Mae gan bron i hanner yr Indiaid Ymddiriedolaeth Dim yn Crypto

delwedd erthygl

Alex Dovbnya

Ychydig iawn neu ddim ymddiriedaeth sydd gan y mwyafrif o Indiaid mewn crypto

Yn unol ag arolwg diweddar o 9,174 o Indiaid a gynhaliwyd gan blatfform digidol yn y gymuned LocalCircles, nid oes gan 49% o ymatebwyr ddim ymddiriedaeth mewn cryptocurrencies, adroddiadau Business Today, allfa cyfryngau lleol.

Er cymhariaeth, dim ond 1% ohonynt sydd ag ymddiriedaeth uchel yn y dosbarth asedau newydd, sy'n dangos bod cynigwyr crypto selog yn lleiafrif main iawn yn y wlad.

Nid oes gan wyth deg saith y cant o'r ymatebwyr unrhyw aelodau o'r teulu sydd wedi buddsoddi mewn cryptocurrencies.

Mae mwyafrif llethol yr Indiaid (76%) o blaid gwahardd hysbysebu cryptocurrency.

Fel yr adroddwyd gan U.Today, mae'r llywodraeth bellach yn cymysgu dros orfodi gwaharddiad ar hysbysebion camarweiniol sy'n addo enillion mawr ac yn methu â thynnu sylw at y risgiau sy'n gysylltiedig â'r dosbarth asedau mercurial.

Mae India hefyd ar y trywydd iawn i wahardd bron pob cryptocurrencies preifat yn ystod sesiwn seneddol y gaeaf, ond mae'r adroddiadau diweddaraf yn awgrymu y gallai'r llywodraeth gymryd agwedd fwy cynnil at reoleiddio trwy dynhau rheolau crypto yn lle gwahardd crypto.

Ffynhonnell: https://u.today/almost-half-of-indians-have-zero-trust-in-crypto


YouTube fideo