Mae Crypto Bitlord yn Codi $4 miliwn mewn llai na 24 awr ar gyfer y Prosiect Dirgel

Mewn camp ddigynsail sydd wedi cymryd y byd crypto gan storm, mae'r dylanwadwr crypto chwedlonol Crypto Bitlord wedi cyflawni gwerthiannau syfrdanol o $4 miliwn mewn llai na 24 awr ar gyfer prosiect dirgel sydd wedi'i orchuddio â chyfrinachedd. Mae'r cyflawniad eithriadol hwn wedi anfon tonnau sioc drwy'r gymuned arian cyfred digidol, gan amlygu pŵer chwilfrydedd ac ymddiriedaeth yn un o'r marchnadoedd mwyaf cyfnewidiol a hapfasnachol.

Mae gan Crypto Bitlord, ffigwr amlwg yn y byd crypto, hanes o wneud cyfraniadau sylweddol i'r gymuned crypto. Gyda hanes sy'n cynnwys bod yn gyfrannwr cynnar ETH ICO, yn fabwysiadwr bitcoin cynnar yn 2012, ac yn gefnogwr prosiectau arloesol fel ADA a Dot / KUSAMA o'u dechreuad, mae Bitlord wedi nodi tueddiadau mawr yn eu babandod yn gyson. Yn nodedig, mae wedi bod yn gefnogwr selog o ddarnau arian meme biliwn-doler fel Shib, Floki, a'r teimlad diweddar, PEPE. Mae wedi nodi tueddiadau mawr yn eu babandod yn gyson. Mae hefyd yn enwog am fod yn un o'r cefnogwyr Ripple $XRP cynharaf, gan arddangos ei lygad craff am gyfleoedd sy'n dod i'r amlwg. 

P'un a ydych yn ei garu neu'n ei gasáu, un ffaith ddiymwad yw ei ddawn i adnabod tueddiadau yn gynnar a manteisio arnynt.

Mae menter Bitlord i'r gofod crëwr wedi tanio cyffro mawr ymhlith ei gefnogwyr, sy'n edrych ymlaen yn eiddgar at ei symudiad nesaf. Pan ofynnwyd iddo am sylw, atebodd Bitlord yn cryptig, “Darllenwch y TOS os oes unrhyw ddryswch.”

Mewn byd sy'n cael ei lywodraethu'n gynyddol gan reoliadau tynhau, mae'n ymddangos bod yr ymateb enigmatig hwn yn gam pendant i gynnal yr amwysedd mwyaf.

Mewn symudiad beiddgar, penderfynodd Bitlord gadw manylion y prosiect o dan wraps, gan ymddiried yn chwilfrydedd a theyrngarwch ei ddilynwyr. Mewn cyfres o drydariadau cryptig, cyflwynodd system ragwerthu haenog, gan adael ei gynulleidfa dan amheuaeth:

“Mae’r gwerthiant hwn yn system haenog o 3 cham.”

Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod yr ymdrech hon yn dod gydag ymwadiad:

“Mae'r tocynnau/darnau arian hyn 'fel y mae' heb warantau. Dim addewidion ar werth na pherfformiad yn y dyfodol. Prynu yn seiliedig ar ymarferoldeb blockchain, ar risg y prynwr.”

Roedd y broses ddosbarthu yr un mor dryloyw, ac eglurodd Bitlord nad cyngor buddsoddi oedd hwn.

“Nid oes unrhyw ad-daliadau a dim gallu i 'wrthdroi' trafodiad unwaith y bydd Ethereum yn cael ei anfon. Rydych chi'n deall na fydd anfon o dan 0.2 ETH ar unrhyw adeg yn cael ei ddychwelyd. ”

Mae gallu Bitlord i godi $4 miliwn mewn llai na 24 awr ar gyfer prosiect sydd wedi'i orchuddio â dirgelwch yn dyst i'w ddylanwad a'r ymddiriedaeth y mae wedi'i hennill o fewn y gymuned crypto. Mae'r gamp ryfeddol hon yn ddangosydd clir o rym chwilfrydedd a chefnogaeth ddiwyro ei ddilynwyr.

Gan edrych ymlaen, mae Bitlord yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i wasanaethu buddiannau ei gymuned. Wrth iddo symud ymlaen i'r dyfodol cymhellol hwn, mae ei gyd-selogion a'r gymuned crypto gyfan yn edrych ymlaen yn eiddgar at y datblygiadau a'r arloesiadau sydd o'n blaenau.  

Mae'r gwerthiant hwn yn cynnig cyfle i unigolion sy'n credu ym mhotensial cryptocurrency ac yn rhannu gweledigaeth Crypto Bitlord.

Ffynhonnell: https://blockchainreporter.net/crypto-bitlord-raises-4-million-in-under-24-hours-for-mystery-project/