Prifysgol Blockchain Uchaf: UNSW Sydney

Yn 2019, wynebodd tîm o UNSW Sydney gystadleuaeth gan Stanford, Columbia a sefydliadau byd-enwog eraill i ennill y brif wobr yng Nghystadleuaeth Menter MBA Blockchain a drefnwyd gan y cwmni peirianneg blockchain ConsenSys. Roedd tîm UNSW yn cynnwys myfyrwyr o beirianneg meddalwedd, yr ysgol fusnes a'r ysgol seiciatreg a adeiladodd wasanaeth wedi'i seilio ar blockchain gyda'i gilydd i helpu meddygon teulu i ddod o hyd i ofal cymunedol addas i'w cleifion.

Ffynhonnell: https://www.coindesk.com/learn/top-blockchain-university-unsw-sydney/


YouTube fideo