Mae State Bank of India yn ymuno â rhwydwaith taliadau blockchain JPMorgan

Mae Banc y Wladwriaeth India, neu SBI, banc mawr ym mherchnogaeth llywodraeth India, yn edrych i wella taliadau trawsffiniol gyda datrysiad blockchain gan fanc buddsoddi Americanaidd JPMorgan Chase.

Yn ôl adroddiad ar Chwefror 23 gan The Economic Times, mae'r SBI wedi ymuno â Liink, rhwydwaith data rhwng banciau newydd wedi'i seilio ar blockchain a ddatblygwyd gan JPMorgan. Trwy integreiddio'r dechnoleg, mae'r banc yn disgwyl lleihau costau trafodion a gwella taliadau trawsffiniol i'w gwsmeriaid.

Dywedodd dirprwy reolwr gyfarwyddwr SBI, Venkat Nageswar, fod y banc eisoes wedi mynd yn fyw ar Liink. “Rydym yn gyffrous i fod y banc cyntaf yn India i fynd yn fyw ar y rhwydwaith ac edrychwn ymlaen at bartneriaeth agosach â JPMorgan ar weithredu ac archwilio cymwysiadau fel rhan o’r rhwydwaith i wasanaethu ein cleientiaid yn well,” nododd Nageswar.

Rhwydwaith ac ecosystem cymar-i-gymar yw Liink sy'n gweithredu o dan ymbarél blockchain JPMorgan a busnes digidol sy'n canolbwyntio ar arian cyfred a alwyd yn “Onyx.” Wedi'i dreialu yn 2017, cyfeiriwyd at y cynnyrch yn wreiddiol fel Rhwydwaith Gwybodaeth Interbank a'i ail-frandio fel Liink ym mis Hydref 2020.

Mae datrysiad Liink wedi rhestru mwy na 400 o sefydliadau a chorfforaethau ariannol mewn 78 o wledydd, gan gynnwys 27 o 50 banc gorau'r byd. Mae gan y rhwydwaith oddeutu 100 o fanciau byw ar y rhwydwaith, gan gynnwys sefydliadau dan berchnogaeth y wladwriaeth a sefydliadau preifat, yn ôl The Economic Times.

Dywedodd Prabdev Singh, rheolwr gyfarwyddwr JP Morgan Chase India, fod y bartneriaeth ddiweddaraf gyda’r SBI yn cyd-fynd â chynlluniau’r cwmni i ehangu ei bresenoldeb blockchain yn India. “Rydym yn parhau i archwilio’n weithredol sut y gall technolegau sy’n dod i’r amlwg wella profiad ein cleientiaid,” meddai.

Ar y cyd ag ail-frandio i Liink ym mis Hydref 2020, lansiodd JPMorgan ei JPM Coin sefydlog sefydlog perchnogol hefyd. Fel yr adroddwyd yn flaenorol gan Cointelegraph, gweithredir y stablecoin ar gyfer trafodion trawsffiniol.