Un Prin yw Dod â Culinariaid Traddodiadol i'r Gofod Blockchain

Mae pawb yn siarad am yr hyn sy'n ymddangos fel cenhedlaeth arloesol o blockchain, ac nid yw OneRare yn cael ei adael allan. Nod eithaf Web3 yw creu lleoedd mwy deallus, cysylltiedig ac agored. Felly, mae OneRare yn bachu ar y cyfle hwn i ehangu ei orwelion ac agor y blockchain ar gyfer y Diwydiant Bwyd byd-eang.

Wrth i'r prosiect gymryd camau pellach i dyfu ei fwyd, mae'r tîm wedi cyhoeddi cydweithrediad â rhai o'r Cogyddion Rhyngwladol mwyaf nodedig yn y diwydiant C&B.

Mae OneRare wedi cydweithio â Arnold Poernomo, Saransh Goila & Jaimie Van Heije i ddathlu eu taith goginiol ar y blockchain am y tro cyntaf erioed. Bydd OneRare yn creu NFTs arbennig yn anfarwoli'r prydau mwyaf eiconig gan y cogyddion.

(Chwith i'r dde) Saransh Goila, Arnold Poernomo a Jaimie Van Heije yn ymuno â'r Foodverse
(Chwith i'r dde) Saransh Goila, Arnold Poernomo a Jaimie Van Heije yn ymuno â'r Foodverse

Mae Arnold, sy'n gogydd enwog ac yn feirniad ar y gyfres realiti coginio Masterchef Indonesia. “Mae bwyd yn dod â phobl ynghyd. Ynghyd â metaverse ac Onerare, mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd ac yn sicr yn flasus ”, meddai Arnold.

Mae Saransh Goila, Cogydd Indiaidd ac enillydd teitl uwch-gogydd ieuengaf India hefyd wedi ymuno â’r arloesedd bwyd a hapchwarae hwn, gan ddweud “Mae’r ffaith y gallwch chi greu eich hoff ryseitiau yn y metaverse a NFTs dysgl eich hun yn hynod ddiddorol i mi. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at arddangos fy hoff seigiau ar OneRare, ac yn gobeithio gwneud y metaverse yn ofod blasus! ”

Mae Jaimie Van Heije sy'n Gogydd Iseldireg adnabyddus ac yn berchen ar sawl bwyty bwyd brig yn yr Iseldiroedd hefyd yn rhan o'r weledigaeth wych.

Trwy ddod â chogyddion Enwogion a Bwytai gorau i Web3, bydd OneRare yn tyfu’r gwrthdroad bwyd ar draws sectorau, yn meithrin perthnasoedd mewn cymunedau byd-eang mewn gameplay deniadol, ac yn cyfrannu at fabwysiadu technoleg blockchain yn y brif ffrwd gan ddiwydiannau traddodiadol.

Ehangu Cwmpas y Bwyd

Mae OneRare yn anelu at ehangu cwmpas ei Foodverse mewn sawl ffordd bosibl. Ar ôl codi arian yn llwyddiannus o $ 2 filiwn yn y rownd Hadau a Phreifat, mae'r tîm wedi cyhoeddi eu lansiad IDO gyda'r lansiadau haen uchaf - Enjinstarter ac TrustPad. Fe wnaeth OneRare ddatblygu ei werthiant preifat i ymateb annirnadwy a thrawiadol gan y gymuned blockchain, gan arwain at rownd wedi'i gordanysgrifio'n aruthrol.

Fel y datgelwyd gan y tîm, derbyniodd y prosiect fuddsoddiad yn ddiweddar gan brif gyfalafwyr yn y diwydiant blockchain a crypto gan gynnwys Arkstream Capital, Momentwm 6, X21 Digital, StableNode, Exnetwork Capital, Everse Capital, Kangaroo Capital, Tag Ventures, Maven Capital, Skyman Ventures, Tokenova, CSP DAO, FF Ventures, Lucid Blue Ventures, ZBS Capital ac eraill.

Yn dilyn y cyllid preifat, mae OneRare mewn cyflwr addas i yrru datblygiad y gwrthdroad bwyd i ffryntiau newydd trwy ddefnyddio'r gronfa yn broffidiol i ehangu cwmpas y blaen bwyd a'i dîm, a hefyd wella cynhyrchion y prosiect.

Wrth i OneRare baratoi ar gyfer lansiad cyhoeddus Utility Token y prosiect a gynhelir gan lansiadau TrustPad & Enjinstarter, ynghyd â rhag-IDO ar Genesis Shards, mae ar fin cynyddu cyrhaeddiad ei Foodverse ar y system blockchain. Bydd cyfanswm o 1,000,000 o Docynnau ar gael i'w gwerthu yn ystod lansiad IDO. Bydd pob tocyn yn cael ei werthu am $ 0.20 gyda Cap Marchnad Cychwynnol o $ 275,000. Bydd tocynnau yn cael eu breinio dros fis, gyda 50% ar TGE a 50% arall ar ôl un mis.

Mae OneRare yn parhau i chwilio am ffyrdd i danio ei ymdrechion i ddatblygu ei wrthwynebiad i orau'r diwydiant. Bydd y mewnlifiad o gyfalaf a chefnogaeth gan bartneriaid strategol a buddsoddwyr o'r radd flaenaf yn gwneud y siwrnai i fwydo'r blockchain, ehangu'r metaverse, ac ar fwrdd cogyddion a bwytai i Web3, un cyffrous.

Ffynhonnell: https://blockonomi.com/food-metaverse-project-one-rare/


YouTube fideo