Uwchgynhadledd Blockchain y Byd yn Dod â 2022 i Gau yn Bangkok Y Rhagfyr hwn

Ar ôl llwyddiant anhygoel Uwchgynhadledd Blockchain y Byd Dubai, mae The Athenee Hotel, Bangkok i gyd ar fin cynnal y 23rd rhifyn byd-eang o Uwchgynhadledd Blockchain y Byd ar y 8th- 9th o Ragfyr 2022.

Gyda Gwlad Thai yn cofnodi $135.9 biliwn mewn gwerth crypto a drafodwyd dros y flwyddyn ac yn dod i'r amlwg fel un o fannau problemus masnachu crypto ASEAN, rhifyn Bangkok o'r Byd Blockchain Nod yr Uwchgynhadledd yw bod yn ganolbwynt i'r holl randdeiliaid pwysig o'r ecosystem blockchain, cryptocurrency, a gwe3 sy'n cynnwys buddsoddwyr, prosiectau sydd ar ddod, mentrau, cynrychiolwyr y llywodraeth ac arweinwyr technoleg - i drafod a thrafod dyfodol y diwydiant a'r ffyrdd chwyldroadol y gall. trawsnewid busnesau a swyddogaethau'r llywodraeth.

Dywed Nicole Nguyen, Cyd-sylfaenydd, APAC DAO:

 “Mae Bangkok a WBS bob amser wedi bod wrth galon y web3 symudiad yn APAC ac fel prif gymuned gwe3 Asia, mae APAC DAO yn awyddus i rwydweithio ac archwilio cydweithredu posibl gyda phartneriaid byd-eang ac arweinwyr busnes i ddod yn fan lansio amlwg i adeiladwyr gwe3 yn y rhanbarth.”

Bydd yr Uwchgynhadledd yn casglu meddyliau blaenllaw o'r gofodau byd-eang a rhanbarthol o dan un to. Mae rhai o’r arbenigwyr sy’n siarad yn y digwyddiad yn cynnwys:

 • Jirayut Srupsrisopa, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Grŵp, Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd;
 • Sanjay Popli, Prif Swyddog Gweithredol, Grŵp Cryptomind, Cynghorydd, Cymdeithas Asedau Digidol Gwlad Thai;
 • Daniel Oon, Pennaeth DeFi, Sefydliad Algorand;
 •  Kanyarat Saengsawang, Pennaeth Twf, Y Blwch Tywod;
 • Matt Sorg, Pennaeth Technoleg, Sefydliad Solana;
 • Nicole Nguyen, Cyd-sylfaenydd, APAC DAO i enwi ond ychydig.

Mae Toby Gilbert, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Coinweb, yn un o'r siaradwyr uchel eu parch yn World Blockchain Summit Bangkok, yn datgan:

 “Rwy’n edrych ymlaen at gysylltu ag arweinwyr y farchnad a’r gymuned ehangach, ym mhrif ddigwyddiad blockchain De-ddwyrain Asia ar gyfer 2022, o bosibl.”

Dywed Mohammed Saleem - Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Uwchgynhadledd Blockchain y Byd:

“Gyda mabwysiadu technoleg blockchain yn fyd-eang yn cael effaith sylweddol ar bob sector o fusnes a diwydiant a Gwlad Thai yn dod i'r amlwg fel arweinydd crypto yn y farchnad ASEAN, rydym yn bwriadu uno'r aficionados crypto mewn cynhadledd ddeuddydd gyda'r nod o 'Maethu Dyfodol Gwe 3.0'”

Noddir Uwchgynhadledd Blockchain y Byd Bangkok gan-

 • Prif noddwr: bybit
 • Noddwr Platinwm: SafuuX
 • Noddwr Aur: Pandolab
 • Noddwr Cinio: SafuuX
 • Partneriaid Cae: Cŵn Aura, Gawooni Metalabs
 • Arddangoswr: Rhyfeddu Byd
 • Partner Cyfryngau Swyddogol: Argraffiad Darn Arian
 • Partner Cysylltiadau Cyhoeddus Swyddogol: Luna PR 

Am Uwchgynhadledd Blockchain y Byd (WBS)

Mae WBS yn cynnal cyfres fyd-eang o lwyfannau busnes blockchain, crypto, metaverse, a gwe3 sy'n dwyn ynghyd yr ecosystem o sylfaenwyr, datblygwyr, buddsoddwyr, rheoleiddwyr, prynwyr menter, a dylanwadwyr.

Fel cyfres blockchain a chyfres uwchgynhadledd gwe3 mwyaf y byd, mae WBS wedi croesawu mwy na 35,000 o randdeiliaid diwydiant mewn mwy nag 20 rhifyn mewn 10+ cyrchfan ledled y byd.

Mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid allweddol yn y diwydiant ac aelodau ein bwrdd cynghori, mae GGC yn curadu agenda sy’n berthnasol yn rhanbarthol ar gyfer pob rhifyn sy’n amlygu’r tueddiadau diweddaraf a’r cyfleoedd sydd ar ddod yn y farchnad tra hefyd yn galluogi llif bargeinion, datblygu busnes, a mwy ar gyfer ein cymuned o sylfaenwyr a buddsoddwyr. .

Mae WBS wedi ymrwymo i hybu datblygiad, mabwysiadu a thwf yr ecosystem gwe3 gyfan.

I archebu eich tocynnau, ewch i: https://worldblockchainsummit.com/bangkok/#book-ticket

Ar gyfer ymholiadau, cysylltwch â: [e-bost wedi'i warchod]

Am TheNewsCrypto

Mae TheNewsCrypto yn gyhoeddiad newyddion ar-lein sy'n gwasanaethu fel y porth un-stop ar gyfer pob diweddariad blockchain a newyddion crypto ers 2020. Mae TheNewsCrypto wedi'i sefydlu ac yn eiddo i NC Global Media, asiantaeth cyfryngau a marchnata sydd â'i phencadlys yn Dubai. 

Mae'r porth newyddion yn addysgu hanner miliwn o ddarllenwyr ar draws 150+ o wledydd byd-eang gyda'r newyddion crypto diweddaraf, newyddion cyfnewid, rhagfynegiadau crypto, a marchnadoedd y diwydiant arian cyfred digidol a blockchain.

Gwefan | LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram

Ffynhonnell: https://thenewscrypto.com/world-blockchain-summit-brings-2022-to-close-in-bangkok-this-dec/