3 Cyfnewidfa Crypto Sy'n Disgleirio Disglair Fel Diemwntau yn 2021

Wedi mynd yw'r dyddiau pan arferai masnachu cryptocurrency fod yn gyfyngedig i lond llaw o fabwysiadwyr cynnar. Mae'r farchnad crypto eto wedi ehangu ei hôl troed yn 2021, gan dyfu cyfalafu marchnad cyfanred o oddeutu $ 751 biliwn ym mis Rhagfyr 2020 i fwy na $ 3 triliwn ym mis Tachwedd 2021.

Chwaraeodd y nifer cynyddol o gyfnewidfeydd, wedi'u canoli (CEX) a datganoledig (DEX), ran hanfodol wrth helpu i ddod â crypto i'r llu. Nid yn unig y gwnaethon nhw ostwng rhwystrau mynediad crypto, ond roedd y llwyfannau hyn yn arwain yr ymdrechion i godi ymwybyddiaeth ac addysgu'r boblogaeth fyd-eang am y weledigaeth graidd, y buddion, a'r defnydd o cryptocurrencies (a, thrwy estyniad, technoleg blockchain).

Er bod cannoedd o gyfnewidfeydd, pob un yn cefnogi mabwysiadu torfol crypto yn eu ffyrdd eu hunain, gadewch i ni edrych yn agosach ar dri chyfnewidfa a oedd yn drech na'r gystadleuaeth yn 2021.

Kraken

Wedi'i lansio cwpl o flynyddoedd ar ôl bitcoin (BTC) ei hun, Kraken yw un o'r cyfnewidfeydd canolog canolog (CEXs) sy'n bodoli. Wedi'i sefydlu yn 2011 ac yn cynnwys swyddfeydd ledled y byd, mae'r platfform yn cynnig diogelwch gradd milwrol, ystod eang o cryptocurrencies i ddewis ohonynt, masnachu ymylon, masnachu dyfodol, mynegeion, masnachu OTC, a staking.

Oherwydd ei ystod o nodweddion a strwythur ffioedd syml, mae Kraken wedi sefydlu ei hun fel y platfform ewch i fuddsoddwyr manwerthu a sefydliadol fel ei gilydd. Mae'n cynnig llu o nodweddion ar gyfer masnachwyr datblygedig wrth gynnal ffi gwneuthurwr-gystadleuydd cystadleuol sy'n lleihau wrth i gyfaint masnachu 30 diwrnod cwsmeriaid gynyddu.

Mae'r platfform yn grymuso defnyddwyr i gyfnewid arian cyfred fiat fel doleri'r UD (USD), Dollars Canada (CAD), Ewros (EUR), a Pounds (GBP) ar gyfer cryptocurrencies, yn ogystal â throsi rhwng cryptocurrencies heb fiat. Ar ben hynny, Kraken yw un o'r ychydig CEXs hynny sy'n cynnig hylifedd uchel, gan alluogi defnyddwyr i brynu a gwerthu cryptocurrencies ar gyfraddau'r farchnad. 

AAX

AAX, y brif gyfnewidfa yn yr Asia-Môr Tawel, yw cyfnewidfa asedau digidol a ddelir yn breifat. Dyma gyfnewidfa cryptocurrency gyntaf y byd i ddefnyddio Cyfnewidfa Mileniwm LSEG Technology - yr un peiriant paru sy'n pweru Cyfnewidfa Stoc Llundain a'r CEX cyntaf i ymuno â Phlatfform Partner Grŵp Cyfnewidfa Stoc Llundain (LSEG).

Gan gefnogi dros ddwy filiwn o ddefnyddwyr gweithredol, mae AAX yn darparu cydbwysedd cain o ddiogelwch, perfformiad ac uniondeb. Mae gan y platfform ryngwyneb defnyddiwr greddfol ac mae'n cynnig ystod eang o gynhyrchion crypto-ganolog, gan gynnwys prynu / gwerthu P2P, masnachu OTC, Spot Trading, a'r opsiwn i drosi mwy nag 20 arian fiat yn crypto. Mae hefyd yn cynnig nodweddion masnachu datblygedig fel masnachu dyfodol, Contractau Inverse BTC-Settled, Contract Vanilla-Settled Vanilla, cyfrifon cynilo crypto gyda hyd at 20% APY, a DeFi Mining.

Mae AAX yn profi twf cyflym, gan ehangu o gyfrolau a gofnodwyd yn flaenorol o dan $ 10 miliwn y dydd ar ei farchnad ddyfodol i fwy na hanner biliwn mewn un diwrnod ym mis Awst 2020. Ar hyn o bryd mae'r platfform yn cynnal hyrwyddiadau a rhoddion i nodi ei ail ben-blwydd. 

Pangolin

Wedi'i lansio yn 2021, cyfnewidfa ddatganoledig (DEX) Pangolin yn blatfform cymunedol sy'n cael ei adeiladu ar Avalanche. Mae'n cyflogi model gwneud marchnad awtomataidd Uniswap (AMM), yn cynnwys tocyn brodorol, PNG, a gall hwyluso masnachu ym mhob tocyn a roddir ar gadwyni Ethereum ac Avalanche.

Mewn byd sy'n llawn CEXs a DEXs, mae Pangolin yn sefyll allan am ei setliad masnach gyflym, ffioedd trafodion isel, a mecanwaith dosbarthu tocyn cwbl dryloyw a theg. Yn ogystal, mae Pangolin yn cynnig cydnawsedd o'r dechrau i'r diwedd â'r waled Metamask. Mae'r hylifedd ar Pangolin DEX yn eiddo i, yn cael ei reoli a'i yrru gan aelodau ei gymuned, sydd, yn ei dro, yn cael tocynnau PNG (tocyn llywodraethu Pangolin).

Yn wahanol i'r mwyafrif o DEXs â rhyngwynebau cymhleth, mae Pangolin yn ei gadw'n syml. Gallwch weld popeth o un ffenestr, sy'n cefnogi llywio hawdd, hyd yn oed i ddefnyddwyr nad ydyn nhw'n gyfarwydd ag ymarferoldeb DEXs. Yn olaf, mae'r platfform yn codi isafswm ffi noeth sy'n llawer is na'r hyn y mae CEXs cystadleuol yn ei godi.

Fel BTCMANAGER? Gyrrwch domen i ni!

Ein Cyfeiriad Bitcoin: 3AbQrAyRsdM5NX5BQh8qWYePEpGjCYLCy4

Ffynhonnell: https://btcmanager.com/3-crypto-exchanges-diamonds-2021/


YouTube fideo