Llwyfan SaaS Mae MyLoby yn Cyrraedd 100,000 o Drafodion Ar Tezos Blockchain

Llwyfan SaaS Mae MyLoby yn Cyrraedd 100,000 o Drafodion Ar Tezos Blockchain

hysbyseb


 

 

Mae MyLoby, datrysiad rheoli gwrthrychau unigryw sy'n trosoli Tezos blockchain, wedi rhagori ar 100,000 o drafodion ar ei rwydwaith. Mae'r platfform yn blatfform rheoli gwrthrych / allweddol sydd â dros 5000 o ddefnyddwyr gweithredol. Ar hyn o bryd mae'r platfform wedi'i leoli yn Ffrainc ac mae'n cynnig gwasanaethau olrhain a rheoli allweddol wedi'u targedu'n bennaf at chwaraewyr yn y diwydiant eiddo tiriog.

Rhai o'r cleientiaid sydd gan y platfform yw Nexity a Sergic. Y gwasanaethau y mae'r platfform yn eu cynnig yw rheolaeth allweddol o storio i berson, person o berson i drosglwyddo allweddi, a pherson i drosglwyddo allweddi. Mae'r holl drafodion hyn wedi'u hymgorffori ar blockchain Tezos.

O ran y garreg filltir hon, dywedodd asiant cynrychioliadol Nexity, Virginie Duvey:

“Gall allweddi fod yn ffynhonnell poen. Ar ôl i chi roi allweddi allan mae bron yn amhosibl olrhain pwy sydd â'r allweddi a ble fydd yn dod i ben ar ôl hynny. Rydym wedi bod yn colli llawer o allweddi. Byth ers i ni ddechrau defnyddio Myloby ar gyfer rheoli ein bysellau, nid ydym wedi colli unrhyw un ohonynt. Mae hyn wedi arbed llawer o amser a chostau inni. Mae MyLoby yn ein galluogi i olrhain yn hawdd pwy sydd â'n bysellau a hanes perchnogaeth pob allwedd. "

Dywedodd cyd-sylfaenydd Myloby, Timothe Maucour:

hysbyseb


 

 

“Mae Blockchain yn chwarae rhan sylweddol wrth helpu i olrhain trosglwyddo gwrthrychau ledled y byd mewn modd tryloyw. Rydym yn hapus ein bod wedi dewis blockchain Tezos i'n helpu i weithredu ein datrysiad yn y sector eiddo tiriog. Rydym yn optimistaidd y bydd y garreg filltir hon yn gweithredu fel cam tuag at gyflawni pethau hyd yn oed yn fwy yn y sector hwn. "

Mae MyLoby yn blatfform sy'n defnyddio Tezos blockchain i greu atebion olrhain a rheoli gwrthrychau ar gyfer chwaraewyr yn y sector eiddo tiriog. Cofnodir pob trafodyn ar y blockchain er mwyn tryloywder ac olrhain hawdd.

Rhwydwaith blockchain yw Tezos sy'n cael ei gefnogi gan ddatblygwyr ledled y byd. Mae'n ddiogel, yn gyflym, ac yn awyddus i fynd i'r afael â phroblemau sy'n rhwystro mabwysiadu asedau blockchain ledled y byd.

Ffynhonnell: https://zycrypto.com/saas-platform-myloby-reaches-100000-transactions-on-tezos-blockchain/


YouTube fideo