Blockchain Partneriaid gydag YIELD App i Wella Addysg NFT

Mae YIELD App, platfform rheoli cyfoeth digidol, wedi cydweithredu â Phrifysgol African Blockchain (ABU) i gyfoethogi artistiaid o Affrica am y gwerth y gallant ei gael o'r sector tocynnau an-hwyliadwy (NFTs) sy'n ffynnu. 

Webp.net-resizeimage - 2021-11-25T173534.290.jpg

Wrth siarad trwy'r datganiad i'r wasg, croesawodd Sebastian Savolainen, cyfarwyddwr rhanbarthol YIELD App dros Affrica, y symudiad hwn a dywedodd:

“Mae pontio’r bwlch trwy addysg a darparu mynediad at asedau digidol wrth wraidd popeth a wnawn yn YIELD App ac fe’n hysbrydolodd i helpu gyda’r fenter hon ... rydym yn gobeithio dysgu’r artistiaid ysbrydoledig a thalentog hyn sut i ennill a buddsoddi eu henillion o NFTs yn ddiogel, ac yn broffidiol. ”

Mae Prifysgol Affrica Blockchain yn sefydliad dielw sydd wedi ymrwymo i hybu technoleg blockchain ar draws cyfandir Affrica trwy ddeori prosiectau, hyfforddiant, ymchwil ac eiriolaeth polisi.

Bydd NFTs ac ymwybyddiaeth blockchain yn cael eu creu ymhlith artistiaid o Affrica yn seiliedig ar y cydweithrediad hwn, gan bontio'r bwlch rhwng celf draddodiadol a digidol. Technoleg Blockchain a cyllid datganoledig Disgwylir i sgiliau (DeFi) greu llwybrau creu cyfoeth.

Mae NFT yn herio'r od i ddod yn air 2021 y flwyddyn

Yn y cyfamser, yn ôl i Geiriadur Collins, mae'r gair NFT wedi gwneud penawdau ac wedi dal sylw'r cyhoedd eleni.

Mae arbenigwyr yn Collins yn awgrymu iddynt ddewis NFT i fod yn air y flwyddyn ar sail ei “gynnydd meteorig yn y defnydd” yn 2021, gan godi 11,273%.

Mae NFTs yn asedau digidol sy'n seiliedig ar blockchain y mae eu gwerth yn cael ei begio i'w unigrywiaeth oherwydd nad ydyn nhw'n rhanadwy ac mae'n rhaid eu prynu'n gyfan gwbl. O ganlyniad, mae'r nodweddion hyn yn creu gwerth cynhenid ​​i NFTs yn seiliedig ar eu cyflenwad cyfyngedig.

Mae'r sector NFT wedi profi cynnydd mawr mewn gweithgareddau, o gofio bod y tocynnau hyn yn wahanol i ddarnau arian tebyg Bitcoin (BTC) oherwydd hwylustod. Er enghraifft, yn ddiweddar roedd NFTs ar frig $ 10 biliwn mewn gwerthiannau eilaidd, gyda ETH cymryd cyfran y llew gyda mwy na $ 6 biliwn. 

Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock

Ffynhonnell: https://blockchain.news/news/africa-blockchain-university-partners-yield-app-enhance-nft-education


YouTube fideo