Sut i Hyrwyddo Eich Prosiect Crypto Gyda'n Modelau Talu Rhwydwaith Hysbysebion Clyfar

Mae llawer ohonoch yn pendroni ble i redeg hysbysebion ar gyfer arian cyfred digidol, casinos, waledi, a chynhyrchion eraill sy'n gysylltiedig â crypto. Neu a ydych chi'n chwilio am lwyfannau sy'n arbenigo yn hyn?

Mae llwyfannau o'r fath ar y farchnad. Mae'r llwyfannau hyn yn darparu gwasanaeth ar gyfer gosod fformatau hysbysebu amrywiol a'u harddangos i gynulleidfa crypto. Felly, mae hysbysebu yn cyrraedd y defnyddiwr mwyaf perthnasol.

Defnyddio ein A-ADS llwyfan hysbysebu fel enghraifft, byddwn yn dadansoddi sut mae'r safleoedd hyn yn gweithio ac yn amcangyfrif pa mor dda yw'r modelau talu a ddefnyddiwn. 

Yn 2011, fe wnaethom greu gwasanaeth sy'n helpu hysbysebwyr crypto mawr a bach i redeg hysbysebion baner ar gyfer y gynulleidfa crypto. Roeddem am wneud gwasanaeth mor gyfleus â phosibl, heb unrhyw ofynion ar gyfer yr hysbysebwr a'r cyhoeddwr. O ganlyniad, yn ein rhestr o wefannau, mae yna rai na fyddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw ar lwyfannau tebyg i'n rhai ni.

I ddechrau mae rhedeg hysbysebion yn hawdd:

 1. Mae angen i chi nodi maes testun yr hysbyseb ym maes testun yr ymgyrch hysbysebu. Yna gallwch chi atodi'r baneri (mae 16 fformat ar gael). Ond mae hyn yn ddewisol hefyd - gallwch chi droelli fformat testun yr hysbyseb (yn yr achos hwn, bydd eich baner yn edrych yn debycach i Drydar).
 2. Sefydlwch dargedu ar gyfer eich ymgyrchoedd hysbysebu, fel iaith, geoleoli, a thema gwefan.
 3. Ychwanegu at eich balans (rydym yn derbyn taliadau yn yr 20 arian cyfred digidol mwyaf poblogaidd) ac aros i'r ymgyrch lansio ar ôl i'r tîm safoni ei adolygu.

Rydym wedi nodi uchod bod ein modelau talu yn smart. Gadewch i ni edrych yn fanwl ar beth yw'r modelau hyn a sut maen nhw'n gweithio:

 1. Yn wahanol i lwyfannau eraill, fe wnaethom benderfynu rhoi’r gorau i CPM (Cost-Per-Clic) a gwneud DPP (Cost-y-Dydd) yn fodel talu sylfaenol i ni. Pam? Gall rhai gwefannau ddefnyddio traffig bot, ac nid yw CPM yn amddiffyn ein hysbysebwyr rhag y twyll hwn. Mae DPP yn crynhoi'r holl arian a wariwyd gan hysbysebwyr ar draffig wedi'i dargedu ac yn rhoi cyfran o argraffiadau i bob ymgyrch sy'n gymesur â'i gwariant. Felly, mae'r model hwn yn amddiffyn ein hysbysebwyr rhag ffioedd traffig bot. 
 1. Model arall o'n platfform yw'r model CPA (Cost-Per-Action), gyda thaliad yn unig am gamau a gymerwyd gan y defnyddiwr ar eich gwefan. Gall y weithred fod yn danysgrifiad, cofrestriad, blaendal, neu gamau gweithredu eraill wedi'u targedu sydd eu hangen arnoch chi. Chi sy'n pennu swm y taliad.
 1. Taliad o gyfran o'ch elw yw modelau Rhannu Refeniw. Mae'r model talu hwn yn sicrhau bod eich hysbysebion yn talu ar ei ganfed.
 1. Methu gwneud dewis pa fodel sy'n well? Dim problem, gallwch chi bob amser ddewis y model Cymysgedd o Strategaethau. Gall y model hwn eich helpu i gyrraedd y gynulleidfa fwyaf, ac rydym yn argymell eich bod yn defnyddio sawl model ar yr un pryd. Er enghraifft, DPP + CPA a DPP + Rhannu Refeniw yw'r rhai mwyaf effeithiol. Yn enwedig os oes angen y sylw mwyaf arnoch, gallwch chi droi'r tri model ymlaen ar yr un pryd.

Mae gan ein rhwydwaith rai manteision eraill:

 • Rydym yn gweithredu ledled y byd, felly rydym yn cwmpasu pob iaith a phob gwlad
 • Rydym yn derbyn taliadau yn yr 20 arian cyfred digidol mwyaf poblogaidd
 • Trothwy isaf isel. Gallwch ddechrau profi ymgyrchoedd gyda chyllidebau bach a graddfa rhai llwyddiannus
 • Targedu manwl. Gallwch dargedu nid yn unig categorïau o safleoedd ond hefyd safleoedd o ddiddordeb penodol neu fannau hysbysebu penodol ar y safleoedd hyn
 • Mae ein cefnogaeth yn gweithio 24/7, felly gallwch chi gysylltu â ni bob amser

Lansio ymgyrch hysbysebu ar A-ADS gyda thaliad mewn DPP eich hun neu gadewch gais i gysylltu CPA a Rhannu Refeniw, a dechrau cael cwsmeriaid wedi'u targedu mewn ychydig o gamau syml yn unig.

Ffynhonnell: https://coinpedia.org/sponsored/a-ads-how-to-promote-your-crypto-project-with-our-smart-ad-network-paying-models/