Nid yw Crypto yn peri unrhyw risg fawr i'r economi hyd yn hyn, meddai swyddog Banc Canada

Nid yw cryptocurrencies fel Bitcoin (BTC) yn peri unrhyw risg sylweddol i’r system ariannol ar eu lefel fabwysiadu gyfredol, yn ôl Dirprwy Lywodraethwr Banc Canada, Paul Beaudry.

Siaradodd Beaudry am y risgiau i sefydlogrwydd system ariannol Canada yn Deialog Comisiwn Gwarantau Ontario 2021 ar Dachwedd 23.

Pan ofynnwyd iddo a yw cryptocurrencies yn risg, ymatebodd y dirprwy lywodraethwr nad yw Banc Canada yn credu bod crypto yn “datblygu mewn ffordd sy’n creu math systemig o risg ar gyfer system ariannol” hyd yn hyn. Mae hyn oherwydd bod cryptocurrencies yn cael eu “tynnu oddi ar system ariannol yn eithaf,” nododd Beaudry.

Ond wrth i'r farchnad crypto dyfu'n fwy gyda mwy o bobl yn buddsoddi ynddo, mae crypto yn dod yn fwy o risg, a allai olygu lefel benodol o fregusrwydd, meddai'r swyddog:

“Dydyn ni ddim ar y pwynt eto o feddwl bod hyn yn risg fawr i’r economi ond mae hyn yn rhywbeth rydyn ni’n cadw llygad arno yn agos iawn.”

Pwysleisiodd Beaudry hefyd nad yw cryptocurrencies clasurol fel Bitcoin yn chwarae llawer o rôl mewn taliadau wrth i fuddsoddwyr brynu BTC “i ddyfalu’n bennaf.”

Ond mae yna hefyd asedau digidol fel sefydlogcoins sy'n cael eu cefnogi gan asedau ac arian cyfred fiat, a allai o bosibl chwarae rhan fwy mewn taliadau, meddai. “Mae hynny'n rhywbeth rydyn ni hefyd yn cadw llygad arno,” ychwanegodd Beaudry.

Mae Canada wedi dod i'r amlwg fel un o wledydd mwyaf crypto-gyfeillgar y byd, gan ddod yn un o'r awdurdodaethau cyntaf yn y byd i gymeradwyo cronfa masnachu cyfnewid Bitcoin. Mae Canada hefyd wedi bod yn fan poblogaidd i lowyr crypto byd-eang, gan restru'r bedwaredd genedl fwyaf o ran cyfradd hash yn ôl Mynegai Defnydd Trydan Caergrawnt Bitcoin ym mis Awst 2021.

Cysylltiedig: Mae ffyddlondeb yn clirio'r rhwystr rheoleiddio i ddod yn geidwad sefydliadol Bitcoin cyntaf Canada

Ond er gwaethaf datblygu a mabwysiadu crypto blaengar, mae Banc Canada wedi mynegi rhywfaint o amheuaeth ynghylch crypto o'r blaen. Ym mis Mai, dywedodd banc canolog Canada fod asedau digidol fel Bitcoin yn parhau i fod yn ased peryglus iawn er gwaethaf eu bod yn cael eu mabwysiadu gan fuddsoddwyr sefydliadol.

“Mae anwadalrwydd prisiau sy’n deillio o alw hapfasnachol yn parhau i fod yn rhwystr pwysig i dderbyn asedau crypto yn eang fel ffordd o dalu,” ysgrifennodd Banc Canada yn ei adolygiad system ariannol ar y risgiau ariannol a’r gwendidau economaidd pwysicaf.