Coinbase i Wneud i Crypto Weithio i Fusnesau Bach

Mae Coinbase, un o'r prif lwyfannau cyfnewid crypto wedi cychwyn stondin #WeAcceptCrypto ar gyfer busnesau bach a gwneud y trafodiad wrth law. Mae cwmnïau bach, sy'n cael eu trwytho gan bersonoliaethau a barn unigryw perchnogion a defnyddwyr, yn chwarae rhan bwysig wrth sefydlu cymeriad cymunedau ledled y byd.

Maen nhw hefyd wedi'u hadeiladu o'r gwaelod i fyny gan bobl sydd â gweledigaeth a breuddwyd. Mae hynny'n rhywbeth y bydd Coinbase bob amser yn ei gefnogi. Un enghraifft o'r fath yw newid i crypto o fancio traddodiadol, a allai roi buddion ac enillion gwirioneddol, fel y dangosir gan Coinbase Commerce. Pan fydd busnes yn derbyn USDC trwy'r fersiwn Masnach a reolir gan Coinbase, dim ond ffi o 1% o ffi trafodiad y bydd yn ei dalu, o'i gymharu â'r 2.5 y cant i 3.5 y cant a delir gan y cwmni cardiau credyd nodweddiadol.

Bydd perchennog y cwmni'n gallu trosi'r USDC yn Ddoleri'r UD am ddim a'i dynnu'n ôl i'r cyfrif heb unrhyw gost ychwanegol. Gall y perchennog hefyd storio'r un peth yn y cyfrif Coinbase a chasglu cymhellion. Efallai y bydd hyn yn teimlo fel arbediad bach, erbyn pan fydd miloedd o drafodion lluosog bob wythnos, bydd llawer o arian. Gall perchnogion ail-fuddsoddi'r arian a fyddai'n helpu yn nhwf y busnes. Dyma hanfod y “Rydym yn Derbyn Crypto”.

Sut Mae'n Gweithio?

Os ydych chi'n gweithio mewn busnes bach yn derbyn trafodion crypto:

  • Gallwch ddefnyddio #WeAcceptCrypto i dagio llun o'ch cwmni ar Straeon Instagram, postiadau bwydo, neu Twitter.
  • Efallai y bydd eich cwmni i'w weld ar un o wefannau cyfryngau cymdeithasol Coinbase.
  • Bydd y 1,000 o gwmnïau cyntaf sy'n defnyddio hashnodau yn cael dolen trwy DM gan Coinbase. Bydd Coinbase yn rhoi sticer ffenestr ganmoliaethus i'ch cwmni os ydych chi'n defnyddio'r ddolen i ddarparu'ch gwybodaeth cludo.

Os ydych chi'n siopa mewn busnes bach yn derbyn trafodion crypto:

  • Gallwch ddefnyddio'r hashnodau #shopcrypto i rannu llun ohonoch chi'ch hun yn cefnogi cwmni bach sy'n derbyn crypto ar Instagram, Storïau Instagram, neu Twitter.
  • Efallai y bydd eich swydd yn cael ei hail-rannu ar unrhyw un o wefannau cyfryngau cymdeithasol Coinbase.
  • Bydd y 1,000 o gwsmeriaid cyntaf sy'n defnyddio'r hashnodau yn cael dolen trwy DM gan Coinbase. Bydd Coinbase yn anfon bag tote am ddim atoch os byddwch chi'n llenwi'r ffurflen ac yn cyflwyno'ch gwybodaeth bostio.

Ffynhonnell: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-to-make-crypto-work-for-small-businesses/


YouTube fideo