aXpire Yn Edrych i Gymryd drosodd Golygfa Blockchain

Yn wahanol i lawer o docynnau digidol, mae gan y tocyn AXPR swyddogaeth losgi yn ogystal â mantais blockchain deuol gan ei fod yn eistedd ar rwydwaith Ethereum yn ogystal â'r gadwyn Binance.

Mae aXpire yn gwmni datblygu meddalwedd menter sydd wedi bod yn gweithredu ac yn darparu gwasanaethau o'r safon uchaf ers 17 mlynedd. Mae'r cwmni'n cynnig offer trawsnewid digidol i fusnesau sydd â rheolaeth gwariant wrth wraidd y cyfan. Mae'r cwmni'n ceisio ysgwyd y byd blockchain trwy ddod yn ddarparwr dApp blockchain-agnostig pwerdy tra hefyd yn darparu cymwysiadau B2B a B2C i ddefnyddwyr a chleientiaid sefydliadol. 

aXpire, gyda'i brofiad enfawr o fewn y datblygu meddalwedd mae gan y dirwedd hefyd docyn, yr AXPR Token. Yn wahanol i lawer o docynnau digidol, mae gan y tocyn AXPR swyddogaeth losgi yn ogystal â mantais blockchain deuol gan ei fod yn eistedd ar rwydwaith Ethereum yn ogystal â'r gadwyn Binance. Mae swyddogaeth llosgi'r tocyn yn lleihau ei gyflenwad yn barhaol trwy brynu a llosgi tocynnau AXPR gyda refeniw o 5% yn cael ei gynhyrchu gan aXpire o ffioedd a gwerthiannau meddalwedd. 

Crëwyd y tocyn AXPR hefyd gyda'r nod o fod yn ganolfan arloesi sy'n canolbwyntio ar wasanaethau a chynhyrchion sy'n gysylltiedig â blockchain. Mae'r tocyn yn dyblu fel ased digidol a thocyn cyfleustodau ar gyfer apiau datganoledig blockchain (dApps) yn ogystal â meddalwedd menter integredig blockchain.

Mae aXpire hefyd wedi creu ecosystem sy'n dod ag ystod eang o brosiectau, pob un yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â phroblem fawr. Mae ei amrywiaeth yn y gwasanaethau y mae'n eu darparu yn amlwg yn y tri datrysiad menter y mae'n eu darparu sef Bilr, ExpenseCore a Chyfranddaliadau Digidol.

Mae Bilr yn feddalwedd bilio a chadw amser sydd wedi'i gynllunio ar gyfer cwmnïau cyfreithiol a gweithwyr proffesiynol i olrhain eu hamser billable. Mae'r cynnyrch meddalwedd yn caniatáu i weithwyr proffesiynol cyfreithiol gofnodi eu gwaith billable gan ddefnyddio lleferydd-i-destun, amseryddion a gwasanaethau arloesol eraill mewn ymgais i ddileu'r heriau y mae gweithwyr proffesiynol cyfreithiol yn eu hwynebu wrth gofnodi eu gweithgareddau o ddydd i ddydd yn gywir. 

Mae ExpenseCore aXpire yn dal rheolaeth costau menter. Mae'r cynnyrch cynhwysfawr yn cwmpasu cynghori cyfoeth, yswiriant / cyfreithiol, gweinyddu cronfa a rheoli costau cyffredinol fel ei offrymau craidd.

Mae Cyfranddaliadau Digidol yn blatfform symleiddio asedau sy'n ei gwneud hi'n bosibl i asedau go iawn fel ystadau go iawn a chelf gael eu tokenized ar y blockchain Ethereum. 

Mae taith adeiladu meddalwedd aXpire hefyd wedi canolbwyntio ar wella effeithlonrwydd a phroffidioldeb trwy ddisodli neu awtomeiddio hen brosesau busnes yn rhannol gyda'i wasanaethau datblygedig a dyfodolol. Mae'r cwmni'n rhagori yn y gofod datblygu meddalwedd diolch i'r profiad gan ei chwaer gwmni Legal Solutions Group (LSG) sydd wedi bod yn creu ac yn gwasanaethu corfforaethau a chwmnïau gwerth miliynau o filoedd gan gynnwys yr NFL, Coca-Cola, Nike, IBM, Intel a KFC gydag atebion meddalwedd cyfreithiol.

nesaf Newyddion Altcoin, Newyddion Blockchain, newyddion Cryptocurrency, Newyddion

Kofi Ansah

Crypto ffanatig, awdur ac ymchwilydd. Yn meddwl bod Blockchain yn ail i gamera digidol ar y rhestr o ddyfeisiau mwyaf.

Ffynhonnell: http://feedproxy.google.com/~r/coinspeaker/~3/Px24y6ipqes/