Mae Mozilla yn atal rhoddion crypto- Y Cryptonomist

Mozilla, crëwr y porwr Firefox, wedi atal rhoddion crypto mewn llai nag wythnos ar ôl ei gyhoeddiad ei hun. Beirniadodd crëwr Dogecoin, Billy Marcus Mozilla am ei benderfyniad. 

Mae Mozilla yn atal rhoddion crypto ac nid yw crëwr Dogecoin yn ei hoffi

Ar 31 Rhagfyr 2021, Rhannodd Mozilla ei bartneriaeth â BitPay i greu'r Mozilla Foundation a derbyn rhoddion mewn crypto: Dogecoin (DOGE), Bitcoin (BTC) ac Ethereum (ETH). 

“Dabble yn Dogecoin? A ydych yn cynnal rhai Bitcoin & Ethereum? Rydym yn defnyddio BitPay i dderbyn rhoddion mewn arian cyfred digidol”.

Mewn llai nag wythnos, ar Twitter daeth y penderfyniad gan y Mozilla Foundation ei hun i wrth gefn oherwydd trafodaeth a oedd wedi codi am effaith amgylcheddol arian cyfred digidol

ond Billy Marcus, crëwr Dogecoin, ddim yn sefyll wrth ei ochr ac yn ymateb i Mozilla fel a ganlyn: 

“Diolch am ildio i dorf rhyngrwyd anwybodus, adweithiol. Arhoswch nes y byddan nhw'n clywed am gost amgylcheddol doleri papur a'r holl seilwaith bancio, rwy'n siŵr y bydd ganddyn nhw'r un lefel o fethiant am eu heffaith amgylcheddol gyson eu hunain”.

Syniadau Mozilla am yr amgylchedd

Efallai mai post yw'r cymhelliad y tu ôl i benderfyniad Mozilla i roi ei wasanaeth rhoi cripto ar seibiant mewn llai nag wythnos gyhoeddi gan Jamie Zawinski, un o gyd-sylfaenwyr Mozilla. 

O ran crypto, Zawinski yn ysgrifennu fel a ganlyn:

“Y diwydiant arian cyfred digidol, y byddai ei fodel busnes yn ymddangos yn afrealistig ac yn ddihiryn pe bai'n ddihiryn ar Capten Planet: maen nhw'n cynhyrchu LLYGREDD yn unig, dim byd arall, ac maen nhw'n troi hynny'n arian. Maen nhw'n ei alw'n “arian cyfred” ond yr unig beth y gallwch chi ei wneud ag ef yw pridwerth cyflog ar ôl hacio'ch cyfrifiadur! Ni allwch hyd yn oed ei ddefnyddio i brynu porn! A pheidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad, os na allwch ddefnyddio rhywbeth i brynu porn, nid yw'r peth hwnnw'n arian cyfred. Arian Coslyd a Phrawf yw arian cripto”.

At bwy y mae sylw Billy Marcus o Dogecoin yn cyfeirio. 

Mozilla Dogecoin
Roedd Billy Marcus o Dogecoin yn anghytuno â Mozilla

Elon Musk a nwyddau Tesla yn daladwy yn DOGE

Wrth siarad am Dogecoin, ychydig oriau yn ôl, dyn cyfoethocaf y byd a Phrif Swyddog Gweithredol Tesla a SpaceX, yr enwog Elon mwsg trydarodd eto o blaid ei hoff ddarn arian meme. 

“Tesla merch y gellir ei brynu gyda Dogecoin”.

Atgof i'w holl 70 miliwn o ddilynwyr o'r hyn oedd eisoes Dywedodd ganol mis Rhagfyr diwethaf 2021, sef hynny Mae modd prynu nwyddau Tesla gyda DOGE.

Ar yr achlysur hwnnw, roedd pris DOGE ar ôl ei drydariad wedi codi 15%. Ar adeg ysgrifennu, Mae DOGE yn werth $0.19 ac mae'n ymddangos ei fod eisoes wedi codi 16% yn y 24 awr ddiwethaf a 30% yn y 7 diwrnod diwethaf. 

 


Ffynhonnell: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/14/mozilla-suspends-crypto-donations/


YouTube fideo