Dywed Dadansoddwr Bloomberg Y bydd Ethereum (ETH) a Gweddill y Marchnadoedd Crypto yn Codi Eto yn 2023

Mae strategydd nwyddau Bloomberg, Mike McGlone, yn meddwl y bydd crypto yn dychwelyd i berfformio'n well na'r asedau traddodiadol y flwyddyn nesaf. Yn…

Mae Bitcoin yn marweiddio o dan $17K wrth i Ofn Eithafol Dychwelyd i Crypto (Gwylio'r Farchnad)

Mae'r farchnad arian cyfred digidol wedi methu â chynhyrchu unrhyw symudiadau ystyrlon yn ystod y 24 awr ddiwethaf a…

Mae Cronfa Bensiwn Fwyaf Canada yn Cael Traed Oer ar Crypto

Mae'r gronfa bensiwn fwyaf yng Nghanada wedi rhoi'r gorau i'w hymchwil crypto. Daw'r symudiad…

5 Rheswm i Lawrlwytho LYOWALLET ar gyfer Masnachu Crypto

Mae technoleg Blockchain a Cryptocurrency wedi bod yn gwneud penawdau ers tro, ac mae i bawb…

Mae cydbwysedd glowyr Bitcoin yn taro 14-mis yn isel, gan arwyddo gobaith ar gyfer byd crypto

Achosodd cydbwysedd glowyr Bitcoin (BTC) yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf bwysau yn y farchnad, gan arwain at…

Enillodd Kim Kardashian a Mayweather y Gês yn Erbyn Buddsoddwyr Crypto

15 mun yn ôl | 2 funud yn darllen Altcoin News Roedd achos cyfreithiol gweithredu dosbarth yn erbyn Kim Kardashian yn…

Presale Metacade ar gyfer Arcêd Crypto P3E Cyntaf Erioed Web2 yn Codi Dros $670k mewn Dan 2 Wythnos

Llundain, y Deyrnas Unedig, 8 Rhagfyr, 2022, mae Chainwire Metacade, yr arcêd blockchain chwarae-i-ennill gyntaf erioed a ddatblygwyd yn y gymuned (P2E), wedi…

Gorchmynnwyd Celsius i Ddychwelyd $44M o Gryto Cwsmer yn y Ddalfa

Mewn gwrandawiad ar Ragfyr 7, gorchmynnodd y barnwr methdaliad Martin Glenn i'r cwmni benthyca cripto ysgytwol…

Dadansoddiad pris Binance Coin: efallai y bydd BNB / USD yn ailbrofi'r gefnogaeth $ 281 yn ystod y 24 awr nesaf

Mae dadansoddiad pris Binance Coin wedi bod yn eithaf bearish heddiw y ddau ddarn arian mawr, Bitcoin ac Ethereum…

Adolygiad o'r Farchnad Crypto, Rhagfyr 7

Marchnad Arman Shirinyan yn dychwelyd i gyflwr iselder gan fod yr asedau mwyaf ar y farchnad yn gwaedu Yr adferiad…

Ystod Breakout Pryfo A 9% Naid Yn SHIBA Inu Coin; Rhowch Nawr?

Cyhoeddwyd 4 awr yn ôl Mae darn arian Shiba Inu wedi bod yn sownd mewn ystod gyfyng ar gyfer…

Glowyr Crypto yn Kazakhstan i Brynu Pŵer Gwarged yn Unig, O dan y Bil Asedau Digidol - Newyddion Mwyngloddio Bitcoin

Caniateir i gwmnïau sy’n echdynnu arian cyfred digidol yn Kazakhstan brynu trydan gormodol yn unig ar…

Bydd y diwydiant crypto yn goroesi swigod 2022: swyddog yr ECB

Mae aelod o fwrdd gweithredol Banc Canolog Ewrop (ECB) Fabio Panetta yn credu bod angen digonol ar y maes crypto…

Deddfwyr Paraguay yn rhoi dadl boeth ar 'gyfraith crypto'

Mae cynlluniau Paraguay i reoleiddio’r diwydiant mwyngloddio cripto wedi dod i stop ar ôl i ddeddfwyr…

Enillwyr Crypto Mwyaf Heddiw - Rhagfyr 7

Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y newyddion diweddaraf am y newyddion diweddaraf Ydych chi'n barod…

Mae Dadansoddwyr yn Awgrymu Sparklo (SPRK) Fel y Darn Arian Arweiniol Ar gyfer 2023 Dros Zilliqa (ZIL) Neu Dash (DASH)

Mae Zilliqa (ZIL) a Dash (DASH) wedi bod ar ostyngiad mewn prisiau ers rhai misoedd. Mae hwn wedi…

Gallai Darn Arian Llygaid Mawr ddod yn Brif Ffrwd yn fuan yn y Farchnad Crypto Fel Solana a Quant

Mae'r diwydiant crypto wedi bod yn tyfu'n gyflym ers i Bitcoin (BTC) ennill gwerth a dechrau darparu…

Dalfa Zodia yn lansio gwasanaeth i amddiffyn crypto defnyddwyr rhag ansolfedd cyfnewid

Mae darparwr asedau crypto Zodia Custody wedi lansio gwasanaeth newydd i helpu i amddiffyn ei gleientiaid rhag…

Rheolau Gwrth-Crypto India yn Atal Mynediad Cardano

Mae Charles Hoskinson, cyd-sylfaenydd Cardano, yn credu bod India wedi bod yn gwrth-crypto yn gryf. A yw'n enfawr…

Ewch i Mewn i'r Darn Arian $15M Hwn Cyn i'r Presale ddod i Ben mewn 4 Diwrnod?

Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion diweddaraf Mae rhagwerthu IMPT.io…

FBI yn Arestio Sylfaenydd Crypto Am Ddwyn $1Mn, Ei Ddefnyddio Ar Bartïon

Mae cyn brif swyddog technoleg a chyd-sylfaenydd Blockparty, cwmni cychwyn digwyddiadau blockchain, wedi cael ei arestio…

Mae Rwsia yn Disgwyl Cynnydd Sylweddol yng Nghyfran y Glowyr Crypto o Ddefnydd Pŵer - Newyddion Mwyngloddio Bitcoin

Efallai y bydd y diwydiant mwyngloddio crypto yn gweld cynnydd deublyg yn ei gyfran o ddefnydd pŵer Rwsia…

Roedd cwymp cyflog byd-eang yn cyd-daro â chwalfa’r farchnad crypto yn 2022

Mae adroddiadau diweddar yn nodi bod cyflogau misol go iawn byd-eang wedi gostwng yn 2022 am y tro cyntaf yn…

Mae prif reoleiddiwr yr UE yn nodi bod crypto yn gwrthwynebu rheoleiddio

Dywedodd y Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer Gwasanaethau Ariannol Mairead McGuinness fod rhai actorion yn y gofod crypto yn…

Rhagfynegiad Pris Cosmos: Gwybod Rhai Lefelau Diddorol ar gyfer ATOM Crypto!

 Mae rhagfynegiad pris Cosmos yn awgrymu momentwm dirywiad tocyn ATOM dros y siart prisiau dyddiol. ATOM…

Virender Sehwag Funny Tweet On Crypto Goes Viral; Dyma Pam

Virender Sehwag Trydar: Mae gan gyn-chwaraewr criced Indiaidd Virender Sehwag ddawn i bostio trydariadau doniol…

Mae dynwaredwyr Twitter Elon Musk yn parhau i gynllwynio sgamiau rhoddion cripto

Mae adroddiadau diweddar yn awgrymu bod sgamiau a dynwarediadau’r biliwnydd byd-eang enwog Elon Musk yn parhau i ddod i’r amlwg…

Gwobrau Crypties 2022: Pobl Crypto yn Ennill Digwyddiad Metaverse y Flwyddyn

Gwobrau Crypties 2022: Pobl Crypto yn Ennill Digwyddiad Metaverse y Flwyddyn Simone Berry a…

Daw diogelwch mewn crypto o hylifedd neu'r gwersi a ddysgwyd gennym ar ôl FTX

Mae methdaliad FTX wedi anfon y gofod crypto i droell ar i lawr, ac mae'r gofod crypto…