Triphlyg Grŵp Merched K-Pop gyda Chymorth Blockchain yn Taro 28M o olygfeydd gyda Phrif Drac yr Albwm Debut

- Hysbyseb -Follow-Us-On-Google-News

Seoul, Korea, 24 Tachwedd, 2022, Chainwire

Mae tripleS wedi ffrwydro i'r sîn fyd-eang enfawr K-Pop gydag albwm cyntaf ei is-uned gyntaf, Mynediad. Mewn dim ond tair wythnos ers ei ryddhau, mae’r grŵp merched o Seoul sy’n asio blockchain â cherddoriaeth bop wedi taro mwy na 28 miliwn o weithiau YouTube ar brif drac yr albwm, “Generation.” 

Mae tripleS yn grŵp merched K-Pop o 24 o wahanol aelodau wedi'u rhannu'n is-unedau. Gall cefnogwyr ddewis cyfansoddiad is-unedau'r grŵp trwy bleidleisio ar sail blockchain mewn proses o'r enw “Disgyrchiant.” Enw is-uned gyntaf y grŵp yw Acid Angel o Asia ac mae'n cynnwys doniau lleisiol Kim Yoo-yeon, Kim Na-Kyoung, Jeong Hye-rin a Gong Yu-bin. 

AAA rhyddhau Mynediad ar Hydref 28ain ac, erbyn Tachwedd 21ain, mae eisoes wedi cyrraedd cyfanswm o 28 miliwn o olygfeydd YouTube a thros 5,500,000 o ffrydiau Spotify. Daeth ymddangosiad cyntaf y grŵp i'r brig yn Siart Albwm K-Pop iTunes yn yr Unol Daleithiau, Mecsico a Thwrci a rhif naw ar Siart Cân K-Pop iTunes yn UDA a Chanada. Ar Siart Albwm Byd-eang iTunes, cyrhaeddodd rif 74. 

Mynediad yn cynnwys chwe thrac - “Mynediad,” “Rolex,” “Charla,” “Dimension,” “+82” a “Generation.” Cyrhaeddodd y gân deitl “Generation” dros 1 miliwn o weithiau o fewn y 24 awr gyntaf ar ôl ei rhyddhau a 10 miliwn o weithiau o fewn saith diwrnod cyntaf ei rhyddhau. 

Mae metrigau cymdeithasol tripleS hefyd wedi cynyddu ers i albwm AAA ollwng ar Hydref 28:

  • Tanysgrifwyr YouTube - o 257K i 486K
  • Dilynwyr Twitter - o 19K i 51K
  • Dilynwyr Instagram - o 7K i 73K
  • Dilynwyr TikTok - 100K i 705K 

MynediadMae trac arweiniol “Cenhedlaeth” yn canolbwyntio ar y llinell gynyddol niwlog rhwng hunaniaethau ar-lein a bywyd go iawn, yn enwedig ar gyfer cenhedlaeth nad yw erioed wedi adnabod byd heb y rhyngrwyd. Mae'r fideo cerddoriaeth yn cynnwys delweddau ffasiynol o'r pedwarawd AAA yn ffoi o'r ysgol ac yn dawnsio trwy strydoedd prysur Seoul. Tua diwedd y fideo, mae is-uned nesaf TripleS + (KR)ystal Eyes yn gwneud ymddangosiad, gan bryfocio ail ryddhad y grŵp sydd ar ddod. 

Y tu ôl i driphlyg mae'r ecosystem adloniant pensaernïaeth agored Modhaus. Datblygodd Modhaus elfennau blockchain y grŵp ac mae'n parhau i weithio mewn partneriaeth ag enwau mawr y diwydiant Web3 i hyrwyddo mabwysiad mawr blockchain trwy gyfrwng hynod boblogaidd K-Pop. 

Mae Modhaus wedi partneru â The Sandbox i greu canolbwynt cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu â chefnogwyr â digwyddiadau a gynhelir gan metaverse. Trwy'r bartneriaeth, bydd Modhaus yn creu NFTs triphlyg trwyddedig, gan gynnwys afatarau, nwyddau gwisgadwy a chasgliadau digidol amrywiol. Mewn man arall, mae Modhaus yn bwriadu hyrwyddo triphlyg mewn cymunedau GameFi trwy bartneriaethau ag urddau fel GuildFi, Ancient 8 a League of Kingdoms. 

Am driphlygS

Mae tripleS yn grŵp merched K-Pop 24 aelod sy'n defnyddio technoleg blockchain i alluogi cefnogwyr i reoli gwahanol elfennau o'r profiad. Mae'r gymuned wedi pleidleisio i greu dwy is-uned hyd yn hyn trwy fecanwaith pleidleisio ar sail Polygon gan Modhaus - Acid Angel o Asia a + (KR) ystal Eyes.  

Am Modhaus

Mae Modhaus yn brosiect Web3 sy'n anelu at hyrwyddo diwylliant Pop Corea trwy dechnoleg blockchain. Mae'r cwmni'n dod â chefnogwyr yn agosach at grewyr trwy eu rhoi yng nghanol y profiad. Mae Modhaus yn ceisio cynnwys cefnogwyr ar draws pob cam cynhyrchu gan ddefnyddio mecanweithiau llywodraethu a bwerir gan NFT.

Gwefan | Twitter | YouTube | Instagram| TikTok

Cysylltu

Audrey
[email protected]

- Hysbyseb -

Source: https://thecryptobasic.com/2022/11/24/blockchain-backed-k-pop-girl-group-triples-hits-28m-views-with-debut-albums-lead-track/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=blockchain-backed-k-pop-girl-group-triples-hits-28m-views-with-debut-albums-lead-track