Marchnata cyfnewidiadau crypto- The Cryptonomist

BDCenter Digital wedi cyhoeddi adroddiad hir yn ymwneud â marchnata cyfnewidfeydd crypto. 

Mae'r astudiaeth yn canolbwyntio ar yr hyn sydd wedi digwydd yn y sector hwn 2018 2020 i, gyda'r nod o ddeall sut mae gweithgaredd cyfnewid crypto wedi esblygu dros amser, gan ddadansoddi 33 o gyfnewidfeydd yn seiliedig ar feini prawf fel argaeledd, ymarferoldeb gwefan, cynulleidfa darged, ffynonellau traffig, sianeli marchnata, rhaglenni cysylltiedig a rheolaeth gymunedol. 

Canfu'r astudiaeth nad oes gan gwmnïau fintech a blockchain bron unrhyw ffiniau daearyddol, corfforol na demograffig go iawn, ac felly'n gweithredu mewn amgylchedd rhyngwladol a byd-eang. 

Mewn gwirionedd, gall defnyddwyr fasnachu cryptocurrencies mewn bron unrhyw wlad yn y byd, gyda'r mwyafrif o lwyfannau masnachu mawr ar gael mewn dros 150 o wledydd. Mae hyn yn codi lefel y gystadleuaeth yn sylweddol. 

Un o'r ffactorau llwyddiant allweddol a all ddylanwadu ar ddewis masnachwyr yw diogelwch. Er enghraifft, yn 2018, nid oedd yr un o'r cyfnewidiadau a adolygwyd wedi achosi unrhyw golled arian i'w gwsmeriaid o ganlyniad i hacio, camweithio neu esgeulustod. 

Tyfodd cyfeintiau masnachu, ar ôl y cywiriad sydyn yn 2018, yn gyflym yn ystod y ddwy flynedd ganlynol, ac mae'r prif wefannau (Binance, Robinhood a Coinbase) bellach yn denu mwy na 35 miliwn o ymwelwyr y mis. Ffynhonnell fwyaf y traffig hwn yw traffig uniongyrchol, gyda dros 70% o'r ymweliadau. Dim ond 8% yw traffig o wefannau eraill. 

Fodd bynnag, mae'r ap symudol hefyd bellach yn cael ei ystyried yn anhepgor ar gyfer cyfnewidfeydd, yn enwedig ar gyfer trosi defnyddwyr newydd yn gwsmeriaid sy'n talu'n rheolaidd.

Mae mwy na 70% o gyfnewidfeydd bellach hefyd yn cynnig masnachu mewn gwahanol arian cyfred fiat, tra bod 65% yn derbyn taliadau cardiau credyd. 

O ran strategaeth gyfathrebu a marchnata, mae cyfnewidfeydd crypto mewn gwirionedd yn dilyn patrymau sy'n gyffredin yn y diwydiant ariannol, gyda'r rhan fwyaf o'r cynnwys maen nhw'n ei gynhyrchu yn gysylltiedig â digwyddiadau a newyddion, gyda sylwebaeth arbenigol wedi'i chynnwys. 

Maent, fodd bynnag, yn dod yn fwy egnïol ar gyfryngau cymdeithasol, gan gynyddu eu defnydd o Instagram a YouTube yn benodol, er bod y sianeli mwyaf poblogaidd yn parhau i fod yn Twitter a Telegram. 

Mae rhaglenni cysylltiedig yn parhau i fod yn offeryn caffael cwsmeriaid effeithlon, cymaint fel bod gan bron pob cyfnewidfa nhw bellach, ond yn 2018 dim ond hanner oedd ganddyn nhw. 

Un maes sy'n dal i gael ei wneud yw tocynnau brodorol. Mae'r gwerthfawrogiad parhaus o docynnau brodorol cyfnewid crypto mawr yn datgelu eu poblogrwydd, a'r galw cynyddol. Y rhai a dyfodd fwyaf rhwng Tachwedd 2018 a Thachwedd 2020 yw'r rhai a gyhoeddwyd gan Huobi, Crypto.com, Binance a FTX. Mae pob un wedi ennill dros 100%. 


Ffynhonnell: https://en.cryptonomist.ch/2021/02/23/the-marketing-of-crypto-exchanges/