Mae SBI yn mabwysiadu rhwydwaith Blockchain JPMorgan ar gyfer taliadau trawsffiniol

Dadansoddiad TL; DR:

  • SBI yw'r banc cyntaf yn India i ymuno â rhwydwaith blockchain JPMorgan i gael taliadau trawsffiniol gwell.
  • Disgwylir i'r blockchain symleiddio'r prosesau sy'n gysylltiedig â'r system draddodiadol.

Yn ddi-os, mae'r diwydiant bancio yn un sector mawr lle mae technoleg blockchain yn chwarae rhan sylweddol, yn enwedig o ran gwneud trafodion trawsffiniol. Mae Blockchain yn symleiddio ac yn cau'r broses gyfan, ac felly, mae Banc y Wladwriaeth India (SBI), cwmni bancio sector cyhoeddus a chwmni Fortune 500, yn edrych i fabwysiadu'r dechnoleg. Ddydd Llun, fe wnaeth y banc weithio mewn partneriaeth â'r JPMorgan yn yr UD i ymuno â'i rwydwaith blockchain.

Mae SBI yn mabwysiadu JPMorgan Blockchain

Fel yr adroddwyd gan Economic Times of India, bydd gan rwydwaith blockchain JPMorgan fanc Indiaidd i gau taliadau trawsffiniol ac yn ei hanfod yn helpu'r cwsmeriaid i arbed mwy o amser a chost wrth ddefnyddio'r opsiwn traddodiadol. Amcangyfrifodd y banc y byddai'r blockchain yn torri'r amser ar gyfer ymholiadau trawsffiniol sy'n gysylltiedig â thaliadau o rai oriau, gan olygu y bydd buddiolwyr yn gallu derbyn taliadau trawsffiniol gan SBI yn gyflymach.

Yn dilyn y datblygiad, SBI yw'r banc cyntaf yn y wlad i ymuno â blockchain JPMorgan. Wrth wneud sylwadau ar y bartneriaeth, dywedodd y dirprwy MD yn SBI, “Rydym wedi cael trawsnewidiad digidol sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac yn parhau i ychwanegu technolegau newydd i greu gwerth go iawn i weithrediadau dyddiol,” meddai Venkat Nageswar, dirprwy MD - grŵp bancio rhyngwladol, SBI .

Yn y cyfamser, soniodd llefarydd ar ran JPMorgan hefyd eu bod yn edrych i ehangu eu presenoldeb rhwydwaith blockchain yn Indiaidd. 

Mae banciau'n mabwysiadu Blockchain

Er nad oes gan y mwyafrif o fanciau farn gyfeillgar o cryptocurrencies, mae ganddyn nhw ddiddordeb cynyddol mewn defnyddio'r blockchain, sef y dechnoleg y tu ôl i arian digidol. Yn ddiweddar, adroddodd Cryptopolitan fod Banc Deutsche yr Almaen (DB) hefyd wedi mabwysiadu rhwydwaith blockchain JPMorgan i hwyluso gwell trafodion trawsffiniol. Mae rhai banciau eraill yn archwilio technoleg blockchain i lansio arian cyfred digidol. 

Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/sbi-adopts-jpmorgans-blockchain-network/