Verida yn Cydweithio â Nimble i Weithredu Protocol Yswiriant Datganoledig

Ar hyn o bryd, Mae Nimble yn partneru â Verida i adeiladu protocol yswiriant datganoledig.

Webp.net-newid maint delwedd - 2022-01-14T144345.342.jpg

Bydd y cydweithrediad hwn yn galluogi Nimble i adeiladu ei blatfform yswiriant datganoledig a democrataidd gyda Verida. Bydd yn darparu hunaniaeth ddatganoledig, storfa ddibynadwy, perchnogaeth breifat, a negeseuon datganoledig i aelodau cymuned Nimble ar blockchain Algorand. Mae'r ddwy ochr yn frwd dros y cydweithio hwn gan y bydd yn helpu buddsoddwyr DeFi i gael rhywbeth i ddisgyn yn ôl arno rhag ofn y bydd haciau neu allweddi preifat yn cael eu camleoli.

Mae Nimble yn gwmni yswiriant datganoledig byd-eang sy'n defnyddio Web3.0 ac offer blockchain a technoleg i bweru dyfodol cymunedol-ganolog prosesau yswiriant effeithlon a theg.

Yn y cyfamser, mae Verida yn rhwydwaith o ddata personol y mae defnyddwyr yn berchen arno ac yn ei gasglu, sy'n eu cymell i ddatgloi eu data sydd wedi'i storio ar lwyfannau canolog.

Gallai bygythiad neu hac arwain at golli miliynau o arian cyfred digidol sydd wedi'u cloi mewn contract smart. Yn yr un modd, gallai camleoli neu darnia waled crypto arwain at golli'r holl asedau yn y waled. Mae'r rhain yn amgylchiadau nas rhagwelwyd y gellid eu profi yn y byd crypto wrth i fuddsoddwyr anelu at wneud ffortiwn yn y farchnad crypto.

Yr ecosystem cyllid datganoledig sy'n cael ei gwerthfawrogi ar hyn o bryd $ 96 biliwn yn gilfach crypto gyda llawer o ansicrwydd a gwobrau. Yn 2021, cofnododd y diwydiant DeFi o gwmpas $ 10 biliwn, a gollwyd oherwydd haciau amrywiol gontractau smart. Mae hyn yn unig yn un ffactor sy'n rhwystro mabwysiadu cyllid datganoledig yn eang, gan fod y rhan fwyaf o fuddsoddwyr yn ofni colli eu hasedau haeddiannol i hacwyr.

I gwtogi ar hyn, gweithredwyd yswiriant DeFi i brynu yswiriant yn erbyn colledion a achosir gan ansicrwydd yn y diwydiant DeFi.

Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock

Ffynhonnell: https://blockchain.news/news/verida-collaborates-with-nimble-to-implement-decentralized-insurance-protocol


YouTube fideo