Mae Long Blockchain Corp wedi cael ei restru'n swyddogol gan SEC

Mae cyfranddaliadau Long Bitcoin Corp (LBCC), cwmni diod a drodd yn gwmni mwyngloddio cryptocurrency, wedi cael eu rhestru'n swyddogol gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau, neu SEC. 

Gorchmynnwyd i'r cwmni ddistyllu ei stoc ar ôl methu am flynyddoedd i gynhyrchu unrhyw adroddiadau ariannol. Roedd adroddiad enillion olaf Long Bitcoin Corp ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben Medi 30, 2018, yn ôl Bloomberg.

Mae Long Bitcoin Corp wedi'i gofrestru yn nhalaith Delaware, yn ôl ffeilio SEC.

Fe'i gelwid yn wreiddiol fel Te Iâ Long Island, ail-frandiodd Long Bitcoin yn ystod uchder ewfforia crypto ym mis Ionawr 2018. Roedd hynny yn fuan ar ôl i Bitcoin (BTC) gyrraedd uchafbwynt yn y pris ac yn union o gwmpas yr amser y gwnaeth altcoins daro uchafbwyntiau newydd bob amser. Ar y pryd, dywedodd Long Blockchain “ni all fod unrhyw sicrwydd” y bydd yn llwyddo i ddatblygu technoleg cyfriflyfr dosranedig.

Yn ôl yr SEC, ni wireddwyd symudiad y cwmni o ddiodydd i blockchain erioed. O dan amodau gorchymyn yr SEC, cytunodd Long Blockchain i ddirymu ei gyfranddaliadau heb gyfaddef na gwadu canfyddiadau'r rheolydd.

Fel yr adroddodd Cointelegraph yn flaenorol, roedd Long Blockchain mewn trafferthion ariannol ymhell cyn yr ail-frandio. Fe wnaeth y gyfnewidfa tech-trwm Nasdaq restru'r cwmni ym mis Ebrill 2018 oherwydd cyfalafu marchnad isel.

Mae LBCC yn rhannu trwy Yahoo Finance

O ddydd Gwener - yn ôl pob tebyg, roedd ei ddiwrnod masnachu olaf - Long Blockchain Corp werth $ 1.12 y siâr, am gyfanswm gwerth y farchnad o $ 32.7 miliwn.

Cododd prisiau cyfranddaliadau LBCC yn ystod uchder marchnad darw 2017 i 2018 cyn gostwng yn ddiosg dros gyfnod o bedwar mis. Yn y bôn, stoc ceiniog oedd y cwmni rhwng 2018 a 2020.