Mae Banc Rwsia yn cynnig Atebolrwydd Cyfreithiol ar weithrediadau anghyfreithlon gyda Crypto

Mae rheoleiddwyr ariannol Rwsia yn glynu wrth eu safiad gwrth-crypto hirsefydlog, y tro hwn trwy wthio’r cynnig i gyflwyno atebolrwydd am ddefnyddio crypto yn anghyfreithlon. Yr wythnos diwethaf, yn ei ddogfen gyda’r pwnc, “Prif Gyfarwyddiadau ar gyfer Datblygu Marchnad Ariannol Ffederasiwn Rwseg”, cynigiodd Banc Rwseg newidiadau economaidd amrywiol ar gyfer y cyfnod tan 2024, gan gynnwys yr atebolrwydd cyfreithiol ar weithgareddau crypto, y mae’r sefydliad ariannol yn ystyried iddo bod yn anghyfreithlon.

Roedd Banc Canolog Rwsia eisoes wedi codi taliadau trwy arian rhithwir fel rhai anghyfreithlon o dan ddeddfwriaeth gyfredol Rwseg, sy'n nodi Rwbl fel yr unig dendr cyfreithiol yn y wlad. Yn ychwanegol at ei benderfyniad blaenorol, nid yw cynnig unigryw Banc Rwsia i ymgorffori atebolrwydd cyfreithiol am “gylchrediad anghyfreithlon asedau ariannol digidol” mewn rheoliadau crypto yn syndod. Ar ben hynny, mae'r prosiect eisoes wedi'i gymeradwyo gan Fwrdd Cyfarwyddwyr y Banc Canolog i'w gyflwyno gyda'r Wladwriaeth Duma, tŷ isaf y Cynulliad Ffederal.

Crac Crypto Rwsia

Ynghyd â chryfhau ei chwalfa ar weithgareddau crypto anghyfreithlon, mae awdurdodau Rwseg hefyd wedi bod yn pwyso am orfodi trethiant ar bob busnes crypto yn yr ardal, ers tro bellach. Ychydig wythnosau cyn i'r trydydd chwarter gwblhau ei gwrs, cyhoeddodd Cadeirydd Pwyllgor Marchnad Ariannol Duma Rwsia, Anatoly Aksakov, fod y llywodraeth yn bwriadu barnu mynd ar drywydd arian digidol o dan y categori gweithgareddau entrepreneuraidd. Y bwriad y tu ôl i hyn oedd gorfodi polisïau trethiant y wladwriaeth trwy gofrestru pob proses cryptocurrency fel gweithgareddau entrepreneuraidd.

“Gan fod hwn yn fath o weithgaredd entrepreneuraidd, yn amlwg, mae angen ei roi yn y gofrestr, aseinio cod iddo sy’n cyfateb iddo fel math o weithgaredd entrepreneuraidd a chyflwyno trethiant,”, meddai Aksakov wrth gyhoeddiad Rwseg, TASS.

Mae Banc Rwsia hefyd wedi edrych i lawr ar yr Unol Daleithiau am ei Bitcoin ETF, gan gadarnhau ymhellach na fydd Rwsia yn cymryd unrhyw gamau o'r fath yn y dyfodol agos. Y mis diwethaf, nododd Cadeirydd CBR, Elvira Nabiullina mewn cynhadledd i’r wasg nad oes gan y wlad gynlluniau i ddilyn awdurdodiad Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) i restru Bitcoin ETFs.

Ymwadiad

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.

Ynglŷn Awdur

Ffynhonnell: https://coingape.com/bank-of-russia-proposes-legal-liability-on-illicit-operations-with-crypto/


YouTube fideo