Mae BlockFi yn Gweithredu Ffioedd Tynnu Crypto, Cymuned yn Siarad Allan

Bydd platfform benthyca crypto BlockFi yn gweithredu cynllun ffioedd tynnu allan newydd gan ddechrau o Ragfyr 1. Mae'r costau uchel a'r rhybudd byr wedi ennyn dicter gan ddefnyddwyr.

Llwyfan benthyca crypto sydd gan BlockFi cyflwyno cynllun ffioedd tynnu allan newydd ar gyfer ei blatfform, er mawr fwyn i'w ddefnyddwyr. Bydd BlockFi yn codi ffioedd tynnu'n ôl am yr holl asedau sy'n cychwyn o Ragfyr 1, 2021. Dim ond un tynnu am ddim y mis y bydd defnyddwyr yn ei dderbyn, a bydd y ffi tynnu'n ôl wirioneddol yn amrywio o ased i ased.

Bydd y ffioedd yn berthnasol i Ethereum, Chainlink, PAXG, Uniswap, a Token Sylw Sylfaenol. Bydd tynnu Stablecoin a wneir trwy drosglwyddiadau banc Tŷ Clirio Awtomatig (ACH) bob amser yn parhau i fod yn rhad ac am ddim, fel arall codir $ 50 y trafodiad ar ôl y trafodiad cyntaf am ddim. Codir 0.00075 BTC a 0.001 LTC ar gyfer trafodion Bitcoin a Litecoin ar ôl y tynnu am ddim cychwynnol.

Dywedodd y cwmni fod y ffioedd tynnu’n ôl i gyfrif am “y ffioedd trafodion cynyddol parhaus ar rwydwaith Ethereum.” Dywedodd hefyd nad yw'n bwriadu elwa o unrhyw ffioedd tynnu'n ôl.

Eto i gyd, mae'r gymuned crypto wedi'i gwylltio gan y symud, nad yw'n credu sy'n deg i'r defnyddiwr terfynol. Mae llwyfannau eraill, fel Nexo, yn cynnig cynllun ffioedd tynnu'n ôl yn fwy cyffredinol, fel tri thynnu'n ôl am ddim y mis ar unrhyw ased.

Cwynodd defnyddwyr ymhellach ei bod yn cymryd cyfnod tynnu allan o saith diwrnod o dynnu sylw cyn y gellir eu galluogi. Mae hynny'n golygu na fydd defnyddwyr nad ydynt wedi gwneud hyn yn gallu trosglwyddo am ddim cyn i'r dyddiad cau ar Ragfyr 1 ddechrau.

Ond mae'r broblem yn mynd ymhellach - mae'r ffioedd tynnu'n ôl yn cael eu codi yn ETH, sydd hyd yn oed yn ddrytach wrth i ETH godi. Mae llawer o ddefnyddwyr bellach yn ystyried symud i blatfform datganoledig a dangos drwgdeimlad pellach tuag at rai canolog.

Mae rheolyddion hefyd yn dwyn i lawr ar BlockFi

Mae ymateb y gymuned crypto wedi bod yn gyfiawn ac yn rhagweladwy yn destun dicter. Siaradodd defnyddwyr ar Reddit am sut nad oeddent yn gallu talu'r ffi tynnu'n ôl, hyd yn oed gyda'r hyn yr oeddent wedi'i ennill hyd at y pwynt hwnnw. Ymddiheurodd BlockFi am rybudd byr y cyhoeddiad, ond nid yw hynny wedi gwneud llawer i apelio at y gymuned.

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) bellach yn troi ei sylw at y platfform benthyca, gan fod yr SEC yn adolygu a yw ei gyfrifon cynhyrchion benthyca yn gweithredu fel gwarantau. Nid yw’r asiantaeth wedi honni unrhyw gamwedd, ond mae’n ymchwilio’n frwd i’r mater.

Mae Twrnai Cyffredinol New Jersey hefyd wedi anfon gorchymyn stopio a rhoi’r gorau i BlockFi i roi’r gorau i gynnig cyfrifon llog, gan honni ei fod wedi bod yn ariannu gweithredu trwy werthu gwarantau anghofrestredig. Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, anfonodd talaith Vermont orchymyn tebyg i BlockFi.

Ymwadiad


Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.

Ffynhonnell: https://beincrypto.com/blockfi-implements-crypto-withdrawal-fees-community-speaks-out/


YouTube fideo