Cymunedau NFT a Crypto sy'n Wynebu Ymgyrch Malware ar Discord

delwedd erthygl

Alex Dovbnya

Mae actorion bygythiad yn targedu cymunedau crypto a NFT Discord

Mae ymgyrch malware sy’n canolbwyntio’n benodol ar gymunedau Discord sy’n gysylltiedig â cryptocurrency a NFT wedi’i datgelu, yn ôl adroddiad gan Bleeping Computer.

Mae actorion maleisus yn cam-drin y gwasanaeth siart poblogaidd gyda chymorth crypter o’r enw Babadeda, sy’n golygu “Nain-Taid” yn yr iaith Rwsieg.

Y cwmni cybersecurity Morphisec oedd y cyntaf i ddarganfod yr ymgyrch dosbarthu meddalwedd faleisus yn gynharach yr wythnos hon.

Mae troseddwyr fel arfer yn ceisio twyllo defnyddwyr i lawrlwytho meddalwedd ffug, gan gopïo gemau blockchain poblogaidd fel “Mines of Dalarna.”

Mwyngloddiau Dalarnia
Delwedd gan blog.morphisec.co ”

Yn seiliedig ar wrthrych HTML yn un o'r safleoedd decoy, penderfynodd Morphisec fod yr ymgyrch drwgwedd yn cael ei gweithredu gan bobl o wlad sy'n siarad Rwseg.

Mae actorion bygythiad yn dynwared gwefannau rhai o'r cwmnïau amlycaf yn y diwydiant NFT, gan gynnwys OpenSea a Larva Labs.

Mae'r rhai a ddechreuodd osod y meddalwedd maleisus yn nodweddiadol yn gweld gwall ffug, a ddefnyddir fel techneg dwyll, tra bod y gosodwr yn gwneud ei waith yn y cefndir.

Mae seiberdroseddwyr yn debygol o fynd ar ôl waledi crypto dioddefwyr a NFTs.

Problem meddalwedd maleisus Discord

Nid yw'n syndod bod Discord wedi dod yn darged actorion bygythiad ers iddo ddod yn gartref i ddigon o ddefnyddwyr cryptocurrency lle gallant gyfathrebu trwy sianeli hygyrch i'r cyhoedd neu negeseuon preifat.

Nid crypto yn unig ydyw: Datgelodd Sophos fod Discord yn cyfrif am 4% o'r holl lawrlwythiadau meddalwedd maleisus ym mis Gorffennaf.

Yn gynharach y mis hwn, rhoddodd Discord ei gynllun i integreiddio'r rhwydwaith Ethereum ar ôl wynebu adlach difrifol o segment gwrth-crypto ei sylfaen cwsmeriaid.

Ffynhonnell: https://u.today/nft-and-crypto-communities-facing-malware-campaign-on-discord


YouTube fideo